Община Бургас стартита обществена поръчка за системата за таксуване в градския транспот и контрол и управление на трафика.

- понеделник 26 август 2013 от ji преглед на авторите в Бургас > Инвестиции
На 13 август Община Бургас публикува обявление за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Доставка и монтаж на интегрирана билетна система, информационна система за пътници в реално време, система за управление на обществения транспорт и система за видеонаблюдение - гр. Бургас”. Дейностите по тази обществена поръчка са част от най-големия проект на Бургас през този програмен период на Европейския съюз - „Интегриран градски транспорт“. Стойността на поръчката е 18 840 800 лева. Както обикновено при такива процедури изискванията за кандидатите са те да имат доказана в последните години финансова стабилност и опит с такива проекти. Интересен момент е, че за разлика от повечето обществени поръчки при тази цели 70% от крайната оценка на офертите ще зависят от нивото на техническото предложение, а само 30% значимост ще има по-ниската цена. Крайният срок за подаване на оферти е до 16:00 часа на 17.09.2013 година, а срокът за изпълнение е 14 месеца. Това надхвърля обявената няколко пъти вече крайна дата за завършване на проекта – април 2014 година. В сайта на общината е публикувано техническото задание и от него може да определим как приблизително ще изглежда градският транспорт на Бургас след малко повече от година.

Новата схема на градския транспорт в Бургас ще включва въвеждането на две бързи автобусни линии (BRT), които ще тръгват от Меден Рудник и ще стигат до Славейков и Изгрев. Освен тях ще бъдат въведени няколко нови довеждащи автобусни линии, които ще покриват определени райони на града и ще правят връзка с BRT. Ще бъде изградена електронна билетна система с безконтактни електронни карти, но ще се запази и възможността за издаване на хартиен еднократен билет от шофьора на борда на превозното средство. Ще се предлагат както карти издадени специално за конкретното лице, така и неперсонализирани карти за определени периоди от време. Интересното изискване е да бъде въведено зониране и таксуване според зоните на преминаване, което е малко странно имайки предвид сравнително компактната площ на града. Вероятно такъв вид таксуване би бил оправдан единствено за отдалечените квартали като Ветрен или Сарафово. Ще има възможности за ползване на няколко линии с един билет и билети свързани с определено време на валидност за ползването им.

В превозните средства ще бъдат монтирани апарати за безконтактно самотаксуване на всяка врата. Планира се все пак качването да се извършва единствено на първа врата, където ще могат да бъдат закупени и еднократни хартиени билети от апарат монтиран при шофьора. Във всички 77 автобуса на градския транспорт ще има по няколко информационни екрана показващи следваща спирка и допълнителна информация. Ще бъдат монтирани и устройства визуализиращи целия маршрут и текущото местоположение на превозното средство. Освен това ще има и гласово известяване за маршрута. Всичко това се предвижда да бъде монтирано на следващ етап и на новите 22 тролейбуса на Бургасбус след като те бъдат доставени.

Всички 216 спирки на градския транспорт ще бъдат оборудвани с електронни табла за информиране на пътниците. На 20 определени спирки ще има и гласово известяване за хора с увредено зрение. Ще бъдат инсталирани и 7 автомата за електронни билети. Във всички автобуси, както и на някой ключови места по маршрутите им ще има монтирани камери за видеонаблюдение. В превозните средства ще работят и GPS системи за проследяване на положението им във всеки един момент. Ще има възможност за интелигентно управление на светофарните уредби за даване на предимство на градския транспорт. Целия информационен поток от електронната система за таксуване, системата за проследяване и видеонаблюдението ще се концентрира в нов център за контрол в Транспортна къща на ул. Александровска. Там освен събиране на информацията ще се извършва и анализ и управление на цялата система.