Качеството на въздуха в Бургас продължава да е добро

- понеделник 23 януари 2023 от ji преглед на авторите в Бургас > Анализи
Ако се чудите какво е качеството на въздуха в град Бургас, отговорът с една дума е - добро. Бургас е ветеран за България в публичното представяне на данни от измерването на качеството на атмосферния въздух. От 2011 година функционира системата за достъп до резултати от измервания в реално време за няколко измервателни станции в града. От 2017 година показанията могат да се следят и в платформата на Европейската агенция за околна среда. Бургаските станции за измервания, включени в тази общоевропейска база данни са тези в Меден Рудник и Долно Езерово. Тази платформа има функцията да оценява резултатите по определена формула и да определя стойността на европейския индекс за качеството на въздуха. Статистиката за двете бургаски станции е сравнително добра – в Долно Езерово дните с много замърсен или замърсен въздух са само 25% през последната година, докато в Меден рудник въздухът е с лошо качество едва в 3,7% от дните през последната година. Например една от станциите в центъра на град Хамбург в Германия е измерила замърсен въздух в 26,8% от дните през последната година.

Къде е уловката?

Интересното в европейската статистика за качество на въздуха в Бургас е това, че в изчисленията не са включени показателите за фини прахови частици (ФПЧ). Тези показатели така или иначе се мерят в Бургас, но по неизвестна причина данните не се предават към Европейската агенция за околна среда. Показателите за ФПЧ във въздуха в Бургас често пъти превишават нормите, особено в зимните месеци на годината. Липсата на тези данни прави невалидни добрите резултати в европейските статистики за качество на въздуха в града ни.

Бургас е специфичен със своята индустрия и освен ФПЧ, които са проблем в цяла Европа, тук от години гражданите се оплакват от неприятни миризми на нефтопродукти, които продължават да остават загадка за органите, които контролират качеството на въздуха. През годините сигналите на гражданите до РИОСВ са стотици, но до момента няма ясен източник на проблема. Всички проверки и измервания показват данни в нормите, а причинителят все още не е открит. Процесът с изясняването на този въпрос тече на приливи и отливи, като зависи директно от степента на общественото недоволство. През изминалите години имаше няколко периода на голяма обществена активност и инициатива за решаване на проблема, но липсата на непрекъснат граждански натиск провлачва реалните действия с години.

година
брой дни със сигнали до РИОСВ за замърсяване на въздуха в Бургас през месец септември
2018
9
2019
8
2020
1
2021
9
2022
6Има ли решение?


Действащият бургаски общински съвет има още няколко месеца хоризонт за работа, но някакви сериозни резултати за подобряване на качеството на въздуха не се виждат. В началото на мандата му имаше общинско решение за финансиране на закупуване на нови сензори, които да измерват допълнителни показатели за качество на въздуха. В опит да бъде открит неизвестния замърсител стана ясно, че е нужна техника, която да мери показатели, които до момента не са мерени. Определените тогава средства от бюджета на общината се оказаха недостатъчни и двете обявени последователно във времето обществени поръчки пропаднаха без нито един участник в тях.

На ноемврийската сесия на общинския съвет заместник кмет Весна Балтина представи отговор на питане от общинските съветници Манол Георгиев и Стоян Грозев относно напредъка с осигуряването на измерването на предвидените нови показатели. Балтина припомни, че определените допълнителни измервания трябва да дадат данни за наличие на толуен, етилбензен, о-ксилен, р-ксилен, формалдехид, полициклични ароматни въглеводороди, алфа- и бета-пинени. Общината е предприела редица действия за постигане на целта. През 2021 година е подменен старият автомобил на мобилната станция за измерване, като уредите за измерване се запазват същите и са инсталирани на новия автомобил. През ноември 2022 година е обявена обществена поръчка за модернизация на анализаторите на същата мобилна станция. Целта е чрез надграждане на съществуващите прибори тя да може да измерва и етилбензен – един от желаните 8 нови показатели, които общината цели да се следят. Разбира се това е много малък напредък за цял един мандат и след неговия край въпросите, свързани с качеството на въздуха в Бургас ще си останат висящи. Наистина ли в града ни просто си мирише, а въздухът е чист и безопасен? Наистина ли толкова много проверки на всички индустриални дейности в региона не успяват да открият източника на тези миризми? Наистина ли завишените показатели за ФПЧ са причинени основно от автомобилния трафик и битовото отопление с твърдо гориво? Наистина ли за толкова години град Бургас няма как да събере сили и средства, за да осигури система за мониторинг на качеството на въздуха, която да заслужава доверието на гражданите?