Представители на граждански организации с жалба до омбудсмана срещу кворум-участие на референдумите

- неделя 10 декември 2017 от ji преглед на авторите в Бургас > Новини
Представители на няколко граждански организации и инициативи са отправили жалба до омбудсмана Мая Манолова с искане да бъде сезиран Конституционния съд за установяване противоконституционност на известното изискване кворум-участие при национални референдуми. То е предвидено в чл. 23, ал.1 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Според спорния член се изисква в гласуването на национален референдум да участват не по-малко от участвалите в последните избори за Народно събрание. Според подателите на жалбата това изискване е абсурдно и няма правен аналог в света. То е в противоречие с българската конституция, нарушава международно признатото човешко право на петиция и участие, нарушава принципите на избирателното право и принципа на правовата държава.


Изискването за кворум-участие обезсмисли всички национални референдуми, проведени досега в „демократична” България, с което породи у българските граждани основателни съмнения в конституционализма, върховенството на правото и демокрацията у нас.
На практика в нашата страна гражданите не могат да решат нито един въпрос непосредствено – въпросите на националните референдуми винаги се връщат към партиите и политиците във властта, за да ги решат или по-скоро забравят, както им е угодно.
След като парламентът направи гласуването на избори задължително, постигането на исканата избирателна активност на национален референдум става практически невъзможно, а това означава пълно суспендиране на правото на „непосредствено упражняване на държавната власт”, предвидено в Конституцията. В този смисъл проведеният през 2016 г. национален референдум може да остане последният в нашата нова история, а поставените от него въпроси да не бъдат никога повдигнати отново.
Ние сме убедени, че пътят на България напред е невъзможен без демократична реформа, съществена част от която е (не по-малко от съдебната реформа) въвеждането на работеща прякодемократична система с конституционни гаранции за вземане на директни решения от гражданите по национални и местни въпроси. Първа стъпка в това отношение е отстраняването на противоречието на закона с предвиденото в Конституцията, което не e нищо повече или по-малко от прилагането на принципа на правовата държава.


Жалбата е подписана от Даниела Божинова, председател на Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива и ИК на НГИ „Участие, не участ!”, като представител на групата жалбоподатели, както и от 17 други представители на граждански организации и инициативи.