Сграда за хората

- понеделник 01 май 2017 от ji преглед на авторите в Бургас > Инвестиции
Преди почти половин година ви разказахме за обществената поръчка за изграждане на нова голяма сграда с обществени функции в Зоната за обществен достъп на пристанището. Там където между Магазия 1 и обновения стар пристанищен кран има пространство, което така и не беше ремонтирано, трябва да се издигне четири-етажен съвременен конгресен и научен център. Основно изискване за сградата е да притежава "запомнящ се знаков силует". Стойността на обществената поръчка е 15 000 000 лева.

Зоната за обществен достъп е реалната реализация на това, което някога стартира като грандиозна идея под името "Супер Бургас". Идеята е част от старото товарно пристанище да се превърне в любимо място за разходка край морето, за риболов, почивка, хапване и пийване в уютни заведения, провеждане на културни събития, за бизнес и за конгресни събития. Изобщо да стане център на живота в града. Началото беше с изграждането на Морска гара, пространствата бяха обновени, изградени бяха улици, тротоари, зелени площи, беше изцяло ремонтиран и функционално преобразен старият склад "Магазия 1". Всичко това макар и предварително ясно и обявено като идея се случваше без участието на бургазлии. Така и не се случиха някакви широки обществени дискусии или проучвания за нуждите на хората, не бяха правени обществени обсъждания представящи проектите или проведени конкурси за проектиране на отделните елементи. Всичко сякаш беше спуснато от някой, който разбира повече от обикновените бургазлии и те само трябваше да се радват на придобивките, да ги харесват и евентуално да ги ползват. За създаването на всичко това се наложи да си взаимодействат община, държава и пристанище, нещо което преди не се беше случвало в такива мащаби и вероятно е една от причините процесите да се случват малко встрани от общественото внимание. Възложител е Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура", което така или иначе няма особен досег с гражданите и техните градски нужди.

За изпълнител на новия конгресен и научен център вече е избран "ЩРАБАГ" ЕАД с подизпълнител архитектурно студио "АТМ" ЕООД. Според изискванията на обществената поръчка, трябва да бъдат изготвени три идейни проекта на сградата, от които ще бъде избран един. По информация от ДП "Пристанищна инфраструктура" от 7 април, към тази дата договорът с победителя в обществената поръчка все още не е бил сключен. Сроковете са - за изготвяне на идеен проект по част „Архитектура“ в три варианта са предвидени 30 дни. В срок от 150 дни е предвидено да бъде изготвен работен проект. Строително–монтажните работи трябва да се извършат за 480 дни.

"При разработването на документацията ДП „Пристанищна инфраструктура“ работи в тясно сътрудничество с Общинската администрация, включително с кмета на Oбщина Бургас, ръководството на Общината и главния архитект. С оглед на добрите взаимоотношения и отчитайки важното значение на Конгресния център за град Бургас, ще продължим съвместните усилия за постигане на поставените цели - създаване на разпознаваема модерна сграда с индивидуален облик, като реализацията й доведе до разчупване на съществуващата унификация в средата на зоната за обществен достъп Бургас."

В отговор на наше питане от 10 април, получихме информация от архитект Ивайло Мишев, управител на архитектурно студио "АТМ", че трите идейни варианта на проекта на конгресен и научен център са в процес на разработка и те ще бъдат представени след като бъдат завършени.

Големият въпрос за новия конгресен и научен център е дали процесът на изграждането му ще се случи прозрачно и дали бургазлии ще получат информацията и възможностите за обсъждане, които заслужава толкова значим проект. Това е най-мащабното строителство на обществена сграда в града през последните 14 години и реализирането му би трябвало да окаже силно въздействие върху целия град. Конкурсният елемент също предразполага към публичност и дискусия на параметрите, дизайна, функционалността. Надяваме се, че трите конкурентни варианта на идейния архитектурен проект действително ще бъдат представени публично, а в избора ще участват активно бургаската архитектурна общност и гражданите, които в крайна сметка са тези, които ще ползват сградата.


Конгресен и научен център Пристанище Бургас