За балансирана градска среда

- петък 08 август 2014 от ji преглед на авторите в Бургас > Инвестиции
За бъдещото обновяване на градската среда в Меден Рудник и центъра на Бургас вече сме разказвали няколко пъти. Нещата стартираха с реализацията на проекта за Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Бургас, с който беше отбелязана важността на двете зони и бяха набелязани проектите за реализация в тях. Следващата стъпка беше обявената поръчка за финансирано от Европа проектиране. След като стана ясен победителят в обществената поръчка - Обединение “ИП Бургас 2014” / Иво Петров – Архитекти ООД, пред обществеността беше представена и идейната концепция заслужила признанието на журито. Две отделни обществени обсъждания, в спортна зала Никола Станчев в Меден Рудник и в Морското казино трябваше да запознаят хората какво предстои да се случва и да съберат мнения и предложения. Практиката в Бургас да се провеждат обществени обсъждания в работно време в делнични дни не успя да предотврати скандала в Меден Рудник и там обсъждането беше прекратено, след като част от присъстващите в залата не позволиха представянето изобщо да започне. По-късно същия ден все пак се проведе второто планирано обсъждане в Културен център Морско казино.

Меден Рудник и центъра на Бургас са много различни и вероятно целите на проектите за обновяване на градската среда в двете зони би трябвало също да се различават. Ясно е, че в Меден Рудник не само липсват качествени условия за обитаване, но и в по-голямата част от жилищния район хората нямат достъп до най-елементарна за 21 век инфраструктура. На много места улиците не са улици, а около тях тротоари и зелени площи може да види само човек с много силно развита фантазия. Благоустройствено Меден Рудник е силно изостанал спрямо останалите големи жилищни райони и това отблъсква хората. Центърът на града продължава да привлича силно. Съсредоточените в района общински инвестиции, близостта до повечето офиси, сградите на институциите, поддържаните зелени площи и морето карат хората да желаят да живеят в центъра. Паркирането във Възраждане наистина изглежда много сериозен проблем. Липсата на адекватно планиране, презастрояването и многото живеещи в района вече са превърнали средата в джунгла от автомобили, разрушени тротоари и улични платна, сергии и реклами на магазини и маси на заведения и провиращи се между всичко това хора. Синята зона източно от бул. Христо Ботев донякъде решава проблемите с безумното паркиране, но там също живеят много хора, а пространството около жилищата им е съвсем ограничено.

Идейните концепции предложени от проектантите за Меденн Рудник и Централна градска част имат много общо. Те целят постигане на единен облик на средата, повишаване качеството на обитаване, изграждане на нови улици, тротоари, зелени площи, енергоефектовно осветление, събиране и използване на дъждовната вода, ефективно включване на местната общност, стимулиране на алтернативни начини на придвижване - велосипедно, пешеходно, ролери, изграждане на видеонаблюдение, планиране на зелените пространства, така че да бъде осъществена свързаност между тях и прокарване на "единен маршрут" от алеи, вграждане на контейнерите за отпадъци под тротоарната настилка. Особеното за Меден Рудник е това, че там се предвижда изграждане на нови транспортни връзки на местата, където е нужно и премахване на незаконните гаражи. Различното в концепцията за ЦГЧ е съвсем не новата идея улиците да бъдат превърнати в еднопосочни, което да даде възможност за изграждане на повече места за паркиране. При представянето на идеите си, проектантите споменаха и тяхната позиция, че въвеждане на Синя зона би било от полза за регулиране на паркирането специално във Възраждане. Едно от интересните предложения е за цветово разделяне на различните зони в центъра. Характерни цветове приложени в елементите на градския дизайн и обзавеждане биха допринесли за разпознаваемост на отделните части от територията.

Ние решихме да разгледаме по-подробно две от обособените позиции, за които проектантите показаха проектни предложения. Първата от тях е във Възраждане, между улиците Любен Каравелов, Мария Луиза, Цар Самуил и Дебелт. В този правоъгълник успяхме да преброим паркирани вечер 223 автомобила, което е много близо като брой до предложените в проекта нови паркоместа. Това дава надежда, че изгледащия отчайващо тесен за всички паркиращи в него автомобили жилищен район Възраждане, всъщност може да се получи много приятен и подреден при добро планиране. Все пак трябва да се има предвид, че в този район има доста обширно пространство между жилищните блокове и булевард Мария Луиза. Предимство, с което не могат да се похвалят живеещите във вътрешността на Възраждане. Очевидно е обаче, че хората ще трябва да се лишат от удобството да паркират пред входа на дома си. В момента пространството между сградите се ползва за паркиране, а в бъдеще ще бъде забранено за коли и превърнато в зеленина, детски и спортни площадки.

Втората позиция от представените предложения, на която обърнахме внимание е в югозападния ъгъл на Меден Рудник. Ясна подсказка от какво се нуждае района може да бъде открита на широкия и празен паркинг пред празната сграда на някогашния магазин Lidl. В момента явно това е най-популярната детска площадка в района и зона за традиционното в Бургас синхронно бутане на детски колички. В зоната, в която по проект трябва да бъдат изградени нови 215 места за паркиране, в момента вечер спират около 250 автомобила и освен това има поставени над 100 метални гаража с неизвестно съдържание. Това поставя под съмнение ефективността на проектното предложение.

Всъщност представените проекти са на фаза идейна концепция. Тепърва победителя в обществената поръчка ще изготвя подробни работни проекти и вероятно нещата ще имат своето развитие. Във всичко това е много важно участието на бургазлии. Проектантите вече са работили по бургаски проекти и са доказали, че мнението на хората има значение за тях. Предложения от гражданите се приемат на електронна поща <електронна поща>, или чрез кутия за предложения, поставена на входа на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26.

Възраждане
балансирана градска среда Бургас

балансирана градска среда Бургас

балансирана градска среда Бургас

балансирана градска среда Бургас

балансирана градска среда БургасМеден Рудник
балансирана градска среда Бургас

балансирана градска среда Бургас

балансирана градска среда Бургас

балансирана градска среда Бургас

балансирана градска среда Бургас

балансирана градска среда Бургас