БМФ Порт Бургас с 18% ръст на товарооборота за 2016 година

- понеделник 27 март 2017 от ji преглед на авторите в Бургас > Новини
Товарооборотът на БМФ Порт Бургас за 2016 година се е увеличил с 18% спрямо предходната година. Този висок ръст обаче идва след като за 2015 пристанищният оператор отчита спад от 11%. Общият товарооборот за 2016 година е равен на 4,57 милиона тона. Обработените контейнери от Адванс контейнерен терминал също са повече в сравнение с 2015 година. През миналата година през пристанището са преминали 65 593 TEU, което с около 7% повече. От видовете товари най-голям е ръстът на зърното, като обработените товари от този вид са се увеличили двойно. Малък е спадът в насипните товари, а течните и генералните са със слабо увеличение. След инвестициите в последните години БМФ Порт Бургас разполага с модерен силозен комплекс с голям капацитет и ефективност, терминал за течни товари и нов такъв за втечнен газ. Контейнерният терминал на Пристанище Запад е с годишен капацитет около 200 000 TEU и работеща модерна терминална операционна система NAVIS.

В момента тече изграждането на нова система за разтоварване и закрит склад за съхранение на меден концентрат, който "Аурубис България" внася през порта. Общият капацитет на склада е 65 000 тона, а целта е да бъдат обработвани 9000 тона за 24 часа или 1 000 000 тона годишно. Стойността на инвестицията е 30 милионалева. В същото време се изгражда и терминал за обработка и съхранение на сярна киселина с капацитет 50 000 тона и възможност за износ на 1 000 000 тона годишно, като инвестицията е на стойност 20 милиона лева. През 2014 година Аурубис България са внасяли 800 000 тона меден концентрат и 130 000 тона медни катоди през Пристанище Бургас и са изнасяли 900 000 тона сярна киселина през Пристанище Варна.

Започнало е и изграждането на нов Ро-Ро терминал с 3 нови корабни места с обща дължина 120 метра, както и пълната рехабилитация на 100 000 м2 складова площ в тила. Новият терминал ще позволи обработването на съдове до 220 м дължина и газене до 14,3 м. Стойността на инвестицията е 30 милиона лева.

Сравнението между двете конкуриращи се български пристанища е трудно. В Бургаския залив оперират повече големи пристанищни оператори, като данните за работата на някой от тях са неизвестни от години. Държавното „Пристанище Бургас” ЕАД вече обяви товарооборот за 2016 малко под 0,5 милиона тона, което прибавено към товарите на БМФ Порт Бургас от 4,57 милиона тона прави около 5 милиона. Вероятно товарооборотът на Нефтен Терминал Росенец е над 7 милиона тона, след като според данни от преди няколко години внесеният нефт е бил около 6 милиона тона. За сравнение държавното Пристанище Варна е обработило през 2016 година 9,5 млн. тона товари. Ако съревнованието за надмощие в общия товарооборот е доста оспорвано, по отношение на контейнерите битката е с безапелационен победител. Въпреки усилията, които полага БМФ Порт Бургас, все още Варна е голямото контейнерно пристанище на България с обработени 139 хил. TEU за 2016. Това е повече от два пъти обработените контейнери об БМФ Порт Бургас - 65 хил. TEU.


БМФ Порт Бургас

БМФ Порт Бургас