За замърсяването на въздуха в Бургас между незаинтересоваността и истерията

- петък 04 януари 2019 от ji преглед на авторите в Бургас > Анализи
Може би най-големият проблем с мръсния бургаски въздух е фактът, че той винаги е бил мръсен. Откакто се помня живеещите в Бургас редовно измерваме с обонянието си високи показания на неизвестен замърсител, характерен с този толкова специфичен аромат, с който всъщност до голяма степен сме свикнали и вероятно много от хората дори не забелязват. Чувствителността на бургазлии по темата напоследък сякаш e по-висока, а обществеността по-заинтересована и активна. Канализирането на натрупано обществено недоволство и извеждането му до осъществяване на реална промяна е процес, на който все още се учим в опитите си да проумеем идеята за демокрация.

Замърсяването

Темата с вредата от фините прахови частици (ФПЧ) е сравнително нова. Със сигурност причината за повишената концентрация на ФПЧ, която се отчита сравнително често в Бургас, не е една и за справянето с проблема са нужни мерки в няколко посоки. Въпросът с характерните неприятни миризми във въздуха в Бургас, които обикновено се появяват късно вечер, е по-стар от много от жителите на града. Тези миризми се усещат целогодишно, редовно и в повечето градски райони - "Възраждане", "Лазур", "Славейков", "Изгрев", "Бр. Миладинови", Морската градина и плажа. С такъв голям териториален обхват и с целогодишния характер вероятността източникът да e голям и индустриален е доста висока.

Причинители на замърсяване с ФПЧ 10 микрона според международно изследване.

Международен филмов фестивал Бургас


Бургас не е София

Хилавото бургаско обществено мнение много често се катализира от процеси и източници извън Бургас. Бургаската битка за чист въздух до голяма степен беше подхваната като малко цунами, причинено от по-големите трусове в София. Бургаските проблеми обаче са различни. Ясно е, че фините прахови частици, които мъчат столицата, често са в опасни концентрации в много от българските градове. Ясно е и това, че освен индустрията, също така и битовото отопление, автомобилният трафик, прашните улици и изобщо замърсената градска среда са значима част от факторите, които увеличават праха във въздуха. За справянето с тези проблеми можем да черпим опит от София, но за бургаските неприятни миризми софийските измервания, мероприятия и граждански инициативи не работят. Тези ароматни замърсявания не могат да се измерят с отчитане на ФПЧ и много вероятно двете неща да са с коренно различен източник.

Екран в сградата на Община Бургас, показващ измерванията за качеството на въздуха

Замърсяване Бургас


Официални измервания

Община Бургас разполага с работеща система за следене в реално време на осреднени за час показания за качеството на въздуха, която всеки гражданин може да наблюдава по всяко време. Станциите за измерване са разположени в Долно езерово, Меден рудник и Лазур (сградата на РИОСВ – Бургас). Мобилната общинска станция сменя местоположението си по график. От няколко седмици работи и новата станция до блок 25 в ж.к. "Славейков", закупена от завод "Кроношпан" за измерване на качеството на въздуха в района на преработвателното предприятие. Всъщност бургаската система за мониторинг е част от национална система на Изпълнителна агенция по околна среда. Ако в Бургас данните могат да се следят в реално време от 2011 година, в останалите градове това може да се прави от скоро. През 2017 година Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) пусна онлайн платформа, която показва данните и от станциите в България. Бургаските станции в тази обща база данни са тези в Меден Рудник и Долно езерово.

Освен тези публично достъпни данни, в България се извършва и собствен непрекъснат мониторинг от дружества, които експлоатират големи горивни инсталации. Наредба № 6 от 26.03.1999 г. на министъра на околната среда и водите регламентира тези измервания по редица показатели. Например непрекъснатото измерване е задължително за горивни инсталации с топлинна мощност над 100 МW. В бургаските индустриални предприятия има немалка бройка инсталирани такива системи за мониторинг на димните газове, като информацията от тях се събира от РИОСВ, на чиято територия е разположен обектът. Най-общо казано повечето от големите комини в Бургас си имат индивидуални системи за мониторинг на газовете, изпускани през тях и РИОСВ Бургас събира получените от тях данни.

Показания за измерването на бензен от станция Долно езерово на 4 и 5 декември 2018 година. Средногодишната норма е 5 µg/m3.

Замърсяване Бургас


Норми

Точно както видовете измервания, така и нормите са два вида. Има прагове за замърсеност на атмосферния въздух изобщо и прагове за димните газове, изпускани през комините на горивните инсталации. Няколко министерски наредби определят тези норми. Тук ще разгледаме само нормите за атмосферен въздух, тъй като данните от измерванията в комините в момента не са публично достъпни. Според наредбите някой от най-опасните замърсителите в атмосферата трябва да се измерват ежечасно и при повишени концентрации, дори в рамките на кратки периоди, да се предприемат мерки. Такива са сероводородът, серният диоксид и азотният диоксид. При превишаване на тяхната концентрация дори за един час, трябва да се реагира според общинския оперативен план за действие. Според плана на Община Бургас едно от действията е да се информира незабавно населението за опасното замърсяване. Сроковете за превишаване на въглероден оксид и ФПЧ са малко по-големи - 8 часа и 24 часа. За нас са интересни нормите за ароматните въглеводороди, които са едни от възможните замърсители с онази специфична бургаска миризма. Според наредбите нормата за бензен е средногодишна, което означава, че високи концентрации не нарушават правилата, дори да продължават дни и седмици наред, стига осреднената стойност за цялата година да не е прекалено висока. Средногодишната норма за бензен е 5 µg/m3. Според отчета на Община Бургас измерената средногодишна стойност на концентрацията на бензен за 2017 година е 1,2 µg/m3.

ВеществоОб. Норма за опазване на човешкото здраве Пер. на изм.
Серен диоксидSO2350 µg/m3
125 µg/m3
1 ч.
24 ч.
Въглероден оксидCO10 mg/m38 ч.
Азотен диоксидNO2200 µg/m3
40 µg/m3
1 ч.
1 год.
ОзонO3180 µg/m3
120 µg/m3
1 ч.
8 ч.
Фини прахови частициPM1050 µg/m3
40 µg/m3
24 ч
1 год.
БензенC6H65 µg/m31 год.
СтиренC8H85 µg/m3
3 µg/m3
1 ч.
24 ч.


Неофициалните измервания

Напоследък е много популярно анализирането на качеството на въздуха на основа на данните от любителски измервателни уреди за ФПЧ. Много разпространени са измерватели на фини прахови частици, които предават информацията онлайн в обща база данни. Пример за това е сайтът airtube.info. Най-популярните използвани датчици са модел SDS011 за измерване на ФПЧ 2.5. При използването на такива данни, трябва да се има предвид ниската точност на измервателите. При определени условия тези измервания са с прекалено голяма грешка (например при висока влажност и мъгла) и не могат да бъдат приети дори за близки до реалните. Важно е да отбележим още веднъж и това, че този тип измервания не отчитат замърсяване с опасни газове. Все пак резултатите от тези мерения могат да се ползват за насока и обща информация.

Кое измерване на реалността е по-точно

През нощта на 8 март миналата година на телефоните на РИОСВ-Бургас за пореден път постъпват десетки сигнали за задушлива миризма на ароматни въглеводороди. Сигналите са подадени от комплексите „Славейков“, „Изгрев“, „Лазур“, „Братя Миладинови“ и квартал „Ветрен“. Експертите извършват редица проверки, които не установяват нарушения. РИОСВ-Бургас обявява, че замърсяване няма. Този съвсем прост пример обяснява добре взаимоотношенията между дишащото множество и отговорните за качеството на единствения наличен за дишане въздух. Ако институциите функционираха в един и същ свят с този, в който гражданите живеят, въпросът дали има или не нещо замърсяващо във въздуха нямаше да стои. Пренебрегването на проблемите и притесненията на хората и арогантното отношение пораждат недоверие и усещане за безсилие. Това праща обществената енергия в истерични измерения.

Гражданите за чист Бургас

Гражданското недоволство от мръсния въздух започна да се организира в края на 2017 година. В началото на 2018 бяха проведени няколко протеста и бяха представени конкретни искания. В Бургас се появиха и любителски измерватели, които често показваха завишени стойности на концентрацията на ФПЧ. За пореден път позицията на отговорните институции беше в стил "вие грешите, замърсяване няма, такова не се отчита никъде". Този път този отговор се оказа неприемлив и не успокои страстите. Как да вярваш на прибори за измерване, на община и държава, когато целият град помирисва, вижда и усеща. Недоверието вече се е настанило дълбоко в съзнанието на хората и до голяма степен причината е в нежеланието на отговорните служители да дискутират истински проблема. Аргументът, че вероятно замърсяването идва от газове, чиято концентрация във въздуха изобщо не се мери в момента, е прекалено очевиден. Броят на замърсители, които се следят от работещите станции е съвсем ограничен. Вероятно е замърсяването да идва не от горене, а от друг вид изпускане, от открити производства, от дрениране на инсталации, или открити площи за съхранение. Липсата на отклонение от нормите при следените горивни инсталации в града съвсем не е гаранция за чист въздух. Замърсяването може изобщо да не идва от комин. Всички тези възможности със сигурност са ясни на РИОСВ, община, държава, експерти. Вероятно и източниците на проблеми са съвсем ясни, но остават публично тайни.

Замърсяване Бургас


Безсилие, гняв и истерия

Арогантността ражда усещане за безсилие, което води до гняв и истерия. Повишаването на напрежението и бягането от смислен диалог доведоха до няколко действия, които бяха повече плод на емоция. Гражданската инициатива стартира подписка за провеждане на местен референдум, питащ хората дали смятат, че заводът "Кроношпан" трябва да остане в града или да бъде преместен. Производственото предприятие е посочено от Община Бургас като един от големите замърсители на въздуха, но до момента няма безспорни измервания, които да доказват замърсяване от него. Освен противоречието с презумпцията за невинност до доказване на противното и лошия сигнал към всички бъдещи инвеститори в града, проблемът с подобно допитване е, че опитва да реши само частен случай сред проблемите с качеството на въдуха в Бургас. Примерът със закупената наскоро станция за измерване качеството на въздуха от "Кроношпан" е още една от спорните мерки. Новата станция отчита само концентрация на ФПЧ и няма как да гарантира сигурно за качеството на въздуха. Борбата за чист Бургас трябва да е генерална и да цели въвеждане на норми и механизми за адекватен контрол, които да върнат доверието и наистина да гарантират, че живеем нормално.

Време за избори, време за обещания

Гражданската инициатива не успя да събере необходимите подписи за иницииране на местен референдум, но в края на миналата година група общински съветници от няколко опозиционни партии внесоха за гласуване в Общински съвет Бургас докладна записка, съдържаща исканията на гражданите. Дебатите в залата тогава бяха разпалени и интересни, и в крайна сметка референдумът беше отхвърлен и заменен с решение Бургас да наеме независима чуждестранна лаборатория, която да анализира пълно качеството на въздуха в града. Такова искане беше представено преди доста месеци от гражданската инициатива за чист Бургас, но през цялата неизборна 2018 година някак си оставаше без политическо внимание. Кметът Димитър Николов информира и за декларация от Община Бургас до Народното събрание, в която се изискват законодателни промени, даващи екологични контролни правомощия на общините и изпращащи сумите по наложените глоби в общинските бюджети. Държавата също се включи в процеса на обещаване и на среща на екоминистъра Нено Димов с представители на "Кроношпан" са били поискани повече инвестиции от завода, за гарантиране опазването на природата. Всичкото това демонстрирано намерение за решителни мерки отново се приема с недоверие от хората. Ясно е, че напредък ще има едва когато се появи истинска политическа воля за справяне с проблемите. Дотогава измерванията ще продължат да отчитат липса на замърсители, а въздухът ни ще продължава да е труден за дишане.

В момента Община Бургас в сътрудничество с университет „Проф. д-р Асен Златаров“ Бургас, катедра „Екология и опазване на околната среда“ изготвя техническо заданието за бъдещата обществена поръчка за избор на организация за задълбочено изследване на качеството на бургаския въздух. Това обясни на обществено обсъждане посветено на общинския бюджет 2019 Руска Бояджиева, заместник кмет по европейски политики и околна среда. Ще бъде зададено извършване на непрекъснат мониторинг в продължение на една година, обхващащ максимална част от територия на общината. Вероятно в заданието ще има изисквания за няколко точки на измерване и включване на много по-широк набор от замърсители спрямо регистрираните в момента от действащите станции. Ще бъде заложено и извършването на анализ на събраните данни и оценка на риска. Беше гарантирано, че изготвеното задание ще бъде представено и обсъждано. Според решението на общинския съвет обществената поръчка трябва да бъде стартирана до 31 март.