Бургас подготвя наредба за провеждането на общинските обществени обсъждания

- вторник 19 октомври 2021 от ji преглед на авторите в Бургас > Новини
В началото на месеца в Общински съвет Бургас е внесен проект за Наредба за организиране и провеждане на обществени обсъждания в Община Бургас. Вносител е общинският съветник от групата на ГЕРБ Георги Дракалиев. Според мотивите, приложени към предложението, новият правилник цели "да улесни местната администрация при провеждане на консултации с обществеността по важни за гражданите и институциите въпроси, както и предвидим начин, по който гражданите ще знаят, че могат да участват във вземането на решения, които ги засягат". Всъщност предложеният текст на наредба е надграждане на действащата в момента подобна наредба, която обаче регламентира само обществените консултации, които общината е задължена по закон да организира - за публично обсъждане на проекта на общинския бюджет и за поемането на дългосрочен общински дълг.

Инициативата за нова наредба е продължение на старо решение на общинския съвет от май 2015 година. Тогава в Община Бургас беше внесено предложение от Гражданска инициатива за промяна на Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания на Община Бургас. Въпреки решението на съветниците тогава за изработване на нова наредба, такава така и не беше изготвена поради краткия срок до края на мандата на общинския съвет.

Основните предложения на гражданската инициатива от 2015 година бяха:
1. Определяне на правила за времеви диапазон на провеждане на обществени обсъждания, така че те да са удобни за повечето работещи бургазлии.
2. Определяне на правила за обявяване на обществените обсъждания, така че гражданите да бъдат навреме информирани.
3. Създаване на раздел на интернет сайта на Община Бургас, който да уведомява гражданите за бъдещи обсъждания.
4. Правилата за провеждане на обществени обсъждания да бъдат в сила както за всички видове обсъждания, които в момента са залегнали в наредбата, така и за обсъждания на проекти, финансирани от структурните фондове на Европейския съюз и на договори за важни за Бургас концесии.

Всъщност в момента официалният сайт на Община Бургас вече има специален раздел за обявяване на обществени обсъждания. Ако бъде приета новата наредба в предложения вид, тя ще включва и правила за ранно обявяване и информиране за провеждане на обществени обсъждания. В публикувания за обсъждане текст няма изискване за провеждане на обсъжданията в удобно време, така че и занапред обсъждане на важни въпроси може да бъде организирано в часови диапазон, в който повечето работещи бургазлии няма как да присъстват. Остава отворен и въпросът за това как гражданите ще могат сами да инициират обсъждане на важни за тях въпроси. Според предложения текст това кой въпрос е значим и кой не, и съответно кога да бъде организирано обществено обсъждане остава единствено в правомощията на общинската администрация.

Предложения и становища по проекта на наредбата се приемат до 10 ноември в деловодството на Общински съвет – Бургас, както и на следния електронен адрес:
drakaliev@abv.bg