Изследване на градския транспорт на Бургас (част 2)

- четвъртък 05 юни 2014 от ji преглед на авторите в Бургас > Анализи
Преди година и половина направихме няколко измервания, опитващи да съберат информация за функционирането на градския транспорт в Бургас преди началото на реализацията на големия проект за Интегриран градски транспорт. Няколкото фактора, които опитахме да претеглим тогава бяха трафика по улиците, инфраструктурата, определянето на точния маршрут и условията, които предлагат превозните средства. Големите промени в градския транспорт вече започнаха и след почти пълната подмяна на автопарка на Бургасбус ще опитаме отново да анализираме резултатите от почти пълното приключване на този етап от проекта. Новите автобуси Solaris Urbino вървят по бургаските улици вече повече от година. След първоначалната еуфория, хората свикнаха с тях и използването им от гражданите влезе в нормалните си ежедневни нива. Данните от новите наши измервания са подредени в таблица, заедно с тези от преди година и половина.

Таблица с данните


Първите три наши фактора за оценяване на градския транспорт не са се променили. Трафикът, инфраструктурата и маршрутите са си същите като преди година и половина. Според нашите измервания, все още основните проблеми в това отношение са в центъра на града. Двата километра от маршрутите на линиите по Стамболов/Сан Стефано/Ботев са най-бавния участък за преминаване от градския транспорт. Според нас, това се дължи основно на големия брой светофари, пешеходни пътеки, изкуствени неравности и пресичащи неправилно пешеходци. Вече сме коментирали, че за да имаме наистина бърза автобусна линия по тези улици, трябва да се намери някакво решение, така че да не се налага градският транспорт да спира през 200 метра. Един от вариантите е всички пешеходни пресичания да бъдат оборудвани със светофарни уредби, които да осигуряват едновременно зелена вълна и бързо преминаване за BRT линията и в същото време да дават на пешеходците възможност да пресичат безопасно.

GPS трак по линия 211
Градски транспорт Бургас


Интересно е какво се промени с новите автобуси и единствения нов тролейбус, които вървят по улиците. От нашите измервания се вижда, че новите автобуси Solaris не успяват да предложат по-бърз транспорт на пътниците. Всички следени от нас времена са почти идентични с тези измерени при старите автобуси преди година и половина. Голямата промяна естествено се предполагаше, че ще бъде при тролейбусите. До момента в градския ни транспорт се ползваха машини Berna и Volvo, като първите са произведени в средата на 60-те години, а вторите през 1975. В момента по маршрута на T2 върви само един нов Skoda 26Tr Solaris, но след няколко месеца ще имаме още 21 такива, които ще сменят напълно сегашните тролеи. Смяната на толкова стари тролейбуси с модерни и нови би трябвало да промени коренно нещата. Наистина времената за пътуване с новия тролей са с около 10% по-кратки и това е сравнително осезаема разлика, която би трябвало да зарадва пътуващите. Естествено освен времето за път, голямо значение оказват и условията в превозните средства. Странното е, че новите, чисти, красиви, климатизирани и удобни автобуси и тролеи, според нашите измервания не успяват да привлекат повече пътуващи. Дори напротив. Преброените от нас пътници са по-малко. Ясно е, че няма как да претендираме с толкова повърхностно събрани данни за достоверност, а и в годишния си отчет Бургасбус този път не предостави официална информация за брой превозени пътници за да опровергае нашите изследвания, но все пак нашето измерване по маршрута на автобус 211 беше направено многократно в рамките на един месец и всички резултати показаха намаление в броя пътуващи спрямо тези преди година и половина. Така на този етап една от основните цели на проекта за Интегриран градски транспорт изглежда се отдалечава вместо да се приближава. Надяваме се, че грешката е нас и всъщност нещата не са такива каквито ги видяхме ние.

GPS трак 211
GPS трак 12
GPS трак Т2

Тролейбус Skoda 26Tr Solaris по линия T2
Градски транспорт Бургас