Студентите в бургаските университети намаляват

- вторник 17 септември 2019 от ji преглед на авторите в Бургас > Новини
Първият учебен ден вчера беше повод за поглед върху бургаските тенденции в образованието и демографията. Според официалния сайт на общината през учебна година 2019/2020 в Бургас броят на учениците се увеличава с 400 спрямо предходната година. Интересна е и информацията, че 171 деца в училищата и детските градини са от завърнали се от чужбина семейства. Този ръст е обнадеждаващ на фона на данните от Националния статистически институт, които са негативни по повечето показатели за последните 15 години. Учащите в начално, прогимназиално и гимназиално образование (1-13 клас) в Община Бургас са намалели с 4823 от 31914 (2003/2004 учебна година) до 27091 (2018/2019). Завършилите средно и основно образование в общината са намалели с 500 от 5243 до 4743. Най-фрапиращ е спадът в университетското образование. През 2008/2009 учебна година в университетите в Бургаска област са обучавали 13167 студенти, а през миналата 2018/2019 те са били едва 5936. Подобен срив от над два пъти по-малко студенти не се забелязва в нито един друг български град. Бургас в момента е осмият най-голям университетски център, след Шумен. Единственият забележим ръст в статистиките за Община Бургас е в броя деца в детските градини, където от 6080 през 2003/2004 година те са се увеличили до 7157 през изминалата 2018/2019.


образование

образование

образование

образование

образование