Бургас ще строи заводи

- вторник 28 август 2018 от ji преглед на авторите в Бургас > Новини
Новината за намерението на сериозен инвеститор да строи нов голям завод в Бургас беше една от бургаските сензации на месец август. С докладна записка, която кметът Димитър Николов внесе за гласуване, беше предложено Общински съвет Бургас да даде предварително съгласие за продажба на компанията инвеститор както на общински земи, така и на терени собственост на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД, където Община Бургас е съакционер.

Информация за инвестицията

Подробностите за бъдещата наистина огромна инвестиция до момента са оскъдни и налични само в кметската докладна. Инвеститор е „2 MEKC“ ЕАД, а проектът е за изграждане на „Комплекс за производство на железопътни колела, оси, гуми и аксиално-симетрични елементи“. Целта на проекта е изграждане на високо-технологична комбинирана производствена линия. Инвеститорът ще изгради производство, което е силно ограничено в световен мащаб, а продукцията да бъдат разпространявана на световния и европейския пазар. За реализацията на инвестицията е необходимо изграждане на пътна и железопътна инфраструктура, инсталиране на товаро-разтовартелна техника, изграждане на складове, изисква се и наличие в близост на търговско пристанище с контейнерен терминал. Размерът на цялата инвестиция е 248 000 000 лева и ще бъдат създадени от 240 до 384 нови работни места за високо-квалифицирани експерти и работници. Планираният размер на първия етап от инвестицията е 167 444 473 лева, с очакван брой работни места - 115. За реализиране на инвестицията са необходими терени с обща площ около 62 дка., с възможност за осигуряване на ж.п. връзка. „2 MEKC“ ЕАД е подало заявление към Българска агенция за инвестиции за издаване на сертификат за „Приоритетен инвестиционен проект“ по реда на Закона за насърчаване на инвестициите.

Следващите етапи

Големите инвеститори в България могат да ползват редица предимства според Закона за насърчаване на инвестициите. За да се възползват от тях, проектите трябва да бъдат сертифицирани. Сертификатите се издават от държавата за конкретен проект на конкретен терен, като едно от условията е инвеститорът да представи документ, който удостоверява предварителното съгласие за продажба от собственика на имота. Точно това предварително съгласие за продажба на общински терени беше гласувано успешно днес в Общински съвет Бургас. Следващата стъпка е евентуалното получаване на сертификат за проекта. Инвеститорът е подал заявление за сертификат от най-висок клас - „Приоритетен инвестиционен проект“. Това ще му позволи да придобие общинските терени на цени по-ниски от пазарната (решение, което общинският съвет трябва да гласува допълнително) и ще задължи държавата да подпомогне финансово изграждането на елементи от техническата инфраструктура. Освен общинската земя и терените собственост на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД инвеститорът имал подписан предварителен договор за продажба на терените на няколко частни собственици, което окрупнено осигурявало необходимите за проекта 62 декара. Местоположението на бъдещия завод е в източния край на Промишлена зона "Север", непосредствено до новия пътен възел на улица "Крайезерна".

Бургас ще строи заводи


Притесненията

Вълнението да се случва нещо в икономически замрелия Бургас не успя да заглуши притесненията свързани с този грандиозно изглеждащ проект. Тези притеснения бяха повод и за сравнително смисленото обсъждане в общинския съвет на решението за предварително съгласие за продажба на общински имоти. Общиснкият съветник Георги Дражев изрази съмнения в сериозните намерения на компанията-инвеститор на базата на предишен опит. Част от думите му бяха "фирма регистрирана преди два месеца", "странно такъв огромен Ж.П. възел да се планира в Бургас, където всеки ден си говорим за екология", "ако имаше подобен инвеститор неговото място трябваше да бъде тук, днес на това заседание да го чуем, да го видим, да го пипнем". Въпросите на друг общински съветник - Евгений Мосинов също прозвучаха на място - "Дружеството „2 MEKC“ ЕАД е еднолично акционерно дружество. То твърди, че има за собственик швейцарска компания (неназована). Знаем ли коя е тази компания?"

Обясненията

Част от зададените въпроси получиха отговори. Според кмета Димитър Николов първият контакт с компанията-инвеститор е бил преди две години в министерството на икономиката, където са били поканени няколко общини да представят възможностите, които предлагат за реализиране на тази огромна инвестиция. Гаранция за инвеститора е самото издаване на държавен сертификат, което е резултат на сложен процес на проучване както на проекта, така и на капиталите. Конкретните ивеститори са избрали България пред Сърбия и Румъния и след като в Русе и Варна, като първи и втори избор за реализация на проекта са срещнали проблеми, избират Бургас за изграждане на производството си. От общинската адмоинистрация цитираха част от заявлението за издаване на сертификат, в което макар и неназовани са описани инвеститорите от швейцария, германия (с настоящ ангажимент от групата на дружествата Niles-Simmons) и чехия, с голям опит в производството и търговията. Според общинския съветник и изпълнителен директор на държавното Пристанище Бургас ЕАД Диян Димов новият завод ще осигури 150 000 тона товарооборот през бургаските пристанища. Питането на Дражев за екологичното въздействие на тази инвестиция така и не беше обсъдено и обяснено, а всъщност новият завод ще бъде съвсем в съседство с дървопреработвателния Кроношпан, който в момента е обект на гражданско недоволство свързано със замърсяването на въздуха в града. Според нашето тълкуване на Закона за опазване на околната среда бъдещата инвестиция няма да подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда.

Новината на деня

В изказването си в защита на новия индустриален инвеститор предлагащ изграждането на завод за железопътни компоненти Диян Димов говори много интересно за още една инвестиция: "Само в рамките на една година разглеждаме втори случай за стратегически промишлен инвеститор в град Бургас. Този факт е може би най-значимият от заседанията на общински съвет мандат 2015-2019 година." Според него голям инвеститор в сектора на самолетостроенето е закупил последните терени в индустриалния парк и в момента е складирал оборудването си в Дебелт. Очаква се съвсем скоро да започне реалното изграждане на завод с 50 инженерни позиции. Кметът Николов допълни тази информация с предположението, че съвсем скоро ще бъде направена първа копка на новия завод. Единствената информация по въпроса открихме в едно интервю на министъра на икономиката Емил Караниколов в интервю от началото на август за в. "БАНКЕРЪ".