Бърза автобусна линия 2

- сряда 06 февруари 2019 от ji преглед на авторите в Бургас > Инвестиции
Вече сме ви разказвали за проекта за Надграждане на системата от Бързи автобусни линии. В същността си той цели да направи маршрута на автобус Б12 от гарата до Терминал Славейков бърз автобусен коридор. Основните дейности ще бъдат по бул. "Демокрация". Там ще бъдат обособени физически отделени бус ленти по част от трасето, ще бъде подменен асфалтът и ще се изградят няколко нови пешеходни светофара със заявка. Ще бъдат построени два малки паркинга и по част от трасето ще има маркирани места за паркиране. Проектът ще бъде изпълнен въпреки спорната му ефективност. На нас продължава да не ни е ясно с какво ще помогне новата отделена бус лента по "Демокрация". Това е най-големият и същевременно най-малко натоварен булевард в града и там проблеми с трафика и забавяне на градския транспорт няма. Обявената обществена поръчка е за инженеринг (проектиране, извършване на СМР, авторски надзор) и офертите по нея бяха отворени на 4 януари. Участниците в обществената поръчка бяха „Автомагистрали - Черно море“ АД Шумен и "Инфра Експерт" АД София. Решението за избор на изпълнител от 17 януари определя за победител "Инфра Експерт" АД. Предложената цена е 5 999 893 лв.

Участък 1 - от автостанция „Славейков” до кръговото кръстовище при бул. "Проф. Яким Якимов" - 1510 м.

- запазва се съществуващото положение

Бърза автобусна линия


Участък 2 - от кръгово кръстовище при бул. „Проф. Яким Якимов” и бул. ”Стефан Стамболов” до кръстовището на бул. ”Стефан Стамболов” с ул. "Тракия"

- подмяна на асфалтовото покритие
- маркиране на бус ленти
- подмяна на осветлението
- изграждане на спиркови платформи
- оптимизиране на светофара при ул. "Тракия" за предимство на бързата линия

Бърза автобусна линия


Участък 3 - по бул. ”Ст. Стамболов” от кръстовището с ул. „Тракия” до кръговото кръстовище с бул. ”Никола Петков” - 670 м.

- запазва се съществуващото положение

Бърза автобусна линия


Участък 4 - от кръговото кръстовище на бул. "Стефан Стамболов" с бул. "Никола Петков“ до кръстовището на бул. ”Стефан Стамболов” с бул. „Струга” - 550 м.

- преасфалтиране
- подмяна на бордюри
- смяна на осветление
- оптимизиране на светофарите

Бърза автобусна линия


Участък 5 - по бул. ”Ст. Стамболов” от ул. „Струга” до кръстовището с бул. „Демокрация ”

- запазва се съществуващото положение

Бърза автобусна линия


Участък 6.1 - по бул. ”Демокрация” до ул. ”Дунав ” - 590 м.

- преасфалтиране
- частична промяна на бордюрните линии
- подмяна на бордюри
- изграждане на паркинг между ул. "Батак" и ул. "Калофер"
- премахване на дървета
- изграждане на бус лента
- изграждане на спиркови платформи
- нов пешеходен светофар със заявка при ул. "Батак"
- оптимизиране на светофари

Бърза автобусна линия


Участък 6.2.1 - по бул. ”Демокрация” от ул. „Дунав” до бул. „Сан Стефано” - 460 м. - западно платно

- корекция на криви и бордюри
- реконструкция на платното и изграждане на настилка за тежко движение
- подмяна на осветлението и оградните съоръжения
- изграждане на места за надлъжно паркиране
- изграждане на спиркови платформи
- нов пешеходен светофар със заявка при ул. "Места"

Бърза автобусна линия


Участък 6.2.2 - по бул. ”Демокрация” от ул. „Дунав” до бул. „Сан Стефано” - 460 м. - източно платно

- подмяна на бордюри
- изграждане на нова настилка и обособено бус платно
- разделителен остров към бус платното
- изграждане на места за надлъжно паркиране
- смяна на осветление

Бърза автобусна линия


Участък 6.3 - по бул. "Демокрация” от бул. „Сан Стефано” до бул. „Генерал Гурко” - 450 м.

- подмяна на настилката с нова за тежко движение
- нова разделителна ивица и нови бордюри
- изграждане на места за надлъжно паркиране
- изграждане на обособени бус платна с физическо разделяне
- премахване на дървета
- изграждане на спиркови платформи
- нов пешеходен светофар със заявка при ул. "Иван Богоров"
- подмяна на осветление

Бърза автобусна линия


Участък 6.4 - по бул. ”Демокрация ” от кръстовището с бул. „Генерал Гурко" до бул. „24 черноморски пехотен полк” - 300 м.

- преасфалтиране
- подмяна на бордюри
- нов паркинг от западната част на платното
- премахване на дървета в зоната на паркинга
- изграждане на спиркови платформи
- подмяна на осветление

Бърза автобусна линия


Участък 7 - по бул. ”Демокрация” от бул. „24 черноморски пехотен полк” до ул. „Цар Симеон" - 620 м.

- преасфалтиране и подмяна на бордюри
- нов светофар на ул. "Алеко Богориди"
- подмяна на осветление

Бърза автобусна линия


Участък 8 - по бул. „Булаир" от ул. ”Цар Симеон” до ул. ”Константин Фотинов” - 400 м.

- преасфалтиране
- подмяна на бордюри
- изграждане на спиркови платформи
- ново осветление

Бърза автобусна линия