„Пристанище Бургас” ЕАД през 2019 година

- четвъртък 16 юли 2020 от ji преглед на авторите в Бургас > Анализи
„Пристанище Бургас” ЕАД оперира Терминал "Изток-1" и освен обработка на товари, извършва и обслужване на пътници. Дейността на държавното пристанище е особена с това, че в момента на територията му тече процес на освобождаване на площи от индустриално и преустройството им за обществено ползване. В момента зоната за обществен достъп включва територията от първо до пето корабно място, но плановете за бъдещето са свързани с ново разширение. Ще бъдат разрушени две сгради, намиращи се на територията на пристанищен терминал "Изток – 1”, в района между пето и осмо корабно място, където ще се извърши рехабилитация на инфраструктурата. Районът ще се ocвoбoди oт тoвapнo-paзтoвapни дeйнocти. Разширението на Зоната за обществен достъп ще достигне до автогара „Юг” и улица „Александровска”, като плановете са да се обособи вторичен градски център в близост до морето. Държавното пристанище ще извършва товарно-разтоварна дейност основно в обхвата на 10 – 13 корабни места .

През 2019 г. „Пристанище Бургас” ЕАД отчита 13% ръст на товарооборота в сравнение с 2018 г. Основна разлика с 2018 г. и предходните години е, че има промяна в съотношението насипни/генерални товари. В предходните години по-голям е делът на насипните товари, докато през 2019 г. тази тенденция е обърната. Делът на генерални товари от общия товарооборот е 58%, а на насипните 42%. За сравнение през 2018 г. съотношението е 63% насипни към 37% генерални товари. Обработените генерални товари в „Пристанище Бургас ЕАД са с над 75% повече в сравнение с този вид товари през 2018 г. Това завишение се дължи основно на по-големия тонаж изкуствени торове, обработени от държавния оператор. При насипните товари с най-голям дял са концентратите, кокса и триците, а при генералните товари – изкуствените торове в торби, метали и бентонит.

През 2019 г. няма обслужени круизни кораби. Туристическите крайбрежни пътувания запазват стабилност през последните няколко години. Основната посещавана забележителност е остров „Света Анастасия”. През 2019 г. две туристически корабчета предлагаха тази услуга - общинският катамаран и частно туристическо корабче. През сезона на пасажерския терминал „Магазия 1” са обслужени 23 000 туристи. Финансовото положение на държавния оператор остава стабилно. 2019 година приключва с положителен финансов резултат и реализирана печалба. Средната работна заплата е с 19% над стойностите от 2018 г. Увеличени са и средствата за социални придобивки на работниците и служителите.

Най-голямата инвестиция на територията на държавния порт беше изграждането на Конгресен и научен център в Зоната за обществен достъп. Пристанище Бургас” ЕАД инвестира средства за ремонт на старата Кула на фаропазача и превръщането й в посетителски център. В момента оттам преминава новият вход за Зоната за обществен достъп. Изпълнено е озеленяване и благоустрояване на пространството пред посетителския център. Инвестиционната програма през 2020 г. продължава да е насочена към поддръжката и ремонта на съществуващата инфраструктура.


Пристанище Бургас