Ежедневна демокрация за всеки

- понеделник 09 март 2015 от ji преглед на авторите в Бургас > Новини
За много от нас демокрацията е досадното задължение на избора на по-малкото зло, веднъж на няколко години. Акт на пускане на малък хартиен лист в прозрачна кутия, който отнема няколко минути и уж трябва до голяма степен да определя съдбата ни за някакъв немалък период от време. Повечето от нас посочват своя представител във властта, отмятат демократичния си дълг и на следващия ден са готови с чиста съвест да започнат да мрънкат и обясняват как всички политици са престъпници, а бедният народ е добър, честен, работлив, доблестен, способен. Всъщност този умен, инициативен и работлив народ има не малък набор инструменти, за да бута собствената си съдба в правилната посока доста по-често от мандатните периоди в държавната и местна власт.

Законът за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление е в сила от 2009 година и дава права на хората с не много големи усилия да се намесват в местното и държавно управление. Текстът на закона не е много дълъг или сложен и не е нужно много време, за да се запознае човек с него. Ако трябва да бъде описан накратко, той определя правилата, при които гражданите имат право да задължават парламента, общинския съвет или която и да е държавна и общинска институция да разгледа поставен от тях въпрос или предложение. Ако смятате, че важните въпроси не са в дневния ред на институциите, можете да съберете още 50 човека мислещи като вас и буквално да вкарате тези въпроси в дневния ред на Народното събрание или Общинския съвет на вашия град.

Според българското законодателство, един от начините да работи демокрацията е включването на гражданите в процеса на вземане на решения чрез публичните обсъждания. Община Бургас редовно провежда обществени обсъждания на всякакви теми, но практиката е те да се насрочват в делнични дни, в часове, когато повечето бургазлии в трудоспособна възраст са на работното си място. Често пъти официалното обявяване на бъдещо публично обсъждане се прави в последния момент, преди самото му провеждане. Разбира се, това пречи на хората да се информират и да изразяват позицията си. Многократните предложения правени от граждани за промяна на тази практика до момента остават нечути.

Преди няколко дни в Бургас беше сформирана гражданска инициатива, която желае да промени нещата. Председател на инициативния комитет е Мартин Павлов, а членове са Маргрета Костадинова и Живко Бъклев. Идеята е да бъде подготвена и внесена докладна записка, която да бъде разгледана на заседание на Общинския съвет. Тя трябва да предлага промяна в общинската Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, така че организирани от Община Бургас, те да бъдат провеждани по начин, който гарантира нормалния достъп до тях на гражданите. Според изискванията на закона, следва да бъде проведена подписка в подкрепа на тази инициатива, след което документите да бъдат внесени в Общинския съвет и предложената докладна да бъде включена в дневния ред на следващото му заседание. Общинската институция е задължена да се съобрази с желанието на гражданите и трябва да подложи на обсъждане и гласуване предложението.

Гражданската инициатива вече е организирана и в учредяването и са се включили 50 бургазлии, които подкрепят идеята. Организаторите се надяват на по-широко участие на бургаските граждани в процеса на изготвяне на конкретния текст на докладната записка, която да бъде внесена в Общински Съвет Бургас. Обществено обсъждане ще се проведе на 13 март, петък, от 18:30 в офиса на СНЦ "Хамалогика" на ул. Александровска N50. Участниците в инициативата канят всички активни и заинтересовани бургазлии да присъстват и да се включат с идеи и предложения. Повече информация за гражданската инициатива можете да намерите на интернет страницата и - burgas1.org/initiative .