Общината подписа договора за изграждане на плувен и спортен комплекс „Славейков”

- вторник 31 юли 2012 от ji преглед на авторите в Бургас > Инвестиции
Община Бургас и Българската федерация по борба подписаха договор за учредяване право на строеж на нов плувен и спортен комплекс в парк „Изгрев“ в к-с „Славейков“. Теренът, с площ 23 264 кв.м., е общинска собственост и се отстъпва на инвеститора за срок от 30 г.
От своя страна, БФБ се задължава на мястото на порутените в момента открит и закрит басейни в районния парк да построи модерен Спортно – развлекателен комплекс с обща застроена площ 9878 кв.м. и разгъната застроена площ 22 466 кв.м. Стойността на предвидената инвестиция е около 19 000 000 евро, а срокът за изпълнение и завършване на обекта – 24 месеца.
Идейният проект за спортния център е одобрен и предстои в 60 – дневен срок инвеститорът да представи в Община Бургас окончателния технически проект за изграждане на предвидените сгради и съоръжения.
Спортният комплекс ще разполага с открит плувен басейн с олимпийски размери от 2000 кв.м. и трибуни, 25 – метров закрит басейн, медицински център, фитнес, 2 многофункционални зали, тренировъчна зала по борба, зала за игри без топка, хотелска и търговска част, конферентни зали. 7000 кв.м. от площта са предвидени за озеленяване. Предвижда се осигуряване на паркоместа и достъп на хората с увреждания до спортния център.
След изтичане на 30 – годишния срок на договора, Община Бургас ще придобие безвъзмездно правото на собственост върху всички построени в имота съоръжения и сгради.
Новият плувен център ще се ползва от всички спортни клубове към Федерацията, като достъп до него ще имат и жителите и гостите на Бургас.
Той е част от усилията на Община Бургас в последните години за обновяване на старата и създаване на нова плувна и спортна база в града, а с това и за развитие на плувните спортове и изграждане на млади спортни таланти.