За инсталирането на прегради за велосипеди на "Александровска" и други важни решения на общинския съвет

- сряда 15 юли 2020 от ji преглед на авторите в Бургас > Новини
Новосформираният общински съвет на Бургас работи вече 8 месеца. Доколко ефективна и смислена е работата на местния парламент е въпрос, който трудно може да получи еднозначен отговор. Вероятно единственото решение на общинския съвет от последните 8 месеца, което е по-широко известно е скандалното съгласие за промяна на ПУП и на вида собственост на общински имоти в парк "Росенец". Въпреки осигурената прозрачност чрез публикуване на интернет страницата на всички решения, както и чрез преките предавания на всички заседания, бургазлии рядко се интересуват какво се случва в заседателната зала.

Предложението на няколко общински съветници от ГЕРБ за поставяне на допълнителни прегради и знаци, които да обозначават ясно пешеходния характер на улиците "Александровска" и "Богориди" цели да бъдат ограничени бързо движещите се двуколесни превозни средства и да се осигури безопасността на пешеходците. Разбира се, едно такова решение е официално обявяване на институционалното безсилие за решаване на проблем, който е много ясно регламентиран в Закона за движение по пътищата и подлежи на контрол от органите на МВР. За съжаление, общините нямат права да контролират движението на велосипедисти в пешеходни пространства или движението на автомобили в буслентите или движението с висока скорост в зоните с ограничение до 30 километра в час. Все нарушения, които са масови и рядко санкционирани в Бургас.

Поставянето на няколко прегради и пътни знаци едва ли ще реши проблема с опасно бързо движещите се велосипедисти в пешеходни пространства. Малко чудно е защо в дневния ред на общинския съвет изобщо влизат подобни дребни предложения, а генералните проблеми стоят като изгонени по улиците извън заседателната зала на местния парламент. Наша проверка на внесените за гласуване докладни записки от началото на мандата на този общински съвет показа, че огромна част от гласуваното в него са административни решения, които са необходими за ежедневната работа на общинската администрация. Предложенията и инициативите на общински съветници са неголям брой, като повечето от тях решават някакъв дребен, често съвсем индивидуален битов проблем. Ремонт на част от тротоар, изграждане на покрив на тенис корт, изграждане на две места за паркиране, осветяване на пешеходна пътека, безвъзмездно отдаване под наем на Летния театър за едно представление. Всички тези решения вероятно са нужни и важни локално, но бургаските общински съветници имат множество по-глобални и сериозни въпроси за решаване, които странно остават извън дневния ред.

За тези 8 месеца работа ние открихме само две докладни записки, които целят генерално въздействие върху натрупани отдавна общоградски проблеми. По първата от тях беше взето решение Община Бургас да инициира в Националното сдружение на общините в България внасяне на конкретни предложения към правителството за стъпки към финансова децентрализация. Една от най-големите пречки пред общините за водене на собствена политика за развитие е зависимостта от централния бюджет и добрата воля на действащата в момента изпълнителна власт. По втората докладна записка беше решено да бъде стартирана обществена поръчка за измерване на замърсяването на въздуха в Община Бургас от независима лаборатория. Според наша анкета сред бургазлии качеството на атмосферния въздух е едно от големите притеснения на гражданите. Яснота по въпроса с характера и източниците на замърсяване липсва от десетки години.

Ако ние трябва да подготвим докладна записка, която да постави адекватно проблема с опасните велосипеди и тротинетки по "Александровска" и "Богориди", вероятно бихме предложили на общинския съвет да потърси и представи становището на органите на МВР за контрола, който извършват, да възложи проучване и да анализира познанията на пътните правила сред учениците в Бургас, да организира информационна кампания сред бургазлии. Карането на колело в пешеходни зони е разрешено само за деца под 12 годишна възраст. Уличната безопасност е проблем не само в пешеходните зони. Тя е сериозно предизвикателство в национален мащаб. Поставянето на няколко прегради и пътни знаци може да помогне локално, но въпросът ще остане отворен за решаване и за работа по него, а именно това е задачата на хората, които сме избрали да ни представят в общинския съвет.


Таблица с докладните записки, предлагащи конкретни политики, проекти, идеи за развитието на Община Бургас за периода ноември 2019 - май 2020:


Докладни записки от общинската администрация
1 „Създаване на Младежки международен център Бургас“ финансиран с европейски средства ноември
2 Включване на общината в „ЮГОИЗТОЧЕН ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО ГЕНЕТИКА И БИОТЕХНОЛОГИИ” с цел кандидатстване с проектно предложение за европейски средства ноември
3 Неограничено безплатно пътуване в градския транспорт на граждани над 75 години, които имат издадени карти за съответния месец ноември
4 Откриване на нова детска градина „Морско конче“ – филиал към Детска градина „Раковина“ февруари
5 Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение “Прилагане на мерки за намаляване на морските отпадъци в Бургаския залив“ за европейски средства март
Докладни записки от общински съветници
1 Удостояване на Георги Шагунов със званието „Почетен гражданин на Бургас" (посмъртно) ноември
Георги Дракалиев, Севдалина Турманова, Евелина Михалева, Калояна Живкова и Николай Стоянов
2 Необходимостта от допълнително осветяване на пешеходните пътеки по бул. „Сан Стефано“ ноември
Живко Господинов – общински съветник от БСП
3 Разширяване на финансовата децентрализация на общините в България декември
Стоян Коларов, Йордан Георгиев и Павел Маринов
4 Изграждане на олекотена покривна конструкция над тенис кортове, част от съществуваща спортна инфраструктура в гр. Бургас декември
Красимир Калудов – общински съветник от ПП СЕК
5 Обособяване на специално място за временно пребиваване на туристически автобуси декември
Евелина Михалева и Георги Дракалиев
6 Ремонт на ул. „Климент Охридски“, в частта от ул. „Гладстон“ до бул. „Княгиня Мария Луиза“, гр. Бургас декември
Евелина Василева Михалева
7 Изграждане на нов вход с външни стъпала и ремонт на съществуващата изложбена зала на Дружеството на бургаските художници на ул. „Александровска” 22 януари
проф. Севдалина Турманова, Веселин Пренеров, Калояна Живкова и Тони Минасян – общински съветници от ПП ГЕРБ
8 Цялостна реконструкция на дворното пространство на ОУ „Любен Каравелов“ – гр. Бургас януари
проф. д-р Севдалина Турманова, Виолета Илиева, Калояна Живкова и Димчо Грудев – общински съветници от ПП ГЕРБ
9 Ремонт на санитарни възли в сградата на „Център за психично здраве – проф. д-р Иван Темков“ ЕООД януари
проф. д-р Севдалина Христова Турманова, д-р Антонио Христов Душепеев и д-р Борис Петров Ангелов – общински съветници от ПП ГЕРБ
10 Направа основен ремонт на двора на ДЦГ „Раковина“, с адрес: гр. Бургас, ул. „Христо Ботев“ №48 януари
инж. Георги Михайлов Спасов – общински съветник от БСП
11 Ремонт на тротоара срещу бл. 15, в ж.к. „Изгрев“ януари
общинските съветници от ПП НФСБ
12 Ремонт на паркинга до бл. 47 в ж.к. „Братя Миладинови“ януари
общинските съветници от ПП НФСБ
13 Изграждане на детска площадка в квартал „Банево” януари
Живко Господинов – общински съветник от БСП и Чанко Мирчев – общински съветник от БСП
14 Отпускане на финансови средства за изграждането на 33 площадки по БДП на територията на всички бургаски училища, в които учат деца 1 и 2 клас януари
Манол Тодоров – общински съветник от ДБГ
15 Провеждане на национална научна конференция на тема „Икономика, култура и образование в Бургас и региона в периода 1878 – 1944 г.“ януари
Георги Дракалиев, проф. д-р Севдалина Турманова, проф. д-р Сотир Сотиров, Юлиян Георгиев и Николай Стоянов – общински съветници от ПП ГЕРБ
16 Предоставяне на финансови средства за провеждане на „Киноклас 2020“, в рамките на „София филм фест на брега“ януари
Калояна Живкова, Тони Минасян и Евелина Михалева – общински съветници от ПП ГЕРБ
17 Даване на съгласие за участие на Община Бургас в Сдружение „Югоизточен дигитален иновационен хъб“ януари
общински съветници от ПП ГЕРБ
18 Процедура по изготвяне на пълен анализ на качеството на атмосферния въздух на територията на гр. Бургас, включително и установяване структурния състав на ФПЧ. Надграждане на системата за мониторинг на Община Бургас, модернизиране и надграждане на Мобилната станция за КАВ на Община Бургас с необходимата апаратура за мониторинг на замърсителите, указани в анализа януари
Стоян Грозев, Живко Табаков, Манол Тодор, Костадин Андонов, Иво Баев, Димитър Найденов – общински съветници
19 Дофинансиране на „Училищните спортни игри“ по календара на МОН (възраст 5-12 клас) и финансиране на спортен календар на ученици от 1 до 4 клас януари
Манол Тодоров – общински съветник от ДБГ
20 Трансформиране на част от ул. „Брацигово“, кв. Сарафово, в пешеходна зона януари
Красимира Маркович, Евелина Михалева и д-р Борис Ангелов – общински съветници от ПП ГЕРБ
21 Създаване на 2 броя обособени паркоместа в полза на гражданите за временно паркиране на автомобили на ул. „Цар Петър“ №2 и на ул. „Стефан Стамболов“ № 43 пред „Български пощи“ ЕАД януари
Тодор Йосифов, Ивайло Колев, Петър Статев и Георги Маринчев – общински съветници от ПП ГЕРБ
22 Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Бургас януари
Георги Дракалиев и Евелина Михалева – общински съветници от ПП ГЕРБ
23 Поставяне на пътен светофар в к-с „Изгрев“ на кръстовището на ул. „Петко Задгорски“ и ул. „Георги Калоянчев“ февруари
Живко Господинов – общински съветник от БСП
24 Изграждането на втори етаж на паркинга под Трета поликлиника февруари
Бенчо Бенчев и Стоян Колев – общински съветници от Коалиция „Ние гражданите“, Владимир Павлов и Диян Георгиев – общински съветници от ПП „Възраждане“
25 Безвъзмездно предоставяне на сцената на Летен театър на Опера Пловдив за две постановки от програмата „Европейска столица на културата, гостува“ март
Красимир Калудов – общински съветник от ПП СЕК
26 Поставяне на пътни знаци април
Димитър Георгиев Найденов – общински съветник от „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
27 Провеждане на фестивал „Лятна театрална сцена“, включването му в културния календар на Община Бургас за 2020 г. и предоставяне на летния театър за безвъзмездно ползване за нуждите на събитието май
Веселин Пренеров – председател на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност, Петър Статев и Георги Дракалиев – членове на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност, общински съветници от ПП ГЕРБ
28 Приемане на мярка за защита на гражданите и справяне с икономическите последици, вследствие усложнената епидемична обстановка май
Живко Господинов, Георги Спасов, Йордан Георгиев, Павел Маринов, Христо Панайотов, Стоян Коларов, Чанко Мирчев – общински съветници от БСП
29 Приемане и прилагане на мерки за намаляване икономическите щети върху таксиметровите превозвачи в община Бургас в условията на извънредно положение май
Стоян Грозев, Живко Табаков, Манол Тодоров, Костадин Андонов – общински съветници от ПП „Движение България за гражданите“
30 Прилагане на допълнителни икономически мерки за справяне с последиците от COVID – 19 май
Живко Табаков – общински съветник от ДБГ и председател на Постоянната комисия по туризъм
31 Поставяне на парапет в зоната на двата от подходите към УМБАЛ Бургас май
Красимир Калудов и Христина Секлемова – общински съветници от ПП СЕК
32 Редуциране на средствата за финансово подпомагане на детско-юношески школи на спортни клубове, осъществяващи колективни и индивидуални спортове и за спортни клубове за аматьорски масов спорт, по група мъже и жени по индивидуални и колективни спортове, които са разпределени, съгласно методика по Наредба за насърчаване на спорта чрез финансово подпомагане от Община Бургас май
Йордан Георгиев, Георги Маринчев, Бойчо Георгиев, Красимир Калудов, Станимир Апостолов, Стоян Колев, Тодор Йосифов
велосипеди