Нова офис сграда за Супер Бургас

- сряда 04 януари 2017 от ji преглед на авторите в Бургас > Инвестиции
В края на миналата година бяха представени инвестиционните проекти сертифицирани по Закона за насърчаване на инвестициите. Един от сертификатите беше за проект на пловдивската фирма "Селино" ЕООД за бизнес център "Бургас Бизнес Пойнт". Размерът на инвестицията възлиза на 2,35 милиона лева. Тази новина беше отразена подобаващо в бургаските медии, като тогава повече информация така и не беше представена, а според Topnovini.bg, от фирмата инвеститор са обещали подробности в началото на 2017 година. На сайта на Община Бургас има информация за постъпило инвестиционно предложение: "Площи, предоставящи комбинирани спомагателни и административни дейности - в имоти с идентификатори 07079.618.1020.1.1 и 07079.618.1020.1.2 по КК на гр. Бургас" с възложител "СЕЛИНО" ЕООД, гр. Пловдив. Според кадастралната карта на Бургас, въпросният имот се намира в Зоната за обществен достъп на Пристанище Бургас. Това е старият склад на пристанището близо до входа към Морска гара. Сградата е 6 етажна и е разположена на площ 2413 м2. ПУП на зоната определя имота за нова обществена сграда. По размера на инвестицията изглежда сякаш старата сграда ще бъде ремонтирана, за да се превърне в бизнес център.

360 панорама на Пристанище Бургас от 2013 година.