Ако бях кмет на Бургас ... (2019)

- понеделник 21 октомври 2019 от ji преглед на авторите в Бургас > Анализи
"Ако бях кмет на Бургас ..." е наша Фейсбук анкета, която проведохме за първи път през 2017 година. Тя съдържа отговора на един единствен въпрос - кои са трите най-важни неща, които бихте реализирали за града, ако сте кмет на Бургас? Отговорите на няколко бургазлии, които събрахме през последните две седмици, можете да прочетете по-долу.

Ако бях кмет на Бургас


Мариела Михайлова, 19г., студент, от Меден рудник

1. Искам да се създадат повече кампании за опазването на въздуха и горите.

2. Искам да се спре продажбата на найлонови торбички и да се дават безплатни платнени торбички.

3. Искам да се увеличат свободните работни позиции и да се отворят поне две нови висши училища.


Елена Янакиева, 32г., старши консултант Презастраховане, от Възраждане

1. Развитие на висшето образование в града - откриване на нови университети и специалности; привличане и задържане на младите хора.

2. Значително увеличаване на работните места за специалисти от IT индустрията. Секторът е слабо застъпен в Бургас и има нужда да се работи върху неговото разширяване и навлизане трайно на пазара.

3. Превръщане на града в желано място за посещение не само през лятото. На Бургас му липсва живот през зимата, когато морето не представлява интерес за туристите и гостите на града, а останалите "атракции" не са толкова популярни и привлекателни.


Диана Вълчева, 33г., учител по английски език, от Изгрев

1. На първо място най-важният белег на всеки интелигентен човек и на всяко интелигентно общество е хигиената. Централната част като че ли изглежда добре, но комплексите са заринати в боклуци и стари ръждясали павилиони и сградички, които не се използват. Вярно е, че замърсителите са самите жители, но не всички си хвърляме боклуците на тротоара или в градинките. Навярно хората без култура и възпитание са малцина, но всички сме длъжни да живеем сред боклуци. Бургас е голям град, който може да си позволи пълноценно почистване. Вероятно е необходим голям ресурс, но това няма как да бъде извинение – все едно човек да се оправдае за това че мирише и е мръсен с желанието си да спести от сапун. Ако един град е мръсен, никакви други негови достойнства нямат значение.

2. Смятам, че градът се старае много в това отношение, но трябва да вложим още повече усилия в развитието на културата и образованието. Не всяко културно събитие и не всяка форма на образование е въпрос на пари. Необходимо е хора с общо мислене и съвременна визия за нещата да бъдат подкрепени, като при всички положения това включва и идеите на младите хора, защото те са тези, които са отворени към глобалния свят и сякаш имат интуиция за това какво трябва да се случи. Като кмет бих създала отворен за обществеността форум, който да се провежда периодично и на който и специалисти, и граждани да могат да споделят и да обсъдят идеите си. Много е важно този форум да бъде изключително достъпен – имам предвид, че би било добре той да се провежда не в специални зали, а на лесно достъпни обществени места, каквото е например летният театър. (В скоби – на Бургас определено му липсва един голям атрактивен аквариум.)

3. Бургас има огромен потенциал като туристическа дестинация. Според мен той не е развит почти въобще. Би могло да се предостави терен на инвеститори, които да изградят туристически комплекси, които да покрият нуждата от леглова база, която не е достатъчна в момента за посрещането на голям поток от туристи. Ще бъде необходима също активна реклама на международните туристически пазари. Това би донесло много приходи на самата община, както и разкриване на множество работни места.


Васил Динев, 39г., Управител на Продажбено сервизен център за автомобили с марка Хюндай и Инфинити в Бургас, от ЦГЧ

1. Постепенно и насърчаващо внимание върху възпитанието и обучението на подрастващите, изграждане и изпълнение на програми, които подпомагат за обогатяването на ценностите в обществото, зачитане на правила и закони, насърчаване в образователната структура, откриване на нови учебни заведения, включително ВУЗ, достъпни спортни съоръжения и безплатни тренировъчни и други процеси, водещи до по-добро физическо и психическо здраве. Подобряване на контрола за качествено изпълнение на съществуващи Европейски програми и проекти. Сигурен съм, че в момента съществуват много идеи и проекти, които се осъществяват, но за съжаление не се контролират! Липсват специалисти, които да преподават, тренират или водят различни курсове и практики, като основна причина е липсата на средства, което в повечето случаи се поражда от лошо ръководство и контрол. Поради многото злоупотреби, средствата не достигат до крайните изпълнители и те са принудени да търсят прехраната си в частни структури, където контролът и управлението са на друго ниво. Измествайки фокуса на населението към Образованието и Културата, бихме могли да разчитаме, че ако не ние, то наследниците ни, ще живеят в един по-хубав, безопасен, уреден, чист и подреден Европейски град.

2. Работейки върху по-добрата и устойчива среда за създаването на кадри и условия на качествен и надежден бизнес, бихме привлекли инвеститори в производството, туризма, здравеопазване, земеделие, финанси, спорт, образование и др. подсектори. Виждам че и в момента се работи в тази насока, но за съжаление нещата се случват бавно и тромаво, като според мен основната причина е липсата на контрол и на качествени кадри, които отдавна търсят късмета си в столицата или в чужбина.

3. Друг основен проблем на Бургас е престъпността, разпространението на наркотици, проституция, трафик на хора. Удобната туристическа почва и курортният характер на областта, е превърнала Бургас като основен център на мафиотски и криминални структури, които пречат на всичко, което се създава. Престъпността дотолкова се е интегрирала в обществото, че повечето не я забелязват, нужда е кардинална промяна на национално ниво и пресичане на повечето престъпни дейности в Бургас. Огромна част от населението се прехранва с престъпна дейност, на никого не му се работи нормална работа, всеки търси лесно забогатяване и нечист бизнес. Липсата на ценности и възпитание, подтиква подрастващите да се стремят към този лесен начин на прехрана и развитие, университетите ни са празни, спортните съоръжения - също...


Габриела Атанасова, 19г., студент, от Лозово

1. Бих направила така, че да стимулирам младите да остават в Бургас, за да учат и съответно да имат реализация в града, а не да са принудени да мигрират към другите градове, за да получат полагащото им се образование.

2. Да направя работни места за хора, занимаващи се с нещо различно от туризъм и търговия на склад.

3. Да се погрижа за расизма, който присъства в града, защото който и да се огледа би забелязал, че в нито един магазин, заведение или каквато и да е публична сграда няма рампа или съоръжения за придвижване на инвалиди или майки с колички. Тези хора нямат достъп до нищо, което всички останали имат и са принудени да стоят и да наблюдават отстрани.


Мария Иванова, 46г., магистър фармацевт, от ЦГЧ

1. Мащабен проект за отводняването на града, базиран на задълбочен анализ на проблемите и тяхното решаване, включващ повдигане на пътните платна и оформяне на наклони за оттичане в най-проблемните зони, реконструкция и ремонт на канализацията.

2. Пътни възли (решение) за артериите, пресичащи пешеходната Богориди.

3. Мерки в посока намаляване проблема с паркирането и особено в най-натоварените зони. Регулация на новото строителство със задължения за осигуряване на паркоместа и активно стимулиране изграждането на гаражи в новостроящите се сгради.


Кирил Вълчев, 30 г., електроинженер, от Славейков

На първо място бих се опитал да привлека инвеститори с цел производство. Заводи трябва да има, но екологично настроени.

На второ място бих насочил усилия за разширяване на границите на града, както и съответно инфраструктурата до новите квартали. Не е достатъчно да се направят нови жилищни сгради, говорим за цели комплекси с детски градини, магазини и прочие.

На трето място бих пригодил междублокови пространства по такъв начин, че да бъдат лесно използваеми за паркиране и също така бих наложил данък или такса за втори и трети автомобил на семейство.


Павлина, 47г., фармацевт, от Изгрев

3 неща-сигурно трябва да са 303 но все все пак трябва да се започне отнякъде :)

1. Трафика и състоянието на улиците. Ремонт и подмяна на пътните участъци и изграждане на работеща оточна система при дъжд.

2. Ревизия на учебното съдържание 1-7 клас и полагане на изпит за квалификация и психологическа годност на учителите - днес на работа сме на тема образование и си мисля че това е крайно необходимо.

3. Миене на улиците,поставяне на кошчета за отпадъци на всяка улица (на нашата няма).


Явор Марков 31г., безработен, от Лазур

1. Привличане на български и международни технологични компании, чрез осигуряване на данъчни облекчения и обучени кадри. Кардинална смяна на образователната система и инфраструктура на бургаските гимназии и университети в посока на високотехнологични специалности. Откриване на филиали на софийски университети с доказани успешни технологични специалности. Закриване и спиране на субсидиране на морално остарели специалности в гимназии и университети.

2. Спиране на презастрояването на кварталите чрез забрана за строеж на кооперации, на които броят на паркоместата не е равен на апартаментите в тях. Да бъде ограничено паркирането на служебни автомобили в междублоковите пространства. Стимулиране на застрояване на нови квартали, чрез забрана за строителство в централните квартали.

3. Подобряване на културния живот чрез инвестиране в по-качествени и актуални фестивали и културни мероприятия.


Марияна Кирова, 55 г., специалист ел. системи, от Лазур

1. Бих подобрила чистотата в града.

2. Кръгово кръстовище на стадион "Черноморец".

3. Повече спорт в училищата.


Димитрина Димитрова, 19г., студент, от Меден рудник

1. Въвеждане на глоба за безразборното изхвърляне на отпадъци, като ще бъдат назначени лица, които да следят за опазването на града чист - "Екополиция"/"Зелена полиция".

2. Парцелите, като тези на територията на Боровата горичка, в града да бъдат защитени от застрояване със закон, като се промени техният статут на "парк" и бъдат обгрижвани ежедневно от работници.

3. Въвеждане на забрана за продажба и използване на пластмаса за еднократна употреба на територията на града.


Слав Жеков, 35 г., управител на дигитална агенция, от Бр. Миладинови

1. Чистота и екология.
Повишаване на контрола и изискванията над сметосъбирането и почистването в града. Извършване на реален и качествен контрол над общоизвестните замърсители в Бургас и многократно утежняване на санкциите. Рязко увеличаване на местните данъци върху превозните средства с екологична норма под поне ЕВРО 4. Предприемане на мерки и строги наказания за шумовото замърсяване от МПС.

2. Инфраструктура.
Цялостни ремонти на основни пътни артерии в Бургас: Одрин (от Трапезица до Долно езерово), Транспортна, Мария Луиза, Индустриална, Чаталджа. Цялостни ремонти на улици в ЦГЧ и Възраждане. Основни ремонти в съществуващите промишлени зони - Север и Юг. Поетапно затваряне на улици в ЦГЧ за автомобили и превръщането им в пешеходни зони.

3. Икономика, образование и култура.
Създаване на фонд, като част от общинския бюджет, който да субсидира стартъп идеи и малък бизнес на територията на Бургас, в първите 12 до 24 месеца от създаването му. Създаване на истински общински бизнес инкубатор с компактни офис площи (или споделено пространство), които да се отдават на стартиращи бизнеси в Бургас срещу символичен наем за първите 12-24 месеца.
Съвместна работа с бургаските университети и обща стратегия за маркетинг и развитие, която да цели повишаване на нивото им, имиджа и предлаганата услуга. Насърчаване на разкриването на иновативни специалности и такива с реално търсене от бизнеса.
Възстановаване на Spirit of Burgas с дори по-малко известни или само български изпълнители, но с многообразие от сцени и стилове.


Сурен Анмахян, 51 г., работещ (трудоустроен) пенсионер по болест, от ЦГЧ

На първо място бих забранил разкопавенето на която и да е улица или тротоар, без предварително гарантиране с нужния депозит, който да отговаря на пълното и качествено възстановяване на настилката до вида, в който е бил/а преди изкопните дейности.

На второ място бих завишил контрола над общинските служители, които би трябвало да следят за това кои автомобили паркират на инвалидни места, както и всяка една обществена институция: банка, църква, библиотека и всички други останали да имат по 3 санитарни възли както е във всички останали държави: дамска, мъжка и инвалидна тоалетна.

И на трето място, но не и последно, да бъде по-малка дистанцията между кметския стол и данъкоплатците, като за целта поне веднъж в седмицата градоначалникът да приема и изслушва хОрата, които искат контакт с него.


Галя, 38г., началник склад, от Изгрев

1. Трябва да има повече детски площадки. На прекалено голямо разстояние са и са пренаселени.

2. Трябва да има повече осветление. На места осветлението е добро, но има участъци, които са изцяло тъмни.

3. Боклуците. Трябва да има глоби за гражданите, които замърсяват и да се почиства редовно.