С нов Фонд „Култура“ Бургас прави стъпка напред, но все още няма културна стратегия

- събота 28 август 2021 от ji преглед на авторите в Бургас > Култура
През последните няколко месеца в Бургас се зароди идеята общинските бюджетни средства за култура да бъдат разпределяни по нови правила. В средата на юни общинският съветник от БСП Христо Панайотов внесе за разглеждане в общинския съвет докладна записка за създаване на общински Фонд „Култура“, който цели изграждането на устойчив модел за културно развитие в Община Бургас. По-късно този проект беше оттеглен, след като общината предложи свой текст на подобен правилник и го предостави за обществено обсъждане.

Основната промяна, която би внесло приемането на новия Правилник за работата на Фонд “Култура“ на Община Бургас е във финансирането на културните събития в града. Предложението е до 50% от парите за културна програма на общината да бъдат разпределяни на конкурсен принцип. Според правилника финансирането ще бъде разпределено по 6 направления, по които ще могат да бъдат подавани предложения, които да се състезават за общинско подпомагане. Оценяването ще става от комисии, които ще бъдат съставени от общински и независими експерти. Идеята е продължение на съществуващия в момента механизъм за финансиране след конкурс на културни проекти, който за 2021 година имаше бюджет от 95 000 лева. След промяната средствата ще се увеличат неколкократно. За 2020 година общинският бюджет за културна програма е бил около 1 300 000 лева, което при действие на новия правилник би означавало до 650 000 лева за финансиране на проекти по правилника.

След като се свързахме с Община Бургас получихме следните пояснения за начина на работа на новия културен фонд:

Община Бургас работи по създаването на правилника от средата на 2020 г., като целта му е да осъвремени условията за финансиране на културни проекти от общинския бюджет, както и за финансиране на издаването на книги на бургаски автори. В процеса на работа са проведени поредица разговори с представители на различни културни институти и културни организации, включително свободни артисти и организатори на събития. Техните предложения и препоръки са интегрирани в предложения проект.

Някои от традиционните културни събития в Бургас, които до момента са били подпомагани с бюджетни средства, ще трябва да се състезават за финансиране от новия Фонд „Култура“. Такова събитие е „София филм фест на брега“. Част от познатите събития обаче, тези които се организират пряко от Община Бургас, не попадат в обхвата на действие на Фонда и ще продължат да разчитат на сигурни средства. Такива са например "Бургас и морето" и "Фестивал на пясъчните фигури".

Според проекта за правилник на Фонд „Култура“ на Община Бургас освен от финансови средства от бюджета на Община Бургас, предвиден в Програма „Култура“, бюджетът на фонда може да се попълва от дарения, завещания и спонсорства от български и/или чуждестранни физически и/или юридически лица, национални и международни програми и проекти в областта на културата, други източници.

Действието на съществуващия в момента Правилник за съфинансиране на културни проекти и бюджетните средства по него ще бъде прекратено след влизането в сила на новия правилник на Фонд „Култура“ на Община Бургас. Това е предвидено и в проекта за правилник на фонда.

Много от големите български общини имат разработени стратегически документи за развитие в сферата на културата. Част от тях са София, Пловдив, Велико Търново, Русе, Габрово. От отговора на нашето питане става ясно, че Община Бургас няма действаща общинска културна стратегия и основните насоки за развитие са заложени в Плановете за интегрирано развитие за съответните периоди. Един от големите проблеми в Бургас е липсата на ясни критерии, които да отчитат напредъка в развитието ни в различни направления. Стратегическите документи, които поставят цели и срокове за постигането им са начин да можем да отчетем обективно как и накъде се движим. За съжаление, днес няма статистика или обективна оценка, която да претегли културния облик на град Бургас от времето на Spirit of Burgas и да го сравни с днешния облик на града и неговите нови фестивали, общности, интереси и постижения.


ПРОГРАМА ЗА КУЛТУРА – 2020

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ КУЛТУРА СУМА

ОФИЦИАЛНИ ПРАЗНИЦИ
1 03.03. НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК /142 години от Освобождението на България от османско иго/ 30 000
2 06.05. Гергьовден - Ден на храбростта 10 000
3 24.05. Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост 20 000
4 06.09. Ден на Съединението / 135 години от обявяване на Съединението на Княжество България и Източна Румелия/ 10 000
5 22.09. Ден на Независимостта на България / 112 години от обявяване на българската независимост/ 10 000
6 ВЕЛИКДЕНСКИ ПРАЗНИЦИ 30 000
7 КОЛЕДНИ ПРАЗНИЦИ 45 000
8 НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ 40 000

ХРИСТИЯНСКИ ПРАЗНИЦИ
9 06.01. Йордановден /БОГОЯВЛЕНИЕ/ и рождението на Христо Ботев /172 г. от рождението на Хр. Ботев/ 5 000
10 21.01. Ден на родилната помощ 2 000
11 06.02. Освобождението на Бургас /142 години от Освобождението на Бургас от османско иго/; Концерт Пейо Пантелеев 20 000
12 19.02. Гибелта на Васил Левски / 147 години от гибелта на Васил Левски/ 2 000
13 26.03. Ден на Тракия /Средствата се предоставят на Тракийско дружество "Екзарх Антим Първи" / 2 000
14 24.04. Възпоменателен ден на арменците 2 000
15 17.05 Ден на турския геноцид над българския народ 2 000
16 02.06. Гибелта на Христо Ботев / 144 години от гибелта на Христо Ботев 2 000
17 06.06. Ден на Македония и падналите за нейната свобода /чества се на църковния празник Свети Дух / 1 000
18 18.07. Рождението на Васил Левски / 183 години от рождението на Васил Левски/ 3 000
19 01.11. Ден на народните будители 6 000
20 21.11. Ден на християнското семейство 2 000
21 06.12. НИКУЛДЕН - ПРАЗНИК НА БУРГАС 60 000

ДРУГИ ПРАЗНИЦИ
22 09.05. Ден на Европа 2 000
23 12.08. Международен ден на младежта 2 000
24 31.10. Международен ден на Черно море 2 000
25 1-31.10. Есенни литературни празници (Средствата се предоставят на Сдружение "Бургаска писателска общност") 6 000
26 Празници в съставни селища, квартали и комплекси на Община Бургас 40 000
27 Културни прояви по читалищата 40 000
28 1 юни - Ден на детето 2 000

КОНКУРСИ, ФЕСТИВАЛИ, ИЗЛОЖБИ И ДР.
29 Национален конкурс за поезия на името на Христо Фотев /през година/(Средствата се предоставят на Сдружение "Бургаска писателска общност") 13 000
30 Музикални празници “Върбан Върбанов” (през година) / Средствата се предоставят на НУМСИ "Проф. П.Владигеров" – Бургас/ 4 000
31 Седмица на славянството 3 000
32 Международен кинофестивал 23 000
33 Ролер фестивал 4 000
34 Други културни прояви: Съфинансиране на изложби на бургаски художници, Ретропарад на класически автомобили, Хоро се вие край Лазурния бряг, Кинофестивал "СинеЛибри", Събития на НХА - филиал Бургас, концерти, творчески вечери и други културни прояви, Концерт обичам Бургас и Киноклас 2020-10 000 лв. 65 000

ДРУГИ ПРОЯВИ
35 Представителни национални и международни изяви на фолклорни, хорови и други бургаски формации 12 000
36 Съфинансиране на книги, издавани от бургаски автори/Средствата се предоставят на Сдружение "Бургаска писателска общност"/ 17 000
37 Съфинансиране на културни проекти съгласно "Правилник за условията реда и критериите за предоставяне на финансови средства на организации и артисти на свободна практика от Община Бургас". 75 000
38 Списание "Море"/Предоставя се на Сдружение "Бургаска писателска общност" по решение на Общински съвет – Бургас 43 000
39 Културни прояви в Дом на писателя /Средствата се предоставят на Сдружение "Бургаска писателска общност"/ 12 000

ДРУГИ
40 Юбилеи на почетни граждани, културни институти,чествания на общественици, културни и просветни дейци и значими дати с общонационално значение 18 000
41 ПОЗДРАВИТЕЛНИ АДРЕСИ, ПРОЯВИ ПО ПРОТОКОЛ - цветя, венци и др. 36 000
42 РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ, АФИШИ, ПОКАНИ, ОЗВУЧАВАНЕ, ОСВЕТЛЕНИЕ И ДР. 50 000
43 ЗНАМЕННА УКРАСА НА ОБЩИНА БУРГАС 36 000
44 РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ 10 000
45 КОЛЕДНА УКРАСА НА ОБЩИНА БУРГАС 100 000
46 ФЕСТИВАЛ "СРЕБРО В КОСИТЕ, ПЕСЕН В ДУШИТЕ" 10 000
47 ФЕСТИВАЛ НА КУКЛИТЕ 20 000
48 ФЕСТИВАЛ НА РИБАТА И ВИНОТО 30 000
49 Изложба "Любовните истории на египетските фараони" 50 000
50 Фестивал на документалното историческо кино 42 000
51 Симпозиум по скулптура в смесена техника за градска среда 60 000
52 Уличен Арт фестивал "Летни улици" 36 000
53 Мултикултурен фестивал "Заедно в Бургас" 50 000
54 Проект филми за Бургас 100 000

ОБЩО: 1 317 000