Капана в Бургас

- петък 08 септември 2017 от ji преглед на авторите в Бургас > Инвестиции
Пловдив

Няма как да не сте чували за Капана в Пловдив. Това е квартал от няколко малки улички в центъра на града, създаден в миналото като средище на занаятчии. От 2013 година той е обявен от Община Пловдив за квартал на творчески индустрии. Оттогава развитието му е бурно и сега там работят галерии, творчески ателиета, ресторантчета, книжарници и нощни заведения. Зоната е изцяло пешеходна и в последните години е център на живота в града. Там се случват множество културни събития, които привличат посетители от цялата страна. Капана определено промени Пловдив и е интересно как е постигнато това творческо и парти обособяване на няколко тесни улички. През 2013 година Община Пловдив отделя средства от бюджета си и наема 10 помещения в квартала, които отдава безплатно за една година с конкурс. Втората година наемателите също са подпомогнати, но с 50% от стойността на наема. Така 10 подбрани наематели превръщат района в място с атмосфера и привлекателност, насочени в определена посока, което привлича и други подобни. Стойността на общинската инвестиция е в скромните около 18 000 лева и е несъизмерима с огромния положителен ефект, който има върху града.

Бургас

Хронологията на ремонтите, които напоследък се случват в ЦГЧ и Възраждане започва от проекта Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Бургас, с който беше отбелязана важността на двете зони и бяха набелязани проектите за реализация в тях. Следващата стъпка беше финансираното от Европа проектиране, което беше изпълнено от Обединение “ИП Бургас 2014” / Иво Петров – Архитекти ООД. В момента сме на етап, при който трябва да започнем да виждаме завършения резултат от целия този процес. Миналия петък бяха отворени ценовите оферти за възложената от Община Бургас обществена поръчка с предмет "Реконструкция на улици и облагородяване на междублокови пространства в ЦГЧ, гр.Бургас". Улиците, които ще бъдат ремонтирани са:

- ул."Отец Паисий";
- ул."Възраждане";
- ул."Лермонтов";
- ул."Шипка";
- ул."Константин Фотинов";
- ул."Успенска";
- ул."Иларион Макариополски";
- ул."Граф Игнатиев";
- ул."Гео Милев";

Според проекта би трябвало да имаме нова организация на движението по тези улици, обновена градска среда чрез рехабилитация на уличните платна и тротоарните настилки, подобрена достъпност в градската среда, енергоефективно улично осветление, внедрена система за разполагане на подземни контейнери за сметосъбиране. Предвидено е в зоната да бъде съчетано автомобилно и пешеходно движение, уличното движение на места ще бъде ориентирано еднопосочно, така че в съседното платно да бъдат оформени паркоместа. Уличното платно и прилежащите тротоари ще бъдат на едно ниво, така че улицата да може да се използва споделено. Настилката на уличното платно ще бъде от гранитни павета, а тротоарите ще бъдат изградени от бетонни павета. Ще бъде изградена тактилна настилка по тротоарите на кръстовищата, както и паркинг ограничители. Ще бъде внедрена система за подземно сметосъбиране. Предвижда се рехабилитация и изграждане на подземна инфраструктура. Стойността на обществената поръчка е почти 3 милиона лева. Броят на постъпилите оферти е 6, като участниците са:

1. “ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД
2. “ОБЕДИНЕНИЕ ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО-БУРГАС“ („АНТИК 2004“ ООД, „ЕИВ“ ЕООД, „ТРАНССТРОЙ ЕКО“ ООД)
3. „БУРГАСПЪТСТРОЙ“ АД (подизпълнител „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - М“ АД)
4. „АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ” АД
5. СДРУЖЕНИЕ „ЦДГ БУРГАС 2017“ („АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД, „ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД)
6. „ЩРАБАГ” ЕАД

Бургас

Бургас


Капана в Бургас

Ремонтът на улици в центъра дава възможност за събуждане на нов живот в сърцето на града. За пример може да служи съвсем късата пешеходна отбивка на Александровска - уличката "Милин камък". Тя беше ремонтирана заедно с главната улица през 2011-та, но едва наскоро хората я забелязаха. Там преди по-малко от година отвори малък магазин за крафт бира със зона за дегустиране. За много кратко време мястото стана много популярно и започна да привлича хората. Летните улични музикални партита на Papa Beer се появиха почти спонтанно, след като малката уличка започна да се пълни с усмихнати хора с бира в ръка. Атмосфера много подобна на тази в Капана. Бъдещите ремонти ще превърнат района на Papa Beer в едно красиво и подредено кварталче. Там и в момента има достатъчно малки заведения и магазинчета, които определено се мъчат с липсата на пешеходно движение в района и трудното привличане на клиенти. Реализирането на идея подобна на пловдивската би могла да оживи зоната, която така или иначе вече е доста по-атрактивна само с едно малко магазинче за бира. Комбинацията от красиви сгради в една от най-старите части на града, хубави малки пешеходни улички след ремонта, жертването на няколко места за паркиране на тях за сметка на няколко интересни заведения и магазинчета могат да направят квартала популярно място в Бургас.

ул. Милин Камък

Бургас

Бургас


Обхват на предстоящия ремонт. Снимките са от сегашния вид на маркираната със синьо зона, където са предвидени за изграждане 39 места за паркиране.

Капана в Бургас

Капана в Бургас

Капана в Бургас

Капана в Бургас

Капана в Бургас

Капана в Бургас

Капана в Бургас

Капана в Бургас

Капана в Бургас

Капана в Бургас

Капана в Бургас

Капана в Бургас