Бургаският конгресен и научен център продължава да бъде загадка

- неделя 30 юли 2017 от ji преглед на авторите в Бургас > Инвестиции
Вече два пъти ви разказвахме за новата сграда, която ще бъде построена през следващата година между Магазия 1 и Морска гара. Само ще припомним, че става въпрос за проект на стойност 13 603 638 лева без ДДС, което е най-мащабната инвестиция в обществена сграда в Бургас през последните 14 години. В сградата трябва да има голяма многофункционална експозиционна зала, две по-малки многофункционални зали, ресторант, офиси. Откритите площи около сградата трябва да могат да се ползват за външни експозиции, отдих, провеждане на събития. Основно изискване за сградата е да притежава "запомнящ се знаков силует". Възложител на обществената поръчка е Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура". Особеното е условието за изготвяне на три на брой архитектурни проекта, от които да бъде избран един за изпълнение.

Ние вече направихме няколко пъти опит да разкрием подробности за процедурата за избор на проект, както и да покажем трите архитектурни предложения за сградата, но не получихме съдействие. Мариела Ганчовска от държавното дружество "Пристанищна инфраструктура" ни обясни, че съгласно процедурата за избор на проект, ДП „Пристанищна инфраструктура“ е назначило Технически съвет за разглеждане и приемане на идеен проект по част „Архитектура“. Работата на Съвета още не е приключила и все още няма избран проект. Идейните варианти са обсъдени с Общинската администрация, кмета на Община Бургас, ръководството на Общината и главния архитект, както и с водещи проектанти от община Бургас. Информация за каквото и да е обществено представяне или обсъждане преди да бъде направен изборът не ни беше предоставена.

Бургас е град, в който живеят над 200 000 човешки същества. Това са хората, които ще ползват бъдещата сграда на пристанището. Практиката да се харчат десетки милиони левове за обществени проекти, които да се изготвят и селектират от неизвестни специалисти, да се държат в тайна от обществото без да се представят и обсъдят е на милиони километри от стандартите на 21 век в Европейския съюз. Този текст тук не носи повече информация от предните наши по въпроса. Той цели да припомни на бургазлии за това, че скоро наши общи публични средства ще бъдат изхарчени без прозрачност и яснота.

Тези картинки не представят някакви реални проекти, а са плод на нашата фантазия. Източник на оригинала на първата снимка е gotoburgas.com

конгресен и научен център

конгресен и научен център