Защо Бургас се нуждае от държавна помощ за своите проекти?

- четвъртък 17 февруари 2022 от ji преглед на авторите в Бургас > Анализи
Преди няколко дни Община Бургас, заедно с още няколко общини, управлявани от ГЕРБ, координирано оповести публично очакванията си за държавна помощ за свои проекти. В бургаския списък са проекти, които търсят реализация от много продължителен период - реконструкция на улица "Одрин", изграждане на ул. „Крайезерна“, ремонти в ж.к. "Възраждане", нови кръгови кръстовища на бул. "Захари Стоянов", инфраструктура в "Южна промишлена зона". Каква е причината точно сега, след толкова години, Община Бургас да обяви публично невъзможността си да се справи с тези проекти без държавна помощ?

Всъщност Бургас винаги е разчитал на държавата за големите си проекти. Описаните проблеми си стоят нерешени от много години и държавната помощ за някои от тях се чака вече десетилетия. Същото се отнася и за почти всички общини в България. Причината за този режим на изчакване и молене е данъчната политика в страната ни. От много години данъчната система в България е силно централизирана. На местно ниво се събират много малка част от данъците, а големите вноски влизат в централния бюджет. В момента над 50% от парите за формиране на общинските бюджети идват след вноска от държавния бюджет. Тази ситуация беше много изгодна за правителствата в последните години, защото разпределянето на парите към общините минаваше през централната власт, която награждаваше едни и наказваше други чрез отпускане или неотпускане на средства за техните проекти.

България има план за финансова децентрализация, който трябваше да бъде изпълнен още през 2015 година. Оттогава този план се отлага и игнорира. Например една от мерките в него е инициативата централната власт да прехвърли част от приходите от данъка върху доходите на физическите лица (ДДФЛ) като собствени приходи на общините. Това не само ще развърже ръцете на общините да провеждат своя собствена политика, а не да се молят за всеки проект на държавата, но и ще създаде конкуренция и стремеж в дадена община да работят повече хора и да получават по-високи доходи, така че и самите общински приходи да бъдат по-големи. Подобна инициатива на Института за пазарна икономика, съвместно с Националното сдружение на общините е активна и в момента и се нарича “2% в твоята община”. Молбите на общините за държавни пари няма да решат проблемите им. Това, за което истински трябва да се борят е финансова децентрализация и това е темата, която трябва да върви по медиите и да бъде поставена за публична дискусия.