Нова конкуренция между пристанищата на Бургас и Варна

- събота 04 май 2019 от ji преглед на авторите в Бургас > Новини
В края на месец февруари "БМФ Порт Бургас" стартира две обществени поръчки за изработване на технически проекти за разширенията на пристанищните Терминал Запад и Терминал Изток - 2. Вече сме ви разказвали за идеята на пристанищния оператор за изграждане на няколко нови корабни места и прилежащи към тях площи за обработка и съхранение на товари. Ако плановете се реализират, това ще повиши драстично капацитета и възможностите на пристанището. Стъпките за реализиране на проектите за разширение идват в ситуация на зараждаща се нова конкуренция в областта на пристанищните услуги. През последните месеци усилено се говори за няколко големи проекта за нови частни пристанища във Варна, реализирането на които ще промени ситуацията с обработката на морски товари в България.

Според нашите изчисления Бургас продължава да е лидер в морския транспорт по товарооборот. През миналата година "БМФ Порт Бургас" ЕАД е обработил 5,8 милиона тона, държавното „Пристанище Бургас“ ЕАД около 0,5 милиона тона, а през Нефтен терминал "Росенец" традиционно преминават над 6 милиона тона. Товарооборотът на „Пристанище Варна” ЕАД през последните години е постоянен около 10 милиона тона, а през частното "Пристанище Леспорт " АД около 0,5 милиона тона. Освен тези по-големи пристанища в Бургас и Варна действат още няколко по-малки частни пристанищни оператори.

През последните месеци няколко частни компании обявиха намерения да инвестират в изграждането на нови пристанища. Общото за тях е, че всички проекти са за територията на Варненското езеро. „Трансстрой Варна“ АД планират изграждане на напълно ново пристанище в зоната на сега съществуващата тяхна база на брега на Варненското езеро. Параметрите на проекта им са за обработка на кораби до 46 000 т. дедуейт, максимална дължина 218 м., газене до 11,20 м. Планираната кейова стена ще бъде с дължина от около 242 м. Прогнозният годишен товарооборот е - 1 000 000 т. зърно, 30 000 TEU контейнери, 160 000 т. генерални товари, 50 000 т. битум.

Проектът на „Логистичен център – Варна“ е за ново пристанище на Канал 2, който свързва Варненското и Белославското езеро. Параметрите са 895 м. кейова стена (460 м. на първи етап и 435 м. втори етап), дълбочинен капацитет на кея 12,00 м., брой кейови места: 2 – 4. Според плановете на пристанището ще могат да се обработват контейнеровози до 4000 TEU, дължина 256 м. и максимално газене 11,0 м.

Проектът за пристанище "ТЕЦ Варна" стана популярен със събствеността му. Там и в момента има действащо пристанище, което предстои да бъде разширено. Наличният кей с дължина 600 м. ще бъде удължен с още 330 метра, максималното газене ще бъде 12,50 м. Ще се обработват генерални товари, контейнери, течни товари и насипни (зърнени) товари. Прогнозният товарооборот е около 8 000 000 тона.

музей Бургас


Недостатъкът на всички тези проекти е тяхното местоположение. Корабите към всяко едно от тези пристанища ще трябва да минават под Аспаруховия мост във Варна, което ограничава размера на съдовете. Това е и едно от предимствата на Бургас. Във Варна няма да могат да се обработват най-големите контейнеровози, които в момента влизат в Черно море към големите пристанища Новоросийск, Одеса и Констанца. Необходимостта от инфраструктура и техника за обработка на големи контейнеровози е един от мотивите в проекта за разширение на терминалите на БМФ Порт Бургас. Бургаският проект за разширение изглежда е с едни гърди пред конкурентните. Вече има изготвени идейни проекти за двата терминала, а процедурата за избор на проектанти за техническите проекти би трябвало вече да е приключила.

Параметри за проектиране на разширение на Терминал Изток - 2 в Бургас
доизграждане на 33-то корабно място

дължина [м]
250
ширина [м]
32
газене [м]
14,6
дедуейт [т]
125 000
товари
генерални и контейнери
механизация
мобилни кранове


Параметри за проектиране на разширение на Терминал Запад в Бургас
изграждане на 4 нови корабни места

к.м.
25А
26
27
28
дължина [м]
80
180
295
295
ширина [м]
32
32
32
32
газене [м]
6
14
14
14
дедуейт [т]
-
40 000
70 000
70 000
товари
генерални и контейнери
механизация
мобилни кранове


От таблиците по-горе се вижда, че проектните параметри на разширението на двата бургаски терминала са предвидени за Panamax размер кораби с широчина до 32 метра. Очевидно идеята е за гъвкавост на новите корабни места с възможност за обработка на различни видове товари и използване на мобилни кранове. Неясен остава мотивът да не бъде проектирана възможността за обработка на по-широки кораби Post Panamax размери - до 49 метра широчина и 16 реда контейнери. В момента такива кораби се обработват в Констанца и Новоросийск. Другият неясен момент в проекта са плановете за контейнерните товари. Все още никое българско пристанище не се решава да проектира специализиран терминал само за контейнери, където обслужването на корабите ще е бързо и ефективно. Ако Терминал Запад в Бургас се затвърди като зоната за обработка и складиране на контейнери, не е ясно как това ще се съчетае с новото корабно място 33 на другия терминал, което също ще е пригодено за контейнери.


музей Бургас


Контейнеровозът CMA CGM ARKANSAS, който в момента се обработва в Констанца. Дължина 299,9 м., ширина 48,2 м., газене 14,5 м., дедуейт 104 236 т., капацитет 9200 TEU. Източник - marinetraffic.com

музей Бургас