Кога във "Възраждане" ще има балансирана градска среда?

- вторник 10 септември 2019 от ji преглед на авторите в Бургас > Инвестиции
Преди няколко дни в ж.к. "Възраждане" се проведе обществено обсъждане, инициирано от народния представител от ГЕРБ Диана Саватева. Идеята на срещата беше да бъдат събрани проблемите на живеещите в района, за да бъдат потърсени решения както от общинската администрация, така и от държавните институции. На срещата освен Саватева присъстваха и заместник-кметът по строителство Чанка Коралска и заместник-кметът по европейски политики и околна среда Руска Бояджиева. Както вече беше отразено в медиите, основните проблеми, споделени на срещата от гражданите бяха свързани с градската среда. Проблемите с разрушената настилка на улици и тротоари, паркирането, старите дървета във "Възраждане" са актуални от години и решаването им е предизвикателство, с което Община Бургас така и не успява да се справи. Непочистените улици и неефективните контейнери за битови отпадъци също бяха сред най-честите поводи за оплакване.

Срещата във вторник не е първата организирана от Диана Саватева. Подобно обсъждане във "Възраждане" се състоя преди две години, като тогава въпросите и оплакванията бяха същите. Нашата цел тук не е да дефинираме или подреждаме проблемите. Те са ясни и непроменени и са следствие от смесицата между недалновидно планиране, лоша поддръжка и неспазване на правилата и законите. По-интересно е как въздействат върху средата новите проекти, инвестираните средства, новата организация на пространствата и промените в трафика и какви са темповете, с които се реализира всичко това.

Опитите на Община Бургас да подобри градската среда в ж.к. "Възраждане" не са от вчера. Проблемите на зоната бяха идентифицирани ясно през 2013 година с изготвянето на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Бургас. Голяма част от проектите за ремонт на улици и междублокови пространства бяха изготвени още през 2014 година, а изработването им финансирано с европейски средства от предния програмен период на Европейския съюз. Целта беше да бъде подготвено всичко необходимо за стартиране на дейностите по тези проекти с началото на програмния период 2014-2020 година. Въпреки това договорът за първите ремонти беше сключен едва в края на 2016 година. Името на проекта беше "Осигуряване на балансирана градска среда". Съвсем наскоро - през юни тази година Община Бургас обяви края на първия етап на обновяване на ж.к. Възраждане. Цели 6 години минаха от идейните проекти и 2 години от началото на ремонта до реалното обновяване на 6 улици и 4 междублокови пространства. Ремонтирани бяха улиците „Фердинандова”, "Христо Фотев", "Цар Самуил", "Любен Каравелов", "Васил Левски" и "Ивайло" 1-ви етап. Към тях можем да добавим и "Александър Велики", "Калоян", "Александър Стамболийски" и "Г. С. Раковски" които бяха обновени съответно през 2010, 2011, 2012 и 2014 година. Тепърва предстои ремонт на нови 9 улици, сред които големите "Мария Луиза" и "Гладстон", както и още междублокови пространства. Сред готовите проекти няма такъв за улица "Сливница", която е една от най-натоварените в комплекса. Извършеното до момента е по-малка част от това, което все още не е стартирано.

Част от изразеното на срещата недоволство на хората, живеещи във "Възраждане", се отнасяше към новоремонтираните улици. Очевидно там проблемите не са изчезнали. Местата за паркиране продължават да бъдат ограничени, а автомобилите все така се спират върху тротоарите, разрушавайки новите им настилки. Контейнерите за отпадъци все още са препълнени, а улиците често са непочистени. Разбира се, едно от обясненията е, че е необходимо да бъдат реализирани всички планирани ремонти, за да се промени чувствително комплексът, но темповете на изграждане на всичко това поставят под съмнение актуалността на цялата концепция. 9 години след първия ремонт на "Александър Велики", "Възраждане" все още е един от районите с най-неприятна градска среда. По думите на присъствалите на общественото обсъждане общински представители, ремонтите в района закъсняват поради независещи от общината забавяния по подмяната на ВиК инфраструктурата (ВиК Бургас е държавно, а не общинско дружество), както и поради ограничени възможности за финансиране от Община Бургас. Според Руска Бояджиева подобни проекти се финансират основно със средства от фондовете на Европейския съюз. Планирането на ремонти само при налични европейски пари поставя голяма въпросителна върху развитието на Бургас. Наистина ли един от най-значимите български градове не може да си позволи да финансира сам бъдещето си? Тази година Община Бургас стартира обществени поръчки за няколко нови улици, но с условие, че финансирането не е осигурено и избраният изпълнител трябва да изчака намирането на средства (отложено изпълнение по чл. 114 от ЗОП). Много вероятно е всичко това да препрати завършването на ремонтите в ж.к. "Възраждане" отвъд седемте години на следващия програмен период 2021 - 2027 година, или повече от 15 години след отбелязването на проблемите за решаване.


Ремонтирани улици в ж.к. "Възраждане" от 2010 година насам. Карта - openstreetmap.org

ремонти във "Възраждане"


ремонти във "Възраждане"


ул. "Васил Левски"

ремонти във "Възраждане"

ремонти във "Възраждане"


ул. "Сливница"

ремонти във "Възраждане"


ул. "Патриарх Евтимий"

ремонти във "Възраждане"


ул. "Пробуда"

ремонти във "Възраждане"


междублоково пространство на ул. "Сан Стефано"

ремонти във "Възраждане"


паркинг на ул. "Мария Луиза"

ремонти във "Възраждане"


паркинг на ул. "Сан Стефано"

ремонти във "Възраждане"


междублоково пространство

ремонти във "Възраждане"


ул. "Мария Луиза"

ремонти във "Възраждане"


ул. "Климент Охридски"

ремонти във "Възраждане"


ул. "Любен Каравелов"

ремонти във "Възраждане"

ремонти във "Възраждане"


ул. "Гладстон"

ремонти във "Възраждане"


ул. "Дебелт"

ремонти във "Възраждане"


ул. "Александър Стамболийски"

ремонти във "Възраждане"


ул. "Цариградска"

ремонти във "Възраждане"