Наистина ли има нов рекорд по брой първокласници в Бургас?

- четвъртък 16 септември 2021 от ji преглед на авторите в Бургас > Новини
През изминалите дни очаквано беше разпространена информация за началото на учебната година от Община Бургас. За пореден път бяха представени данни, които традиционно посочват Бургас за лидер в образованието и с непрекъснато увеличаващ се брой на децата в училищата. В някои медии дори градът ни беше обявен за рекордьор по брой първолаци. В репортаж на БНТ Йорданка Ананиева, заместник-кмет по образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики, обяснява как притокът на деца към бургаските училища се увеличава непрекъснато в последните години.

За съжаление, елементарна проверка веднага показва, че всъщност първокласниците в Бургас намаляват през последните години. Най-много те са били през 2016 година - 2372. Оттогава досега броят първокласници неизменно намалява и ако тази година има повишение, то ще бъде първото от 5 години насам. Разбира се, Ананиева е наясно с тези цифри - през всички тези години тя е била заместник кмет по образование. Също намаление се регистрира и на броя деца в детски градини и общия брой учащи в училища. Според данни на НСИ между 2015 и 2020 година децата в бургаските детски градини са намалели от 14 900 до 13 400, а учащите в общообразователни и специални училища са намалели от 15 269 на 15 083. Има все пак една положителна статистика, която може да бъде повод за гордост в Бургас и това е броят на първокласниците на 1000 души от населението на общината. По този показател Бургас изпреварва всички големи градове.

Причината, поради която от Община Бургас продължават да преиначават фактите и да претендират за големи успехи, които не съществуват, си остава неизвестна за нас. Създаването на лъскав имидж, основан на фалшиви данни, е причина истинските проблеми да бъдат загърбвани без планове за разрешаването им.


Брой първокласници в Община Бургас

година брой първокласници източник
2012 1949 <връзка>
2013 2166 <връзка>
2014 2191 <връзка>
2015 2225 <връзка>
2016 2372 <връзка>
2017 2132 <връзка>
2018 1950 <връзка>
2019 1923 <връзка>
2020 1867 <връзка>
2021 2000 <връзка>


Брой първокласници на 1000 души население

община население според ГРАО първокласници брой първокласници на 1000 души
Бургас 218 000 2 000 9,17
Варна 367 000 3 176 8,65
Пловдив 366 000 3 100 8,46
Русе 164 000 1 240 7,56
Стара Загора 166 599 1 401 8,40
София 1 418 000 11 000 7,75