12% ръст на контейнерите в БМФ Порт Бургас през 2020 година

- вторник 07 септември 2021 от ji преглед на авторите в Бургас > Новини
2020 година беше сложна за пристанищата. Последствията от пандемията доведоха до глобален спад с около 9,5% на морските товари. Всичко това се отрази и на българските пристанища. БМФ Порт Бургас сравнително успешно се справя с кризата. Борис Балев, изпълнителен директор на "БМФ Порт Бургас" ЕАД, в интервю за maritime.bg разкрива, че пристанището е постигнало „обем на товарите малко под този, който отчетохме в края на 2019“. Особено впечатляващ е сериозният ръст на обработените контейнери. На интернет страницата на БМФ Порт Бургас са описани някои от планираните инвестиции.

Контейнери

Контейнерният товарооборот на БМФ Порт Бургас бележи ръст от 12% през кризисната 2020 година. Тогава общият контейнерен товарооборот е бил 114 613 TEU. Пристанището работи с компаниите MSC, Maersk, Arkas, Hapag Lloyd, Yang Ming, ONE, CMA-CGM, Hamburg Sud.

Контейнерен трафик БМФ Порт Бургас [TEU]

БМФ Порт БургасТечни товари

Корабни места 20А и 20B са предназначени за обработка на товари от течни горива и химикали. Има изготвен технически проект за разширяване на капацитета, като са предвидени дейности за удълбаване до 11,5 м. на корабните места. След изпълнението му корабните места ще имат следните възможности:

20А – дължина 165 м.- , газене – 10,5 м., дедуейт – 20 000 т.
20B - дължина 160 м.- , газене – 9,5 м., дедуейт – 18 300 т.

Корабно място 20А е предназначено за обработка на течни горива. До края на 2022 година се предвижда модернизация, която да увеличи капацитета до 1,1 милиона тона годишно.

БМФ Порт Бургас разполага с единствения български терминал за втечнен пропан-бутан с годишен капацитет 200 000 тона годишно. Терминалът разполага с с един резервоар от 300 м3. В процес на изграждане е нов буферен склад за 4000 м3, който ще се състои от нови 10 хоризонтални резервоара по 400 м3.

През юли беше пусната нова инсталация за разтоварване на битум на терминал Изток 2, която позволява едновременно пълнене на две железопътни цистерни и една автоцистерна. Терминалът за сярна киселина беше открит през 2018 година, като капацитетът му е 1 милион тона годишно.

Насипни товари

Складът за меден концентрат работи от 2017 година. Неговата вместимост е 65 000 тона. Продължава развитието на терминала за зърно. В момента там има изградени 5 силоза с капацитет по 16 600 м3 и три силоза с капацитет по 5 100 м3. До края на 2022 година предстои изграждането на още 4 малки силоза, като по този начин общият капацитет ще се увеличи до 119 000 м3. Новоизградена автоматична система позволява товарене с до 1200 м3/ч.

Мащабни планове за разширение

Грандиозните проекти за изграждане на нови корабни места на Терминал Запад и Терминал Изток 2 явно няма да бъдат стартирани през тази година. На страницата на БМФ Порт Бургас е публикувана информация, че процедурата за избор на надзор на двата проекта е стопирана поради неуспешно осигуряване на средства по европейските програми.