Магазия 1

- петък 07 октомври 2016 от ji преглед на авторите в Бургас > Инвестиции
Думата магазия често е произнасяна неправилно, вероятно за да звучи по-интересно. Най-добре първо да уточним това. Магазия е дума с арабски произход и означава помещение, склад при пристанище, гара, митница и др. Правилното ударение е на последната сричка. Магазия 1 на Пристанище Бургас е построена по времето, когато е строено и самото съвременно пристанище - през 1903 година. Нитованата й конструкция вече беше обявена за уникална и айфелова, което превърна сградата в център на внимание. Уникалността на магазията беше открита през 2010 година и още тогава беше обявено, че тя ще остане да свързва миналото на пристанището с модерното му бъдеще - проектът Супер Бургас.

Всъщност работата по отварянето на някогашния търговски порт за гражданите беше впечатляваща. Реализацията на Зоната за обществен достъп ще изпрати товаро-разтоварната дейност в най-старата част от пристанището в историята и ще насочи развитието на зоната в съвсем непозната до момента посока. На фона на бавно случващите се промени в страната ни, реализирането на този, макар и изменен, фрагментиран и опростен спрямо оригиналната идея проект излъчва позитивизъм и предлага страхотни перспективи за бъдещето. Магазия 1 е част от това ново смело бъдеще. Застроената площ на сградата е 2795 м2, а разгърнатата застроена площ 4033 м2. В нея ще има магазини, гара за каботажни плавания, информационен център, многофункционална зала, детски център. Главен изпълнител на проекта е Джи Пи Груп АД. По първоначалното задание на възложителя - Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура в сградата трябваше да има и музейна площ, но впоследствие е решено музеят да бъде заменен от две нови заведения - бистра, които да осигурят допълнителни приходи и възвращаемост на инвестицията. Вероятно трябва да изчакаме да видим Магазия 1 работеща и привличаща хората, за да правим оценка дали възлаганите и значимост, културност, емблематичност, социалност наистина ще се проявят. Мястото, историята, качеството на изпълнението на проекта, марката и дори емблемата сякаш задължават Магазия 1 да бъде нещо повече от търговски център с няколко заведения край морето.

Магазия 1

Магазия 1Магазия 1

Магазия 1

Магазия 1

Магазия 1

Магазия 1

Магазия 1

Магазия 1

Магазия 1

Магазия 1

Магазия 1

Магазия 1

Магазия 1

Магазия 1

Магазия 1

Магазия 1

Магазия 1

Магазия 1

Магазия 1

Магазия 1

Магазия 1

Магазия 1

Магазия 1

Магазия 1

Магазия 1

Магазия 1

Магазия 1

Магазия 1

Магазия 1

Магазия 1

Магазия 1