Кой диша мръсния въздух в Бургас?

- събота 12 октомври 2019 от ji преглед на авторите в Бургас > Анализи
Проблемите на Бургас с качеството на атмосферния въздух продължават да бъдат далеч от своето разрешаване. Вече ви разказахме за хронологията на бургаските протести срещу замърсяването на въздуха и решенията, които бяха предложени на местно и национално ниво. Неприятните миризми на нефтопродукти, които от десетки години се усещат в града, и които са повод за страхове сред бургазлии, предизвикаха зараждане на обществено недоволство едва в последните години. Общественият натиск доведе до политическа реакция. Голямото притеснение на хората е свързано с натрупаното недоверие към работата на институциите и съмнение в официалните данни за качеството на въздуха, измерени от държавните и общински станции за изследване на качеството на атмосферния въздух. В Общински съвет Бургас беше решено да бъде привлечена независима лаборатория, която да измери количеството и характера на замърсяването на въздуха в града.

Прекалено скъпо "удоволствие"

Община Бургас в сътрудничество с университет „Проф. д-р Асен Златаров“ Бургас, катедра „Екология и опазване на околната среда“ изготви техническо задание за обществената поръчка, която трябваше да определи независима лаборатория, която да изследва проблемите с мръсния въздух в Бургас. Определеният от общинския съвет бюджет за финансиране на поръчката беше 450 000 лева. През месец май тази година стана ясно, че проведените пазарни консултации преди стартирането на обществената поръчка са довели до прогнозни резултати за много по-висока от гласуваната стойност на услугата - между 5 и 12 милиона лева. Тогава Георги Митев, общински съветник от СДС и председател на комисията по опазване на околната среда в общинския съвет коментира искането за независим мониторинг така: "Някак си ми додея и ми дойде до гуша от екзотични идеи, които изискват харчене на обществени средства най-вече за пи-ар кампании". Общинският съветник от ГЕРБ и бивш директор на РИОСВ-Бургас Бойчо Георгиев също сподели мнение: "Ситуацията е ясна, анализи има, има и достатъчно измервания. Това са много пари, които няма смисъл да бъдат похарчени за нещо, което ще повтори резултата, който до момента е направен."

Кой прави пи-ар с въздуха за дишане?

През последните две години сигналите на граждани за притеснителни миризми на нефтопродукти и газ от почти всички зони на Бургас са стотици и това не е пи-ар. В проведена от нас анкета сред бургазлии от края на 2017 година екологичните проблеми са сред най-често притесняващите жителите на Бургас. Концентрирането върху финансовите измерения на получаването на независима информация за състоянието на въздуха и пренебрегването на проблема с натрупаното недоверие в институциите изглежда като изместване на фокуса. За хората в Бургас темата е приоритетна и би трябвало да бъде приоритет и за местните политици. Сякаш в бургаския общински съвет дишат различен въздух. Промяната на параметрите на обществената поръчка за независимо измерване, за да отговарят на пазарните цени на услугата, изглеждаше като съвсем логично решение. Един от инициаторите на обществената кампания за чист въздух и председател на Инициативния комитет за по-чист въздух в Бургас Стоян Грозев предложи пред БНР изискванията в техническото задание да бъдат олекотени. Ако изискваният брой точки за измерване бъде намален, вероятно и цената на това измерване ще бъде в пъти по-ниска.

Политическите коментари по повод процедурата нямаше как да я прекратят. Общинският съвет вече беше взел решение тя да бъда стартирана. Неблагоприятните резултати от пазарните консултации не доведоха до преразглеждане на параметрите на обществената поръчка и в края на юни тя беше стартирана с изискване да бъдат измервани непрекъснато за една година 11 подбрани замърсители на въздуха в 8 точки на територията на града. След удължаването на срока за подаване на оферти и като не беше получена нито една оферта, в края на август тя беше прекратена.

Според РИОСВ - Бургас причината за замърсяването на въздуха е открита

Напредък в ситуацията със замърсителите на атмосферния въздух в Бургас все пак има. През миналия месец имаше два случая на масови оплаквания от миризми на нефтопродукти, мазут и пропан-бутан във въздуха. На 3ти и 30ти септември РИОСВ - Бургас излезе с официална информация за своите проверки след множество сигнали на гражданите. И в двата случая като резултат от проверките и причина за замърсяването бяха посочени стари нефтени утайки на територията на „Лукойл Нефтохим Бургас“. Те са част от обектите, които трябва да бъдат рекултивирани по Програмата за отстраняване на минали екологични щети от Нефтохим. Тази програма е съставена при приватизирането на дружеството през 1998 година. Оттогава тя е актуализирана многократно, а сроковете са удължавани.

Ние се свързахме с Регионалната инспекция по околната среда и водите - Бургас, откъдето получихме подробна информация по въпроса. Програмата за отстраняване на минали екологични щети, причинени до момента на приватизацията на „Нефтохим” АД, се изпълнява от 2000 година по споразумение между държавата и Лукойл. Дейностите по програмата се финансират със средства от държавния бюджет. Управлението на дейностите по програмата се осъществява от „Лукойл Нефтохим Бургас” АД. Сроковете за изпълнение на отделните обекти от нея са актуализирани последно през 2014 г. Дейностите трябва да приключат до края на 2020 г. Към момента по Програмата са ликвидирани нефтени утайки в лагуните, намиращи се на територията на нефтен терминал „Росенец“. Извършена е рекултивация на терена и засаждане на тръстика. Изпълнено е засипване и рекултивация на 251 дка от Първо окислително езеро (обща площ 298 дка), намиращо се в кв. Меден рудник. Иззет и ликвидиран е натрупаният нефтен шлам от останалите 47 дка – т.нар. шламово поле. Стартирали са дейности по закриването и рекултивацията му. Не са приключили дейностите по отстраняване на минали екологични щети на територията на Основна площадка, намираща се в „Лукойл Нефтохим“ АД. От натрупаните към момента на приватизация нефтени утайки и други отпадъци с общ обем приблизително 450 хил.куб.м към момента са преработени 70 136 куб.м.

Така става ясно, че до края на следващата година обработката на последните утайки на територията на Нефтохим трябва да приключи и Бургас окончателно да се освободи от среднощните обгазявания. Проблем, който мъчи града ни десетилетия наред и освен притесненията за здравето на бургазлии, влияе и върху имиджа на Бургас като добро място за живеене и туристически център.


Рекултивация на Първо окислително езеро в Меден рудник

Борова горичка