Бургас се превръща във водещо пристанище в Черно море с проект за 322 милиона

- неделя 05 януари 2020 от ji преглед на авторите в Бургас > Инвестиции
Проектът за разширение на концесионираните терминали на Пристанище Бургас стартира през 2018 година с изготвянето на идеен проект. След като през 2019 беше завършен и техническият проект, концесионерът БМФ Порт Бургас обяви обществени поръчки за изграждане на новопроектираното. Вече сме ви разказвали няколко пъти за планираното разширение на пристанището, което ще увеличи драстично възможностите му и ще го превърне в едно от водещите в Черно море.

Пристанище Бургас


Положението в момента

Въпреки доброто си географско положение, пристанище Бургас изостава в развитието си не само от водещите черноморски пристанища, но и от пристанище Варна. Според годишния доклад на Европейската организация на морските пристанища (ESPO), чийто член е ДП "Пристанищна инфраструктура", през 2018 година Бургас е пред Варна само по обработени течни товари, което е свързано с работата на нефтения терминал "Росенец". В Бургас се обработват двойно по-малко контейнери от Варна. За сравнение с бургаските 81 000 TEU, в трите най-големи пристанища в Черно море през 2017 година са обработили съответно Констанца - 696 438 TEU, Новоросийск - 596 000 TEU и Одеса - 420 510 TEU. Двете грузински пристанища - Поти и Батуми са обработили общо през 2018 година 424 622 TEU. Очакваните увеличения в контейнерните превози вече доведоха до още големи инвестиции. Терминалът в Констанца може да обслужва от години най-големите контейнеровози в Черно море - до 10 000 TEU, в Одеса откриха такъв през 2017 година, а през тази година и в Новоросийск откриха дълбоководен контейнерен терминал за големи кораби и с капацитет от нови 400 000 TEU. Проект за такъв терминал има и пристанище Поти. В България кораби с подобен размер не могат да се обработват.

товари през 2018 г. Бургас Варна Общо

хил. тона 2017-2018 [%] хил. тона 2017-2018 [%] хил. тона 2017-2018 [%]
течни 10 088 -16,5 858 -36,3 10 946 -18,5
насипни 3 665 -12,3 7 188 -8,1 10 853 -9,6
ro-ro 77 -3,2 152 3,0 229 0,9
генерални 2 015 34,8 1 244 -7,3 3 258 14,9
ОБЩО 15 845 -11,0 9 442 -11,0 25 286 -11,0контейнери [TEU] 81 361 6,3 160 355 5,5 241 716 5,8


Новият контейнерен терминал в Новоросийск с възможност за обработка на кораби с капацитет до 10 000 TEU. Източник - ООО «Морстройтехнология»

Пристанище Бургас


Параметрите на разширението

Обявените от БМФ Порт Бургас обществени поръчки са две. По-голямата е за разширение на Терминал Запад и е разделена на два етапа. Предварителната стойност на етап 1 е 192 милиона лева. Тя включва изграждане на две нови дълбоководни корабни места - КМ 27 и КМ 28. На тях ще могат да бъдат приемани кораби до 295 метра дължина и 32 метра ширина с газене до 15,5 метра и дедуейт до 80 000 тона. Целта е да бъдат обработвани контейнерни и генерални товари (Ro-Ro). За целта в тила на двете корабни места ще бъде изградена зона за съхранение на контейнерите с капацитет 6 520 TEU и 432 TEU хладилни контейнери. Ще има зона за измиване на контейнери и паркингова зона за Ro-Ro товарите. Предвидената механизация се състои от 4 мобилни крана (което е определено в заданието), с възможност за обработка на кораби от клас Нов Панамакс до 7 000 TEU, ричстакери и челни автотоварачи. Не се предвиждат портални кранове. Изграден и оборудван така, проектният капацитет на терминала за една година ще бъде 120 000 TEU и 236 610 тона генерални товари (Ro-Ro). За железопътен превоз на товарите ще се използва съществуващият източен коловоз № 7, който ще бъде рехабилитиран.

Пристанище Бургас


Етап две от разширението на Терминал Запад е с предварителна стойност 69 милиона лева и предвижда изграждането на корабни места 25А и 26, които ще приемат по-малки кораби. В тила ще бъде изградена открита складова площадка. Предвиждат се два мобилни крана, които ще осигурят пропускателна способност от 433 534 тона генерални товари на година.

Пристанище Бургас


Втората обществена поръчка е за доизграждане на дълбоководното корабно място 33. Прогнозната цена е 61 милиона лева. Там ще бъде изградена кейова стена, която ще позволи да бъдат обслужвани 300 метрови кораби с газене 15,5 метра, дедуейт до 120 000 тона и капацитет 8 000 TEU. За обслужване на товарите се предвиждат два мобилни крана и удължаване на два и изграждене на нови три железопътни коловоза. Претоварните дейности ще се извършват с ричстакери, калмари и терминални влекачи. Тук отново няма предвидени портални кранове. За склад ще се използва откритата складова площадка на 32 и 33 корабно място. Така оборудван терминалът ще има капацитет от 150 000 TEU контейнери годишно и 500 000 тона генерални товари.

Пристанище Бургас

Пристанище Бургас