Инвестиции за повече от 2 милиона лева ще разкрият не по-малко от 17 работни места в Бургас

- понеделник 26 август 2019 от ji преглед на авторите в Бургас > Инвестиции
Сайтът на Община Бургас съобщи миналата седмица за два нови инвеститора в Индустриален и логистичен парк - Бургас. Те ще стартират изграждането на собствени бази през следващите месеци. Според сключените договори общата инвестирана сума трябва да надхвърли 2 милиона лева, а разкритите работни места да бъдат поне 17 общо за двата нови обекта.

Дружество "Би Ес Ем Балкан Сървис Мениджмънт" ЕООД е част от групата "Мак Порт Интернешънъл" и е собственост на италианския гражданин Матео Билоти. Дейността на компанията е свързана с продажба и обслужване на пристанищна и интермодална техника. Мак Порт е партньор на един от водещите производители на пристанищни кранове - Liebherr. Българското дружество е създадено през 2017 година, размерът на капитала му е 40 000 лв. и е със седалище в София. Всъщност този инвеститор не е нов. Търгът за терена, обект на тази инвестиция, е минал преди около година и половина. Според приетото решение на Общински съвет Бургас на закупения от фирмата терен трябва да се инвестират не по-малко от 1 милион лева и да се разкрият не по-малко от 7 работни места. Площта на имота е 5,8 декара. Очакванията са строително-монтажните работи да приключат в срок от около 12 месеца.

Според Община Бургас вторият инвеститор е сключил договор за покупка на имот в Индустриален и логистичен парк - Бургас през тази седмица. Името на дружеството е "СИЗА Дженерал Трейдинг енд Контрактинг" ЕООД. Всъщност Общински съвет Бургас е гласувал продажбата на терена още през март 2018 година. Според условията за продажба компанията трябва да инвестира поне 1 милион лева и да разкрие поне 10 работни места. Ще бъде изградено предприятие за реформиране и производство на тръбопроводи и сглобяване на климатична техника. Компанията е създадена през 2017 година и е със седалище в Бургас. Собственик е египетският гражданин Мохамед Ибрахим Мохамед Ахмед Байоми. Закупеният имот е с размер 5,5 декара.

Една от сериозните критики към Община Бургас е тази за липсата на мащабни частни инвестиции и разкрити работни места за квалифицирани специалисти. Припомняме, че според данни на НСИ от 2017 година средната брутна заплата в Община Бургас е била по-ниска от средната за страната (953 лв. в Бургас, 1123 лв. за България). Единствените сертифицирани от държавата големи инвеститори в индустрията за Бургас през последните 10 години са "Лукойл Нефтохим" и "Сигматек", която в момента строи завода си в Промишлена зона "Север".

Промишлена зона "Север"

самолетен завод Бургас