Форуми

burgas1.org :: Форуми :: Бургас :: Всичко останало
 
<< Назад | Напред >>

преустройства на сгради, тераси и т.н.

Редактори: ji, WarKiller, Elkisa, simonkurt
Автор Отговор
MG
22 мар 2014: 18:49
Регистриран потребител #244
Регистриран: 06 авг 2011: 16:20

съобщения: 329
Наскоро ми се наложи да проуча въпроса с узаконяване на усвоена тераса и с учудване установих, че в интернет има страшно малко материали по темата.

В същото време всеки 2-ри български апартамент има усвоена тераса, част от общи части и т.н.

Та въпросът, който искам да изясня е следния: Ако има подобни преустройства един апартамент какъв е редът всичко това да стане легално, да има издадени необходимите разрешителни и да бъдат намалени главоболията?

Доколкото ми обясниха - ако правиш преустройства, най-добре е да не го узаконяваш, а да си траеш...звучи абсурдно.

В същото време ако ти треснат глоба, са длъжни да ти узаконят постройката.

Някой по-запознат с тези неща ако има да каже и може и да разискаме няколко казуса.

Най-отгоре
MG
24 мар 2014: 11:44
Регистриран потребител #244
Регистриран: 06 авг 2011: 16:20

съобщения: 329
Брей...тая тема си мислех, че ще е интересна, пък то какво се оказа... наистина ли абсолютно никой не е запознат как става узаконяването на подобни площи?

Имам и един конкретен въпрос - ако някой си усвои да речем терасата, а след това му наложат глоба. Има ли възможност да го накарат да върне стария вид или са длъжни да узаконят?
Най-отгоре
ji
24 мар 2014: 12:10


Регистриран потребител #1
Регистриран: 16 сеп 2008: 21:58

съобщения: 3880
<връзка>
<връзка>

[ Редактирано 24 мар 2014: 12:12 ]
Най-отгоре
sa_radev
24 мар 2014: 14:02

Регистриран потребител #784
Регистриран: 30 ное 2012: 17:09

Местоположение: Burgas
съобщения: 628
Тая тема по принцип е такава "мъгла"!
Като цяло на узаконяване, подлежат строежи до 2003г. След поправките в ЗУТ от 2003г., това става почти невъзможно (все още има разни вратички).
Ако ти се наложи глоба, могат да те накарат да разрушиш направеното, но също така можеш и да обжалваш!
Най-добре е да имаш съгласието на всички собственици и да не си изменял фасадата.
Тогава може да входираш искане за остъкляване на балкон/тераса, задължително с конструктивно становище, че няма да бъдат променяни/премахвани конструктивни елементи на сградата!
Проект не ти трябва, защото това е шеста категория строеж!
Чл. 147 от ЗУТ:
12. остъкляване на балкони и лоджии, с изключение на разположените към първостепенната улична мрежа;
Чл. 153. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) В случаите, когато не се изисква одобряване на инвестиционен проект, разрешение за строеж се издава само въз основа на искането за разрешение и документ за собственост, за учредено право на строеж или за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон. В разрешението за строеж се вписват видовете строителни и монтажни работи, които ще бъдат изпълнени. За постройки и съоръжения по чл. 147, ал. 1 към разрешението за строеж се прилага ситуационна скица с обозначени линии на застрояване, разстояния и височини.

Относно узаконяването:
Незаконните строежи се узаконяват, ако са допустими по действащия подробен устройствен план и съответстват на правилата и нормативите, регламентирани със ЗУТ и наредбите към него. Узаконяването се извършва с акт за узаконяване след представяне на документ за собственост, скица (виза) за узаконяване, проектна документация и становища и разрешения от специализираните контролни органи.
Строежите се узаконяват на името на собственика на земята, съответно на името на лицето, което има право на строеж, на надстрояване и пристрояване.
Узаконяването се състои в заснемане на извършения строеж, одобряване на проект за него, привеждане на строежа в съответствие с одобрения проект и издаване на акт за узаконяване. Собственикът представя в РДНСК издадения акт за узаконяване и документи за платени санкции и глоби, след което органът, издал заповедта за спиране, или по-горестоящия орган в системата на ДНСК разрешава продължаване на строежа и разпорежда освобождаване на строителната площадка от поставените ограничителни знаци. За узаконяването се дължи такса в размер определен от МС и се заплаща при предявяване на искането за узаконяване /чл.105 от ЗМДТ/.
Актът за узаконяване се издава от органа, който е издал или е следвало да издаде разрешението за строеж – гл.архитект, областния управител или Министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Актът за узаконяване се издава след:
1.Изготвен констативен акт за установяване на незаконно строителство.
2.Заснемане на изпълнения строеж, изготвяне на проект за узаконяване на строежа, съгласуването му с компетентните органи и представянето му за одобрение от гл. архитект на общината.
5
Проектът за узаконяване, трябва да съдържа най-малко заснемане на строежа като архитектура, конструкции и инсталации, и всички необходими доказателствени материали относно годността на конструкцията, топлотехническите качества и др.
Одобрения проект за узаконяване е неразделна част от акта за узаконяване.
Актът за узаконяване е документ, необходим на собственика на строежа за:
1.Доказване законосъобразността на строежа пред оправомощените с нормативен акт компетентни контролни органи.
2.Като основание за искане от органите на ДНСК за даване на разрешение за продължаване на строежа /когато той е бил спрян/ след отстраняване на причините, наложили спирането му и след заплащане на наложените глоби и дължимите такси.
Срокът за издаване на акт за узаконяване не може да надвишава един месец от деня на постъпването на молбата в деловодството на общината, съгласно чл.109, ал.1 от ЗМДТ. Актът за узаконяване заедно с одобрения проект за узаконяване на строежа се получава от заявителя в деловодството на общината срещу подпис и обозначаване на датата за това.
Отказът за издаване на акт за узаконяване може да се обжалва по административен и съдебен ред.

Дано нещо от всичко това, да ти е от полза!
Най-отгоре
Уебсайт
MG
24 мар 2014: 21:43
Регистриран потребител #244
Регистриран: 06 авг 2011: 16:20

съобщения: 329
Благодаря! Всъщност това което написа Радев противоречи на линковете от форума на лекс.бг. Всъщност ме интересуваше точно въпросът с предоставянето на проект и неговото одобрение. Наистина е голяма мъгла и така като гледам общо взето е въпрос на тълкуване. Глупава история. Аз нямам остъкление и усвоявания. Но просто ми попадна подобен казус и не искам да се сблъсквам с държавната машина по случая.
Най-отгоре
sa_radev
24 мар 2014: 22:00

Регистриран потребител #784
Регистриран: 30 ное 2012: 17:09

Местоположение: Burgas
съобщения: 628
MG, за съжаление много неща в ЗУТ си противоречат и наистина са обект на много и различни тълкувания!
Не знам какъв точно е казуса, но съществуват и няколко общински наредби относно "остъкляването/усвояването" на балкони.
Мисля, че ги има на сайта на Общината, потърси ги!
Лека вечер!
Най-отгоре
Уебсайт
james5566
27 окт 2014: 12:40

Регистриран потребител #2079
Регистриран: 27 окт 2014: 12:00

съобщения: 1
Ей така между другото ...само да разведрим обстановката .. реших да създам темата , за нещата които си мечтаем и искаме да видим в града , някой ден , скоро :)

aaaaaa
Най-отгоре
mimosh
27 окт 2014: 14:54
Регистриран потребител #167
Регистриран: 05 апр 2011: 09:58

съобщения: 10
Не е чак толкова сложно узаконяването на усвоена тераса, но (винаги има идно НО).
Хубаво е да знаете няколко неща:
1. Ако терасата се намира на края на блока и блока е в отделен парцел, т.е. ако терасата започва от калкана на блока и вашият блок е в парцел различен от съседния (различно УПИ) трябва да имате един метър зид от края на блока до прозорец/тераса.

2. Първо трябва трябва да узаконите остъкляването на терасата и след като узаконите остъкляването да започнете узаконяване на усвояването (т.е. ако сте съборили зида да стане всичко едно)

ПС: имаше някакво условие че стената на етажа на който се намира терасата трябва да е на една линия с партера за да може да стане работата, но за това не съм съвсем сигурен.
ПС2: Най-добре си намерете човек който се занимава с надзорна дейност, най-малкото защото познава хората от общината и дори да не ви се получава работата да не ви направят зулум да искат да събаряте нещо :)
Най-отгоре
tobli
27 окт 2014: 15:55

Регистриран потребител #82
Регистриран: 17 юни 2010: 10:15

съобщения: 449
Това ми се вижда на пръв поглед недомислено с метъра зид. Аз например съм в панелка и панелът за край на блока, определено не е един метър! Доста грозно ще станат такива блокове с остъклени, хлътнали един метър навътре прозорци. От друга страна пък панелките не са строени на калкан. Всички си имат покрай блока поне метър бетонна пътечка.... Не знам, обърквам се ...

az
Най-отгоре