Карго летище в Равнец - добра идея или загуба на време?

- вторник 17 септември 2019 от ji преглед на авторите в Бургас > Новини
Идеята за изграждане на чисто ново карго летище, използващо съществуващата стара писта на бившото военно летище Равнец, предизвика бурни дебати в Общински съвет Бургас. Собствеността на терена на летището беше прехвърлена през 2017 година от Министерството на отбраната към Община Бургас с идеята там да бъде изградена нова индустриална зона. Бургас изостава от другите големи градове в страната по индустриално развитие и опитва да ги догони, предлагайки общински терени на евентуалните бъдещи инвеститори. Разпалените спорове относно индустриалната зона в село Равнец бяха предизвикани от внесения за гласуване в общинския съвет проект за Подробен устройствен план (ПУП) на бъдещата индустриална зона. Част от общинските съветници, начело с Константин Бачийски, се противопоставиха на отреждането на зоната на съществуващата писта за застрояване. Според Бачийски пистата може да се използва за изграждане на ново карго летище, което да даде голямо предимство на зоната и да привлече голям инвеститорски интерес. Докладната записка за ПУП на Индустриална зона Равнец беше оттеглена от кмета Димитър Николов и преработена така, че да отговаря на изискванията за бъдещо използване на пистата. Предстои гласуването й на следващата сесия.

Идеята на Бачийски за новата индустриална зона беше представена от общинския съветник като част от по-мащабната стратегия наречена "Планът Бачийски". Основната идея е изграждането в Равнец на най-голямата Свободна икономическа зона в страната, която включва и карго летище. Плановете са проектът да бъде реализиран на няколко етапа. Необходимата инвестиция за първия от тях е 120 млн. лева. Бачийски вече е представил идеята си на няколко големи международни икономически форума и е получил запитвания от няколко компании. В Община Бургас очевидно са успели да се убедят в качествата на предложения проект и ПУП на новата индустриална зона беше променен, за да отговаря на изискванията за изграждане на карго летище. Предвиденото ново застрояване в имотите е отдръпнато на минимум 75 м. от границите на зоната, в която попадат бившите писти, като по този начин се осигурява запазване на функционалното предназначение на леталните полета.

Какви са всъщност шансовете в Бургас да има специализирано карго летище? Световната практика показва, че подобни съоръжения са неефективни и трудно могат да се превърнат в успешна инвестиция. Високата цена на въздушния транспорт го прави предпочитан само за превоз на специфични стоки. Едно от няколкото в света и единствено изцяло товарно летище в САЩ се намира в град Кълъмбъс и въпреки сравнително успешната си работа е едва на 26то място по карго натовареност в страната. Преди него са летища, които комбинират пътнически и товарен транспорт. Летище Бургас така или иначе има новоизграден терминал за товари, който за 2018 година е обработил 8 429 метрични тона. Това е спад с 41% спрямо рекордната 2017 година. Данните за карго трафика на Летище Бургас за 2019 година също са негативни - до момента спадът е с 34% спрямо 2018 година. През юни тази година беше регистриран и най-големият спад във въздушните карго превози в Европа за последните 7 години.

Стратегията за Бургас всъщност е за комбинация на летище със свободна икономическа зона. Свободните икономически зони са части от суверенна територия на държавата, където икономическото регулиране е по-либерално. Обикновено това са зони, в които могат да се внасят, продават и произвеждат стоки без заплащане на митнически такси. Те представляват държавна стопанска инициатива насочена към експортните производства. В Бургас вече 30 години работи една такава зона - “Свободна безмитна зона - Бургас”. Тя беше създадена през 1989 година като акционерно дружество. Към настоящия момент “Свободна Безмитна Зона – Бургас” АД има 43 акционери, най-големите от които са Министерство на Финансите, Уникредит Булбанк АД, ДЗИ ЗАД, Община Бургас и Пристанище Бургас. Общата площ на зоната е 155 000 кв.м. 30 години след създаването си бургаската безмитна зона все още не успява да се развие и привлече достатъчно инвеститори, за да запълни капацитета си. В момента половината площ на зоната (80 000 кв.м.) се предлага за нови инвестиции.

Световните тенденции във въздушните карго превози и незапълненият потенциал на безмитната зона вероятно дават не много положителни сигнали на всеки евентуален частен инвеститор в ново летище. За изграждането на карго терминал в Равнец наистина ще бъдат необходими сериозни средства. На работещото летище Ференц Лист в Будапеща в момента се реализира проект за нов карго терминал на стойност 32 милиона евро. В Равнец ще бъдат необходими десетки милиони и за да се превърне самото летище в нормално работещо съоръжение. Средства с такъв мащаб няма как да бъдат осигурени от Община Бургас, а очевидно желаещите да инвестират в Бургас не са много. В момента всеки, който се нуждае от въздушен товарен транспорт може да използва Летище Бургас, което е далеч от достигане на пълния си карго капацитет. Развитието на индустриалната зона в село Равнец е проект, който Община Бургас бърза да стартира. Забавянето от 1 месец за преработка на ПУП не е кой знае колко решаващо, но следващата сесия на общинския съвет изглежда няма да мине в единодушие по въпроса. Вече има внесена за гласуване докладна записка от Георги Дражев за отлагане приемането на ПУП и Организиране на международен конкурс за идеен проект за стратегическо развитие на международно карго летище – с. Равнец. Приемането й би отложило бъдещото изграждане на индустриалната зона за по-далечното бъдеще.

Авиобаза Равнец е бивше поделение на Военновъздушните сили. Летището разполага с 2 писти с дължина съответно 2600 м. и 2000 м. с настилка от бетонови плочи. То е открито през 1953 година. Заради преустройствата в армията през 1999 година самолетите напускат Равнец, а през 2002 авиобазата окончателно е закрита.


индустриална зона Равнец