Нова сграда за Младежки международен център в Меден рудник

- сряда 30 септември 2020 от ji преглед на авторите в Бургас > Инвестиции
Обществената поръчка за строителство на Младежки международен център Бургас беше обявена от Община Бургас на 22 юли. Тя трябва да избере изпълнител на сградата, която ще се намира в зона А в Меден рудник. Целта е да бъде изграден център, "покриващ високи стандарти на Съвета на Европа за младежка работа и предоставящ качествени, комплексни и разнообразни услуги за младежкия сектор". Мястото е поляната до спирка "Петко Росен" на градския транспорт, която често е наричана "втората спирка" или "лакомата спирка".

Младежкият международен център ще бъде със застроена площ от 1153м2. Основната част от помещенията се намират на партерния етаж, а двата допълнителни по-малки етажа служат за настаняване и отдих със съответните прилежащи помещения към тях. Центърът трябва да предлага условия за реализиране на: международни младежки обмени, неформално образование, кръгли маси, регионални посещения, клубове по интереси, детски кът/занималня, обучения за родители, стартъп пространства, обучения. На партерното ниво освен фоайето с централния вход са разположени и голямо общо пространство със зимна градина с детски кът, експозиционен кът и кът за свободна работа с осигурени работни места. Голямата мултифункционална зала е със сгъваеми трибуни със 180 места и сцена, и с възможност за разделяне на две по-малки зали. Ще има и ресторант с кухня за посетители и гостите на зоната за настаняване на центъра. Второто ниво на сградата е за сервизни помещения, а третото е предвидено за хотел с 13 стаи – общо 35 легла и общо пространство за работа с голяма тераса към него. Материалите за изграждане на сградата са тухлена зидария, фасадите са с минерална мазилка – имитация на светъл бетон и композитен материал - бонд в цветове, които ще се уточнят с мостри. Проектант е архитектурно студио Crearch.

Независимо от успеха на намеренията Меден рудник да се превърне в център на младежкия международен обмен и младежките инициативи този проект ще донесе на най-големия жилищен район в града зала, в която могат да се провеждат разнообразни културни събития - постановки, концерти, кино. В момента най-близката театрална зала се намира на 7 километра от центъра на жилищния комплекс.

Технически показатели:
Застроителна площ: 1153 м2
Разгъната застроителна площ за актуване: 1820 м2
Кинт: 0,46 (допустимо 5.0)

Градоустройствени показатели:
Площ УПИ: 3936 м2
Плътност: 29,32% (допустимо 70%)
Озеленяване: 30.9% (изискуемо 20%)

Прогнозната стойност на обществената поръчка е 2 181 633 лв., а максималният срок за завършване - 380 календарни дни. На сайта на Агенцията по обществените поръчки все още няма информация за отварянето на ценовите предложения, след като офертите са били отворени на 28 август. Подадените оферти са осем на брой: ДЗЗД "МИДИЯ-МКЛИМА", РЕНДСТРОЙ ЕООД, АСТРАЛ ИНЖЕНЕРИНГ ООД, ДАСКОН ООД, СТРОЙ ГРУП ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, ДЗЗД "Интерхолд - Парсек", Консорциум "Бургас проект" ДЗЗД.


Младежки международен център

Младежки международен център

Младежки международен център

Младежки международен център

Младежки международен център

Младежки международен център