Защо се увеличава цената на билета в градския транспорт на Бургас?

- понеделник 23 октомври 2017 от ji преглед на авторите в Бургас > Инвестиции
Преди няколко дни в Общински съвет Бургас беше входирана докладна записка от управителя на "Бургасбус" ЕООД Петко Драгнев с предложение да бъде увеличена цената на билета в градския транспорт. В докладната подробно е мотивирано това предложение. Ето кои са причините, принуждаващи Бургасбус да увеличи цените:

1. допълнителен персонал за осигуряване на функционалността на електронното оборудване в автобусите;
2. допълнителен персонал за осигуряване на информация в реално време на автобусните спирки и видеонаблюдение;
3. допълнителни разходи за електронно оборудване за превозните средства, собственост на „Бургасбус” ЕООД;
4. допълнителни разходи по извънгаранционното обслужване на автобусите и от настоящата година – на тролейбусите;
5. допълнителен разход от висок порядък за поддържане на климатизацията в превозните средства;
6. плащания по закупените автобуси „Соларис Метростайл”, минибуси „Карсан” и „Исузу Новосити”;
7. завишението на задължителния праг на минималната работна заплата;
8. тенденциите в пазара на труда в областта на автомобилния транспорт;
9. националната политика през тези години за частично, а не пълно компенсиране на пътуванията на групи граждани;
10. с по-удобна за гражданите схема се увеличава пробегът на превозните средства, респ. разходите в горива и работна заплата.

Изпълнението на проекта "Интегриран градски транспорт на Бургас" трябваше да доведе до резултати, напълно противоположни на описаната по-горе ситуация от инж. Драгнев:

1. автоматизирана система за таксуване, която да намали персонала на Бургасбус и съответно разходите за работна заплата - кондукторите във всеки един автобус са ненужни;
2. нови превозни средства, които да заменят старите амортизирани, непрекъснато скъпо ремонтирани, изразходващи повече и по-скъпо гориво автобуси - голяма част от автобусите сега са на метан;
3. оптимизиране на транспортната схема, водещо до по-малък пробег и по-малки амортизации на подвижния състав.

Очевидно е, че изпълнението на проекта има обратен ефект. Опитите да бъде прехвърлена вината върху гражданите с обяснението за претенциите на бургазлии относно транспортната схема са обидни и нелепи. Стартирането на новата транспортна схема в някакъв орязан вариант и на новата система за таксуване без да е напълно завършена и функционираща са основните причини за провала на изпълнението и недоволството на гражданите. Вината за това е изцяло в Бургасбус и Община Бургас. Няма как успешно да пуснеш нова транспортна схема, базирана на бърза автобусна линия, когато тази линия изобщо не е по-бърза от останалите, нито от линиите в старата схема, които замени. Причините за това са няколко, като една от тях е неактивираната система за предимство на градския транспорт на светофарите. Функционалност, която е налична, но по неясни причини е неактивна. Не може успешно да въведеш нова система за таксуване, когато в голяма част от превозните средства няма налични валидатори и устройства за издаване на билети от водача. Невъзможността все още водачите да издават билети, почти една година след старта на новото таксуване, е неуспех, за който няма вина нито един от пътниците на Бургасбус. Очевидното обяснение за увеличаването на цената на услугата "градски транспорт" е слабото, неуспешно реализиране на големия транспортен проект, което води до негативи във финансовите резултати на Бургасбус и в такава ситуация нормалната реакция би била някой да поеме отговорността за провала.