Бъдещото на пешеходните зони в Бургас

- понеделник 28 януари 2013 от ji преглед на авторите в Бургас > Инвестиции
През последните няколко години община Бургас работи активно за обновяването на пешеходните зони в центъра на града. Вече беше реализиран един етап от цялостния проект, а в следващите месеци се предвижда да започне нова мащабна реконструкция, благоустрояване и озеленяване включващи площад Тройката и улица Богориди. Ясно е, че за втория етап от ремонта на улица Александровска тепърва ще се търси финансиране и реализацията на тази част от проекта се отлага за по-късен етап. От няколко седмици информацията за този толкова важен за бургазлии проект се появява в огромни количества по медиите. Тук ще пробваме да обобщим нещата след като се свързахме с проектантите и получихме информация от тях.

Проектирането на Пешеходните зони започва като спечелена обществена поръчка от декември 2008 година. През април 2009 година е подписан договор между Община Бургас като възложител и Атика-Р5 ООД като изпълнител за цялостното проектиране на Пешеходни зони Бургас. Urbana Architects са подизпълнители и съавтори в рамките на няколко етапа от проекта – пешеходна зона по цялата ул. „Александровска” и пл. „Тройката”. Общата концепция за развитие на Пешеходните зони е разработка на арх. Златанова /Urbana Architects/ и арх. Йовчев /Атика-Р5 ООД/. Тя дава основните насоки за оформяне на пешеходните зони, като разработката на съответните етапи се съобразява с нея и се конкретизира спрямо реалните условия. Големият обем на работата налага разделянето и на етапи на реализация, които да направят финансирането възможно. Заданието на възложителя претърпява множество промени поради спецификата на планираното финансиране и реализация, като съответно те водят до няколко преработки на проекта. Промените са от различен характер, както по финансови причини, съобразяване с частна собственост, така и чисто функционални - отпадането на подземния паркинг под площад Тройката и запазването на зеленината налагат цялостната преработка на площада. В първоначалния вид на проекта има предвиден пешеходен подлез под бул. Сан Стефано, който впоследствие с промяна в заданието отпада. Решението за това е взето в следствие на детайлни проучвания на възложителя за съществуващите подземни комуникации под бул. Сан Стефано, като е оценено като нецелесъобразно и икономически необосновано преместването им с цел осигуряване на подземно пешеходно преминаване. Автомобилният подлез при контакта на ул. „Богориди” с Морската градина е разработен в идейната му фаза и е съгласуван с Община Бургас, но работният проект е отложен за по-късен етап, когато има нужното финансиране. Подземната улица под пл. Тройката, свързваща ул. Княз Борис и ул. Гурко, е предвидена като "байпас", който ще предотвратява прекаленото натоварване на бул. Сан Стефано и ул. Левски и ще дава кратка връзка от бул. Христо Ботев до основните пътни артерии от източната страна на Пешеходните зони и Морската градина.

Автомобилното преминаване през кръстовищата на ул. Александровска е съобразено с предложената схема в общата концепция. Според нея автомобили ще могат да пресичат Александровска по ул. „Васил Левски”, ул. „Пробуда” и ул. „Цар Самуил”. Пресечките с улиците „Любен Каравелов”, „Македония” и „Христо Фотев” ще бъдат забранени за автомобили освен в аварийни ситуации. При преходите по тези улици се предвиждат падащи ограничители. Така освен достатъчно удобно обслужване, се създават и равномерни по дължина безконфликтни пешеходни участъци, което ще допринесе за доброто функциониране на пешеходната зона.

Въпреки че общата концепция предвижда "премахване на всички павилиони и визуално приобщаване на зелените дворове към пешеходното пространство" по Богориди, за съжаление няма съществуващ правен механизъм, който да осигури осъществяването на тази идея. Павилионите в дворовете по улицата са в частни имоти.

Разработката на струйния фонтан, изобразяващ стилизирана вълна в оста на Тройката, е на арх. Златанова. Фонтанът и цялото му прилежащо пространство се изпълняват от гранит - тъмносив и светлосив гранит за скулптурните елементи, настилката на проходната зона и облицовките на бордовете на зелените площи, и пясъчножълт за коритото на фонтана. Използват се плоскоструйни дюзи в горния край на отделните сегменти, от които водата изтича като продължение на кръговите криви и се събира в оста на фонтана за повторно използване. Замислено е ефектно нощно осветление. Вертикалните елементи са обособени в 3 групи с възможност за преминаване между тях, и достигат до 75 см височина в най-високата си част.

Друг интересен елемент ще бъдат градински пластики изобразяващи телефонни слушалки на популярното място за срещи "Телефоните"- по идея на Атика-Р5 ООД . Пластиките ще бъдат високи колкото пейки и на тях ще може да се сяда./визуализациите са от фейсбук страницата на Атика Р5 и фейсбук страницата на Urbana Architects, където можете да видите още изображения/