Архитект Галина Милкова и новата Творческа стая в Английската гимназия

- събота 21 юни 2014 от ji преглед на авторите в Бургас > Места и събития
Миналата седмица в Английската гимназия в Бургас беше официално открита Творческа стая. Проектът, който претендира, че е първи подобен в България, има за цел да стимулира обогатяването на учебната програма, да даде свобода на учебния процес, да подтикне учителите към нестандартни методи на преподаване, а учениците - към творческо мислене. Един от авторите е архитект Галина Милкова. Нейна е концепцията на проекта, а дизайнът е дело на партньорството й с интериорния дизайнер Недко Николов, наречено Think Forward. Галина е архитект, дизайнер, музикант. Тя е част от екипа на архитектурно студио „Архитекти Урбана", един от основателите на неформалната творческа група ARTCREW, член на Хамалогика. Според Галина, за осъществяването на идеята за изграждане на Творческа стая в Английската гимназия основна роля има директорът на гимназията.

"Г-жа Андонова, директор на ГПАЕ „Гео Милев”, притежава задълбочен поглед върху състоянието и развитието на чуждестранните училищни бази. През 2013г. започнахме дискусия за възможността за създаване на творческа стая. Като екип получихме свобода за интерпретация на заданието и след няколко месеца проучване на литература, посветена на латералното /творческото/ мислене, разработихме концепция за проекта."

"Творческа стая е възможност за пропукване на схоластичния образователен модел и за развиване на творчески навици на ума. По своя замисъл тя онагледява структурата на креативния процес и спомага за неговата реализация. Отделните зони подтикват учениците към самообучение, изследователска дейност, скоростно генериране и филтриране на идеи, както и осъществяване на тези идеи чрез екипна работа. В бъдеще ще се организира конкурс за учебни планове между учителите. Едни от съществуващите в момента извънкласни часове като „Творческо писане и превод” ще започнат да се провеждат в тази зала. От следващата учебна година заедно с Недко Николов стартираме курс, посветен на архитектурата и съпътстващите я изкуства, който ще се провежда именно в Творческата стая."

"Творческата стая може да бъде ценен ресурс, ако на нея се погледне като на катализатор за идейно, сетивно, личностно, духовно израстване, както на ученици, така и на учители. Ако замисълът и се реализира, придобитите творчески навици на ума ще помогнат на едно поколение да открие своя потенциал и изостри сетивата си за стойностните човешки творения. Което е предпоставка за създаване на нови."  

Вероятно и за много от децата, които успеят да открият в себе си желание и нужда да творят, рано или късно ще се появят въпросите от къде идва то, има ли логика в зараждането му или как да го използват, за да се чувстват по-пълноценни човешки същества. Логическата и креативна мисъл противоположни посоки на пътя ли са? Галина Милкова е човек, за когото творенето е начин на живот. Тя има своите отговори.

Какво е креативност?
"Това е въпрос с отговори на степен безкрайност. Науката дефинира креативността като логично поведение на определен вид информационна система. С по-прости думи, креативността е мисловен скок, чрез който се създават нови стойности. Постиженията са следствие на творческо мислене."

Човек носи в себе си креативността или тя е нещо, което се възпитава?

"И двете. Преди да започнат основното си образование всички деца носят в себе си креативното начало. Образователните системи по света (вкл. българската) са масово проводници на логическото мислене. Те не възпитават и не насърчават създаване на нови идеи. Творчеството се свежда до часове по рисуване, музика, танци, в чиято основа са заложени възпроизводителни, интерпретативни, но не и съзидателни принципи.  По този начин творческите навици на ума закърняват. Творческото мислене, подобно на логическото, може да се възпитава чрез техники и упражнения, които са приложими във всички професионални сфери."

Желанието да твориш означава ли, че желаеш да се разкриеш пред другите или е нужда да създаваш независимо дали има публика, която да го види и оцени?
"Строго индивидуално е и зависи от нивото на развитие на твореца. В най-първичната си форма творенията са интуитивен продукт на необходимостта да създаваш. Аз също често се осланям на вдъхновението. През годините на професионално и личностно развитие обаче започнах да формирам своя философия за ролята на изкуството. Проектите, над които работя, са подчинени на идеята за етичната естетика – създаване на естетични стойности, търсещи решение на социо-етични проблеми. За мен изкуството е преди всичко възпитателно средство. В този смисъл публиката е задължителен фактор."

Творческа стая в Behance