„Пристанище Бургас” ЕАД през 2017-та година

- събота 03 февруари 2018 от ji преглед на авторите в Бургас > Новини
Очакваният положителен краен финансов резултат за „Пристанище Бургас” ЕАД за 2017 г. е много по-добър в сравнение с този от 2016 г. Привлечени са нови товари, което компенсира промяната на логистичните схеми на част от товародателите, които се ориентираха към сухопътен транспорт. В края на 2017 г. е отчетен ръст от 6,4% по отношение на преминалите товари спрямо 2016 г., когато товарооборотът беше 500 000 тона. Запазва се тенденцията за по-голям относителен дял на насипните товари спрямо генералните в съотношение 70:30, независимо, че през изминалата година има ръст на генералните товари спрямо количествата от 2016 г. С най-голям относителен дял при обработените насипни товари са рудите и концентратите, зърнените храни, коксът, солта, кварцитът и изкуствените торове. При генералните товари най-голямо е количеството на обработените метали, изкуствени торове в торби /биг бегси/, барит и бентонит. Привлечени за обработка са нови товари като трици, спиртен отпадък, руди и др.

Порт Бургас


Основната тенденция през последните години е намаляване на круизните посещения в Пристанище Бургас. Тя е в пряка зависимост от неблагоприятната геополитическата обстановка в региона на Черно море. През изминалия сезон пристанище Бургас прие и обслужи на Морска гара 2 круизни лайнера и 2000 пътника. Идеите, по които работи ръководството на бургаския порт е за възобновяване на круизни пътувания само в Черно море, както и възможността Морска гара Бургас да бъде отправно пристанище за круизна дестинация Бургас – Средиземноморие за хиляди руски туристи, които почиват у нас. През изминалата година вътрешните туристическите пътувания от пристанище Бургас бяха обслужвани на втория пасажерски терминал – „Магазия 1”. Корабчетата, които извършват крайбрежни пътувания в залива и предимно до остров „Света Анастасия” бяха четири – общинският катамаран „Св. Анастасия” и три частни съда. От крайбрежните пътувания с туристически корабчета са се възползвали 30 000 туристи. Има лек спад при обслужването на тези туристи в сравнение с 2016 г. Броят на обслужените пътници е свързан и с капацитета туристи, който може да поеме остров „Св. Анастасия”, като основна дестинация на тези пътувания. Пристанище Бургас има възможност и условия да обслужва повече съдове и туристи. Инвестиционната дейност на „Пристанище Бургас“ за 2017 г. бе насочена основно към строително-монтажни дейности и услуги, свързани с поддържане, ремонт и рехабилитация на пристанищната инфраструктура. Основните направления бяха обследване и почистване на дъното пред кейови стени за достигане на проектни дълбочини; рехабилитация на пътната инфраструктура от 3-то до 14-то корабни места; премахване, преместване и изграждане на пристанищни обекти във връзка с отваряне на втори вход към Зоната за свободен достъп от колелото пред хотел „Приморец“; аварийни ремонти по ВиК инфраструктура, по подкранови пътища и жп инфраструктура.


Порт Бургас