Новата индустриална зона на Бургас

- четвъртък 04 април 2019 от ji преглед на авторите в Бургас > Инвестиции
Информацията за изграждането на нова индустриална зона в Бургас се появи за първи път в края на 2017 година. Тогава кметът Димитър Николов обяви, че капацитетът на Промишлена зона "Север" вече е изчерпан и общината ще стартира процедура за обособяване на нова индустриална зона в южната част на града. Всъщност в тази част на Бургас има множество работещи производствени цехове и логистични площи и районът така или иначе е индустриална зона. Тук ще обясним какво всъщност се случва.



Районите в Бургас, в които са концентрирани промишлени и логистични компании са няколко. Община Бургас идентифицира сред тях четири индустриални зони. Северна и Южна промишлена зона са в урбанизираната територия на града. Индустриална зона Българово е новоизградена и вече функционираща на общински терен между едноименния град и магистрала "Тракия". Там преди няколко дни беше открит първият обект - база на вносителя на агро и строителна техника "Мегатрон". Индустриалната зона в село Равнец тепърва предстои да бъде проектирана на мястото на бившето военно летище. Компанията „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, която е собственост на Община Бургас (49%) и държавата (51%) управлява Промишлена зона "Север" (240 декара) и отскоро Индустриална зона "Равнец" (3500 декара). Индустриален парк "Българово" (110 декара) не е част от държавно-общинската компания и се управлява само от Община Бургас. Районът наречен "Южна промишлена зона" до момента се развиваше като територия с множество производствени и логистични бази без специално обгрижване и планиране. Решението за общинско управление на южния индустриален район вероятно идва в следствие на няколко фактора - капацитетът на ПЗ "Север" е запълнен, зоната в Българово е с малка площ, а за Равнец са нужни сериозни инвестиции в инфраструктура. Всъщност в голямата южна промишлена зона има много малко свободни терени, които са собственост на държавата. В тази територия влизат улица "Генерал Владимир Вазов", която стига до Бургаската корабостроителница, както и районът зад "Мосю Бриколаж".

Базата на "Мегатрон" и Промишлена зона "Българово"
снимка: baragegroup.com

индустриални зони Бургас


Това, което предстои в Южна промишлена зона е прехвърляне на терени от държавата на общото държавно-общинско дружество "Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД. Общински съвет Бургас вече прие подробен устройствен план за зоната. Още тази година са предвидени средства в общинския бюджет за ремонт на улица "Търговска". В бъдеще ще бъде изградено локално платно, успоредно на пътя към квартал Крайморие и Созопол. Интересното в новопланираната зона е обособяването на доста по-големи имоти - от 20 до 160 декара. Вероятно е отчетен проблема с малките терени в Промишлена зона "Север" (между 2 и 20 декара), които са недостатъчни за по-мащабни инвестиции.


ПУП-ПРЗ Южна промишлена зона. Връзка към pdf файла

индустриални зони Бургас