Проект за велоалеи

- вторник 06 ноември 2012 от ji преглед на авторите в Бургас > Инвестиции
прикрепен прикрепен файл изтегли прикачения файл
Днес се проведе първата от серия обществени дискусии посветени на проекта за Интегриран градски транспорт в Бургас. Обсъждането беше свързано с проектираните велоалеи и велопаркинги на територията на общината. От компанията изпълнител на проектирането - Мот Макдоналд представиха идейния проект, който са изработили и концепцията, която са следвали при изготвянето му. Идентифицирани са възможностите за реализиране на 35 километра веломаршрути в центъра на града, 15 километра в периферните райони и 10 километра в отдалечени крайградски зони. Според стратегията за проектиране видовете велотрасета са разделени в няколко категории и типове. Според функциите и натовареността им те ще се делят на транзитни, довеждащи или за отдих и развлечение. Според начина им на изграждане те ще бъдат категоризирани в 5 вида. Анализа на консултантите е показал, че стратегията с ограничаване на пешеходците чрез велоалеи за сметка на тротоарите не е добра практика. Според тях, в случаите когато няма достатъчно пространство, мястото на велоалеите е на пътното платно, където присъствието на велосипеди е фактор, който спомага за успокояване на трафика. Велотрасетата от тип А са точно такива - маркирани на пътното платно. Алеите от тип B също ще се намират на улицата, но ще имат различни характеристики. Трасетата от тип C ще бъдат защитени - отделени физически от останалия трафик. Велоалеите тип D ще са споделени с пешеходците, а тип Е ще са индивидуалните алеи, които не следват съществуващи трасета и ще бъдат основно за разходка в рекреационни зони. Според проектантите обособените самостоятелни и физически отделени велоалеи ще бъдат малък процент поради невъзможността в голяма част от територията на града такива да бъдат обособени безпроблемно.

Според концепцията на проекта друг вид разделяне на велоалеите е определянето на три различни по характеристики райони в града. В група 1 влизат алеите минаващи само през урбанизирани територии - от Славейков и Изгрев до Меден Рудник. В група 2 влизат маршрутите до близките квартали - Горно Езерово, Долно Езерово, Лозово, Сарафово. Третата група е с маршрутите до Банево и Ветрен. Проектът предлага маршрути с обща дължина много по-голяма от предварително определените 20 километра. След изготвянето на работния проект и сметната документация ще стане ясно доколко осигуреното финансиране ще е достатъчно за изграждане на всичко предвидено. В следващите дни на страницата на община Бургас ще бъде предоставена подробна информация за проекта. От администрацията призовават гражданите за активни дискусии и споделяне на идеи и предложения за да бъдат всички проблеми изчистени и всички интереси защитени преди началото на изготвянето на работен проект.

На днешното обсъждане беше представен и другият голям вело-проект на Бургас - този за система за отдаване на велосипеди под наем. След като първата обществена поръчка за реализиране на цялостна система не тръгна добре сега осъществяването на проекта е разделено на няколко части. Вече е ясно, че фирма 2+ е избрана за изпълнител на софтуерната част, скоро ще бъде обявена обществената поръчка за доставка на 120 велосипеда, а последния етап ще включва изграждането на велостоянките.

Схема на проектираните велоалеи (публикувана на интернет страницата на община Бургас).