Културни войни 3: Зелена зона

- вторник 01 май 2018 от ji преглед на авторите в Бургас > Новини
От утре в Бургас ще действа нова зона за платено паркиране. Решението за създаването й е от края на 2017 година. Тогава Общински съвет Бургас прие докладна записка от кмета Димитър Николов за създаване на "Зелена зона". Обхватът й ще бъде в района на ж.к. "Лазур", около Морската градина. Тя ще действа от 1 май до 30 септември през цялата седмица в часовете от 11:00 до 20:00 часа. Цената за час престой ще бъде 1 лев. В началото на 2018г. идеята беше допълнена с ново решение на общинския съвет, който по предложение на няколко съветници от ГЕРБ определи да бъдат изградени нови 70 места за паркиране в района на Морската градина. Беше решено тези паркоместа да бъдат обособени "върху северозападния тротоар на улица "Поморийска"". Няколко месеца по-късно се зароди и инициатива срещу въвеждането на новата зона. Тя беше предвождана от общинския съветник Живко Табаков, заместник областен координатор и общински председател на „Движение България на гражданите“ – Бургас, председател на Комисия по туризъм към Общински съвет Бургас. Той обяви, че новата зона за платено паркиране ще пречи за развитието на туризма. Събрани бяха 13 340 подписа против Зелената зона, а инициаторът Табаков изрази готовност да напусне председателското място в Комисията по туризъм към общинския съвет, ако не получава подкрепа в "провеждането на реални политики в сферата на туризма". По-долу сме извадили всички доводи на всички активни позиции, в опит да разберем каква е логиката на работата на местната власт в Бургас.

Докладна записка за създаване на "Зелена зона" на кмета на Община Бургас Димитър Николов:

1. "да се установи траен ред за паркиране и нормално движение на всички превозни средства в района"
2. "да оптимизира трафика и да гарантира безопасното движение не само на автомобили, но и на пешеходци и колоездачи"
3. "да облекчи трафика в упоменатите участъци от пътната мрежа на град Бургас, да осъществява контрол върху режима на паркиране"
4. "да се използват оптимално възможностите на уличната мрежа за обособяването на паркоместа"
5. "за въвеждане на тези правила е взето предвид желанието на гражданите, изразено в множество заявления"

Докладна записка от група общински съветници от ГЕРБ за изграждане на паркоместа върху тротоара на ул. "Поморийска":

1. "поради обстоятелството, че Приморски парк се посещава от всички жители и гости на гр. Бургас"
2. "увеличеният брой на автомобили на територията на града и засиленият график през летния сезон в зоната"
3. "ще се реши частично проблемът с паркирането и ще се избегне затрудненото разминаване на автомобилите по ул. „Поморийска""

Докладна записка за промяна на правилата на новата "Зелена зона" на общинския съветник Живко Табаков:

1. "решението „Зелената зона” да работи и през уикендите създаде сериозно недоволство сред бизнеса и част от гражданите на Бургас"
2. "предпоставка за неравнопоставеност между бизнеса в районите, където функционира „Зелена зона“ и там, където действа „Синя зона“"
3. "въвеждането на „Зелена зона“ в гласувания обхват ще се отрази с отрицателен знак на крайноседмичния туризъм"

Зелена зона

Зелена зона

Зелена зона

Зелена зонаБез да поставяме под съмнение качеството на политическите дебати на общинско ниво в Бургас, ще опитаме да тълкуваме изложените мотиви с цел да намерим същината на проблема и да претеглим ефективността на предложеното решение.

- Кметът и общинските съветници от ГЕРБ искат да се установи ред в паркирането, да се избегне затрудненото разминаване на автомобилите, да има нормално движение, да се осъществява контрол върху режима на паркиране. За нас е пълна загадка защо е нужно създаване на зона за платено паркиране, за да бъде контролирано спазването на правилата. Може да звучи странно, но правилата си важат и без такава зона. Правомощия за контрол има не само МВР, но и общинските служби. Ако Община Бургас наистина иска ред в паркирането, просто да започне да санкционира нарушителите.

- Според кмета Николов инициативата за въвеждане на Зелена зона идва от гражданите, които са изпратили "множество заявления". Според общинския съветник Табаков въвеждането на такава зона е предизвикало сериозно недоволство сред гражданите. Табаков дори нарича събраните над 13 000 подписа срещу новите правила "пряка демокрация". На нас нито тази странна "пряка демокрация" с гласове само за едната страна, нито споменатите "множество заявления" не ни дават достатъчно ясна картина за настроенията на бургазлии и отношението им към приетите вече промени. Още повече ни липсват някакви сериозни данни за трафика в обхвата на бъдещата Зелена зона, липсват ни анализи за очаквания ефект от въвеждането й, липсват данни за очакваните приходи и плановете за използването им.

- Безопасността на пешеходци, велосипедисти и автомобили и облекчаването на трафика е една от смислените цели, отбелязани в докладната на кмета. Странно е обаче как още на следващата сесия е прието предложение да бъде почти премахнат един от тротоарите в зоната и на негово място да бъдат изградени места за паркиране. Тук отново за нас е съвсем непонятно как ще се подобри безопасността с разрушаването на тротоар и как ще се облекчи трафикът, след като ще се строят нови паркоместа, които да бъдат заемани от още повече автомобили.

- Въпросът дали наличието на различни правила за движение за различните улици и райони на града може да бъде наречено дискриминация или неравнопоставеност ни звучи прекалено философски, за да коментираме тук.

Докладна записка за въвеждането на Зелена зона от burgas1.org

Уважаеми общински съветници и общински служители,
Напълно подкрепяме позицията, че универсални решения няма, но когато явно липсват истински данни и смислени анализи за дадена ситуация по-добре да видим как правят другите, вместо да си фантазираме. Община Бургас има поне 5 приети стратегически документа, свързани с градската мобилност, които очертават в общи линии какво и как искаме да се получи по улиците в града ни. Тези стратегии се базират на общоевропейски документи, определящи политиката на Европейския съюз в тази сфера. Един от тези документи ще цитираме тук. Това е "ЗЕЛЕНА КНИГА Към нова култура за градска мобилност" на Европейската комисия, която е основен документ с насоки на градското планиране в Европейския съюз. Една от основните цели в нея е "намаляване на използването на автомобили в центровете на градовете".

"В дългосрочен план, откриването на повече места за паркиране, особено ако са безплатни, може да насърчи автомобилния транспорт. Таксата за паркинг може да се използва като икономически инструмент. Може да се предвидят различни тарифи, които да отразяват ограничената наличност на обществено пространство и да създадат различни стимули (напр. безплатни паркинги в периферните райони и високи тарифи в центъра)."

"В някои случаи има нужда от нова инфраструктура, но първата стъпка трябва да бъде да се проучи как да се използва по най-добрия начин съществуващата."


Цитираните текстове по-горе еднозначно изясняват мотивите за предлаганото от нас

РЕШЕНИЕ:

Да бъде въведена Зелена зона за платено паркиране и да НЕ се строят нови паркоместа в районите, където бургазлии и гостите на града обичат да прекарват свободното си време. Целта е да се ограничи до минимум автомобилният трафик. Бургас не е чак толкова голям и има не лош градски транспорт. Затова ние искаме да стимулираме гражданите да оставят личния си автомобил вкъщи, а гостите на града да използват периферните паркинги, за да не се налага да дишаме изгорели газове, да пресичаме опасни и натоварени улици и да се чудим как да се движим по прекалено тесни тротоари, обградени от паркирани коли, когато просто сме излезли да се разходим в парка.