Градският транспорт на Бургас е загубил голям процент от пътниците си за последните 10 години

- сряда 09 септември 2020 от ji преглед на авторите в Бургас > Анализи
През 2009 година градският транспорт на Бургас е превозвал много повече пътници, сравнено с броя пътуващи през 2019 година. Това показват данните за среднодневната натовареност по линиите на масовия обществен транспорт в града. През 2009 година услугите на превозвачите тогава Бургасбус, Комфорт и Бургасволан са били използвани от 83 000 пътници дневно, докато през 2019 година средният брой на пътниците на Бургасбус е бил 59 700 на ден. Данните за 2009 година са публично достъпни в стратегическия документ "План за устойчива градска мобилност на Община Бургас 2014 – 2020 г.", а информацията за 2019 година получихме от Община Бургас. Припомняме, че през 2009 година стартира изпълнението на мащабния проект за „Интегриран градски транспорт на Бургас” на стойност 130 милиона лева, а по-късно беше реализиран и проект за закупуване на нови тролейбуси за градския транспорт на стойност 18 милиона лева. В момента тече изпълнението на още едно надграждане на проекта за градски транспорт - изграждане на бърза автобусна линия по ул. "Булаир", бул. "Демокрация" и бул. "Стефан Стамболов". Стойността на този проект е 7 милиона лева. Припомняме и за активната в момента обществена поръчка за доставка на нови 56 електрически автобуса за Бургасбус на стойност 64 милиона лева. През 2009 година градските линии в Бургас се обслужваха както от общинския превозвач, така и от две частни компании. В момента целият градски транспорт се обслужва единствено от Бургасбус.


Бургасбус

Бургасбус

Повод за притеснение?


Всички изхарчени пари за обновяване не само на автопарка и инфраструктурата, но и на философията за обществен транспорт в Бургас имаха за цел да се увеличи броят на пътуващите с градските линии, да се намали автомобилният трафик, да бъде Бургас по-чист, безопасен и красив. В интернет страницата на големия проект „Интегриран градски транспорт на Бургас” в раздела за постигнати резултати са описани повечето материални придобивки при изпълнението на проекта - нови автобуси и реконструирани улици, надлези и електронни системи. Всъщност всичко това са само средства, които трябва да доведат до истинските резултати - удобен и модерен градски транспорт, който се ползва масово и който се харесва на хората. Бургас трябваше да се превърне в модел за подражание с многомилионния си пилотен за страната проект. Очевидно всички хвърлени средства и усилия са се оказали напразни и дори са имали отрицателен ефект. Автомобилният трафик в Бургас не е намалял и паркоместата в центъра на града продължават да завземат място за сметка на пешеходните пространства. Всичко това е в противоречие с плановете за развитие на града ни.

Причините

Разбира се, очевидната причина за лошите резултати е неуспешното, некачествено реализиране на всички тези проекти. За проблемите в градския транспорт сме писали многократно. Голяма част от тях изглеждат лесно решими, други сякаш са в задънена улица. Само ще припомним, че години след обявения край на проекта "Интегриран градски транспорт на Бургас" все още устройствата за издаване на билети във всеки един автобус и тролейбус не работят, както и автоматите за билети по спирките. Това са основни елементи от новата система на обществения транспорт.

За пряка причина за намалелия брой пътници вероятно може да бъде отбелязано увеличението на цената на услугата през 2018 година. Тогава обяснението беше, че с ежедневния брой пътуващи балансът на дружеството не излиза. Решението за увеличението на цената беше предложено като безалтернативно за намаляване на загубите на Бургасбус. Всъщност съвсем логично би било да се работи в друга посока - за привличане на по-голям брой пътуващи, което би трябвало да е основната цел на Бургасбус, както и за по-ефективното планиране на маршрути и разписания.

Друга вероятна причина за големия спад е възможността данните за броя пътници да са некоректни. Това важи както за стойностите от 2009, така и за тези от 2019 година. Например в информацията, която получихме от общината и Бургасбус за 2019 година присъстват линии на градския транспорт кръстени "МВР" и "Деца до 7 години". Броят на пътуващите ежедневно с линия "МВР" е 7 565 човека, което я прави третата най-натоварена линия след Б2 и Б1. Опитите ни да получим информация за това от Бургасбус останаха без отговор. Предположението ни е, че това число е общият брой издадени хартиени карти за служители на МВР. Според Закона за МВР служителите на министерството пътуват безплатно в обществения транспорт и електронната система не ги отчита. Същото се отнася и за децата до 7 години - за тях се издават хартиени карти, за които няма как да бъде отчетено колко пъти са използвани реално. Справка в сайта на министерството показва, че в Областната дирекция на МВР Бургас работят общо 1648 служители, а броят служители в останалите дирекции не е по-голям. Това означава, че реално преброените пътници за един ден през 2019 година всъщност са още по-малко - 48 658, а останалите са добавени служебно по броя издадени карти без яснота дали пътувания са извършени изобщо.

Защо нещата продължават така?

Изграждането на ефективен, удобен и атрактивен обществен транспорт в Бургас не се получава от самото стартиране на реализацията и годините на донастройване и надграждане на проекта не водят до подобряване на ситуацията. Една от причините всичко това да си върви без виновни и без промяна в политиката е сравнението с другите големи градове в България. Истината е, че в Пловдив, Варна, Русе, Сливен градският транспорт има дори по-дълбоки проблеми и бургаските неудачи стоят не чак толкова зле на този фон. Очевидно руслото, което са хванали ръководството на Бургасбус и общинската администрация е достатъчно дълбоко и само гражданското недоволство и опасността от загуба на политически рейтинг може да изкара нещата извън грешния коловоз. С работата си до момента общинският съвет също е доказал, че рядко успява да постави за дискусия истинските проблеми на гражданите. Всичко това е пример за принципа, по който се случват нещата в Бургас - планирането се основава не на нуждите, а на наличните за усвояване средства, резултатите от реализацията на проектите рядко подлежат на оценка и анализ, а статистиките са изкривени в услуга на високия политически рейтинг.