Община Бургас има действащ правилник за финансиране на проекти в сферата на културата.

- понеделник 04 ноември 2013 от ji преглед на авторите в Бургас > Култура
Ако Бургас заслужава в момента да бъде културна столица на България, то Варна спокойно може да бъде културна столица на света, а София културна столица на галактиката. За да спечели надпреварата за културна столица на Европа през 2019 година градът ни трябва да положи много усилия. Едва ли има бургазлия, който да живее с убеждението, че Бургас е някакъв лидер в културния живот или е изградил някаква особено плодотворна културна среда. Усилията със сигурност трябва да бъдат от страна на общинската администрация, на хората създаващи култура и на потребителите на култура - гражданите. Малко встрани от медийния интерес преди няколко месеца беше направена една много сериозна крачка в културното израстване на нашия град. Община Бургас заедно с група неправителствени организации и хора създаващи културен продукт избутаха града ни малко по-близо до определението "най-добър". На заседанието на общинския съвет на 23 юли беше приет Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас. Той е изработен съвместно от културни организации, независими артисти и представители на отдел „Култура“ в Община Бургас.

До момента в бюджета на общината не са предвиждани средства за култура извън утвърдения Културен календар. Изграждането на предпоставки за израстване на нови идеи и виждания може да промени много усещането за градския живот. Стимулирането на неголеми проекти на конкурентен принцип, с ясни правила и максимално обективни и приемливи за всички критерии е начин да бъде събудено желанието за създаване. Приетият вече правилник дава възможност на независими културни организации и индивидуални творци да получат финансова помощ от общинския бюджет за реализиране на конкретни свои проекти. Самият факт, че от следващата година всеки човек с идея и желание за осъществяването и може да разчита на реална подкрепа и то по строги и прозрачни процедури би трябвало да даде тласък на творческото мислене на хората в този град. Идеята не е някаква супер иновативна и подобни правила и практики за финансиране на култура са приети и действат в други български градове. Варненската "Програмата за финансиране на творчески проекти" например е получила по 180 000 лева от бюджета на общината през последните две години.

Според приетия на 23 юли от бургаския общински съвет правилник, годишният размер на средствата за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата ще се определя с приемането на бюджета на Община Бургас. Финансовите средства ще се предоставят след провеждане на конкурс. Достъп до финансиране ще имат проекти за създаване на произведения на изкуството, промотиране на културни продукти, образователни и обучителни инициативи в областта на изкуството и културата, експериментални форми в изкуствата, артистични проекти в нестандартни пространства или иновативна интерпретация на познати такива, културен обмен на национално и международно ниво. Сред изискванията за кандидатстване са организаторът да участва с не по-малко от 30% от стойността на проект, представян за първи път на територията на Община Бургас и организатор да бъде културна организация или индивидуален артист на свободна практика, развиващ културна дейност в Бургас. Процедурата ще включва две сесии за разглеждане на проекти през годината. Класирането ще бъде определяно според оценките на седемчленна експертна комисия включваща представители на общинската администрация, общински съветници, представители на културните институции в града и външни консултанти и експерти, които могат да бъдат предлагани от организации работещи в областта на изкуствата и културата и индивидуални артисти от Бургас.

Създаването на бургаския правилник за финансиране на културни проекти е инициирано от неправителствени организации и хора, които работят в тази сфера. Част от стратегията за развитие на инициативата са планираните от инициаторите организирани широки срещи, в които да бъдат поканени за участие всички заинтересовани и да бъде информирана обществеността. На 5 Ноември, от 11.00 ч. в заседателната зала на Община Бургас ще се проведе пресконференция, на която ще бъде представен правилника. Освен осигуряването на всичката необходима информация са положени и усилия самата процедура по кандидатстване за финансиране да бъде максимално опростена и достъпна, така че дори човек, който няма опит с подобни проекти да може да се справи лесно. Това е предпоставка за разширяване на пространството на активните и креативни хора и създава възможности за по-интересно и вълнуващо бъдеще на града.Връзки:

- Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас

- за повече информация можете да се обръщате към Петя Стойкова, тел.0898912545, e-mail:
studio_dune@abv.bg

- фейсбук страницата на неформална група „Творчески кръг“