Новият площад на Бургас

- петък 03 януари 2020 от ji преглед на авторите в Бургас > Новини
В края на миналата година Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" обяви архитектурен конкурс за изготвяне на идейна концепция за развитието на бъдещото разширение на зоната за обществен достъп на пристанището в Бургас. Решението трябва да е съобразено със заданието за проектиране на Генерален план на пристанището.

Централно място в заданието за проектиране заема идеята за бъдещия площад, който ще бъде разположен между Автогара Юг и морето. Целта е зоната да се превърне в притегателен градски център с площадно пространство, осигуряващо представителна, достъпна, модерна, социална градска среда, интегрирана към градската структура. Тя трябва да предложи естествен завършек на основната пешеходна ос на града по ул. "Александровска" и достъп до морския бряг, както и да създаде органична връзка между минало, настояще и бъдеще като по подходящ начин обвърже суша и море, град и природа.

Градският площад трябва да се обособи на площ приблизително от 16 000 кв.м., което е пространство с мащабите на площад "Тройката". Приоритетно в територията, предвид нейния публичен характер, ще бъде пешеходното движение. Публичната зона трябва да осигурява условия за атракции и провеждане на публични събития.

Идейното решение трябва да предлага разполагане на трите основни функционални групи:

- Първа функционална група - обществено-обслужваща
Да се предвиди разполагането на самостоятелни обекти за търговия и услуги с осигуряване на максимални открити площи. Това трябва да включва и малко бутиково заведение-кафе с открито пространство към него за разполагане на маси на открито.

- Втора функционална група - публични събития
Новият площад трябва да предоставя атрактивно, удобно и природосъобразно място за обществени и културни събития - концерти, срещи, събори и други. Трябва да бъде предвидено изграждането на амфитеатрална сцена за минимум 250 посетители.

- Трета функционална група - зона за отдих-градина
Тази зона трябва да обхваща цялата нова територия, да обвързва и обогатява предходните две групи. Целта е да се създаде усещане за потапяне в природата, далеч от градския шум, ориентирана и насочена към морето.

Нуждата на Бургас от голямо пространство за провеждане на публични събития е тема, която се коментира от години. Архитектурата на площад "Тройката" прави трудно изграждането на голяма сцена и събирането на голяма публика. Още през 2011 година кметът Николов предложи отварянето на пристанището за обществен достъп да предвиди там нов площад, подходящ за големи концерти. Стартираната конкурсна процедура за новата зона е възможност да бъдат събрани качествени идеи и публично да бъде обсъдено развитието на града. Несъмнено тази зона е с голямо обществено значение. Притесненията са, че някои от изискванията, като например изграждането на амфитеатър със сцена, ще принудят проектантите отново да свиват площадното пространство и да го комбинират с решения, които пречат на масовите публични събития с многохилядна публика.


Проект за Генерален план на Пристанище Бургас

Новият площад на Бургас


Зоната на бъдещия площад с минимална площ 16 000 м2

Новият площад на Бургас

Новият площад на Бургас


Площад "Тройката" с площ 18 448 м2

Новият площад на Бургас

Новият площад на Бургас