Община Бургас пропуска последния шанс за силна индустрия

- вторник 05 април 2022 от ji преглед на авторите в Бургас > Новини
На следващото си заседание Общинският съвет ще гласува предварително съгласие за продажба на 2000 декара от Индустриална зона "Равнец" на фирма, която да построи завод за зелен водород по метода на електролизата чрез използване на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Новината звучи положително, но всъщност параметрите на проекта са притеснителни. Огромната площ, която се продава ще се използва за изграждане на фотоволтаична централа, която ще захранва приоритетно производството на водород (но не само), като капацитетът остава неизяснен. Гарантираните нови работни места са само 65, което предполага, че реалната производствена част ще бъде малка част от огромната продадена площ, а голямата част от терена ще бъде просто фотоволтаични панели. За сравнение този терен е по-голям от общо всички изградени индустриални зони от общината до момента. Промишлена зона "Север" е с терени с обща площ 240 декара (над 8 пъти по-малка), а там създадените работни места са около 700 (над 10 пъти повече). Обещанието на инвеститора е работните места да бъдат "високоплатени". Парадоксално е, че според Търговския регистър фирмата купувач „Бургас Хайдръджън“ ЕАД е със седалище в София. Неин собственик е фирма „ЕУРА Енерджи“ АД. В Търговския регистър са изброени няколко физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството „ЕУРА Енерджи“ АД и това са Йенс Расмусен и Иво Георгиев Прокопиев.

Припомняме, че през август миналата година Община Бургас официално потърси помощ от държавата за привличане на инвеститори за зона "Равнец", като паралелно с това преговаряше и с "Тракия икономическа зона" за сътрудничество в същата посока. Очевидно всички усилия на тази администрация Бургас да се превърне в привлекателно място за инвестиране са се оказали напразни. Настоящото предложение за продажба на огромна част от зоната е мотивирано от администрацията като "последен шанс за терена преди общината да го върне на държавата" и явно е плод на пълното безсилие да бъде намерен какъвто и да е инвеститор, дори без изискване за високи технологии или работни места за висококвалифицирани инженери. Бившето военно летище в Равнец беше прехвърлено от държавата на Община Бургас със срок от пет години, в който да бъде намерено индустриално приложение на терена, или той да бъде върнат на държавата.