Форуми

burgas1.org :: Форуми :: Бургас :: Бургаски инвестиции и проекти
 
<< Назад | Напред >>

балансирана градска среда във Възраждане

Редактори: ji, WarKiller, Elkisa, simonkurt
Автор Отговор
ji
09 авг 2017: 09:58


Регистриран потребител #1
Регистриран: 16 сеп 2008: 21:58

съобщения: 3888
Специфични цели на проекта:
? Настоящият проект е насочен към подобряване качеството на градската и жизнена среда чрез изграждане на балансирана система от обществени пространства, ключови за градския социален и културен живот;
? Обектите в градската среда са подбрани и обединени въз основа на интегриран териториален подход за трайно подобрение на физическите и функционални характеристики на елементите на средата, използват наличния потенциал и отговарят на идентифицирани потребности в социално-икономическия анализ на ИПГВР на гр. Бургас 2014-2020 година. Обектите са избрани в рамките на териториалния обхват на определените приоритетни зони за въздействие, съобразно нарасналите нужди на територията и възможностите за финансиране на приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020г.;
? Планираните дейности включват реконструкция на централна пешеходна зона, тротоарни настилки и рехабилитация на ключови за Централна градска част, ж.к. Възраждане и ж.р. Меден рудник улици, придружени с оформяне на кътове за отдих, обособяване на места за паркиране, енергоефективни решения за уличното осветление, озеленяване. Неразделна част от интегрираният подход за подобряване на физическия аспект на градската среда е реконструкцията и обновяването на функционални пространства за отдих, спорт и игра, осигуряващи достъп на максимален брой жители в силно застроените райони, обект на интервенция;
? Проектът е насочен към всички жители и гости на гр. Бургас, тъй-като предлага интегрирано и цялостно решаване на проблемите, свързани с модернизацията и реконструкцията на физическата среда на значими обществени пространства в града;
? Реализирането на проектното предложение ще допринесе за подобряване качеството на живот, жизнената и работната среда за жителите и посетители на града. Прилагането на интегриран подход за подобряване благополучието на общността далеч надхвърля очертанията на чисто физически подобрената инфраструктура превръщайки обществените пространства в ключови места за градския социален и културен живот.

Основните дейности на проекта са свързани с:
? Обновяване на градска жизнена среда в ЦГЧ- ул. "Богориди" и ул. "Възраждане";
? Обновяване на градска жизнена среда в ж.к. "Възраждане" - площад Жени Патева, ул. "Цар Самуил",ул. "Македония",ул. "Пробуда", ул. "Л. Каравелов", ул. "В.Левски", част от ул. "Ивайло", междублокови пространства в ж.к. "Възраждане"(1. между ул. "Дебелт", ул. "Цар Самуил", ул. "Цар Калоян", ул. "Хр.Фотев", ул. "Ивайло" и бул. "Сан Стефано"; 3. между ул. "Л.Каравелов", ул. "Цар Калоян", ул. "В.Левски" и ул. "Дебелт"), ул. "Фердинандова";
? Обновяване на градска жизнена среда в Зона Г и зона Д (В) - ул. "Кооператор"
? Обновяване на градска жизнена среда в Зона В и Районен център (Б) - Облагородяване на междублоково пространство между бл. 496, 497, 498, между бл. 494, 495, 493, 492;
? Обновяване на градска жизнена среда в Зона В и Районен център (Б)- Облагородяване на междублоково пространство между бл. 440, 442, 443, 444, 445; Облагородяване на междублоково пространство между бл. 446, 451, 452, 447, 449 и ОДЗ Морска звезда;
? Обновяване на градска жизнена среда в ЦГЧ и Приморски парк- Реконструкция на историческо ядро на Приморски парк и южна част, ул. "Константин Фотинов";
? Обновяване на градска жизнена среда в ЦГЧ и Приморски парк- ул. "Отец Паисий", ул. "Лермонтов", ул. "Успенска", ул. "Иларион Макариополски", ул. "Граф Игнатиев", ул. "Гео Милев" и "Проект ЗВ I - 1.7 Обновяване на градска жизнена среда в ЦГЧ и Приморски парк- ул. "Шипка".

Продължителност:

Бюджет на проекта: 30 475 379,31 лв.

ДБФП № BG16RFOP001-1.004-0003-C01

Финансиране: "Региони в растеж" 2014-2020
Най-отгоре
ji
09 авг 2017: 10:05


Регистриран потребител #1
Регистриран: 16 сеп 2008: 21:58

съобщения: 3888
Ремонти във Възраждане:

Площад Жени Патева
ул. "Цар Самуил"
ул. "Македония"
ул. "Пробуда"
ул. "Л. Каравелов"
ул. "В.Левски"
част от ул. "Ивайло"
ул. "Фердинандова"

междублокови пространства в ж.к. "Възраждане":
между ул. "Дебелт", ул. "Цар Самуил", ул. "Цар Калоян", ул. "Хр.Фотев", ул. "Ивайло" и бул. "Сан Стефано";
между ул. "Л.Каравелов", ул. "Цар Калоян", ул. "В.Левски" и ул. "Дебелт")
Най-отгоре
ji
09 авг 2017: 10:06


Регистриран потребител #1
Регистриран: 16 сеп 2008: 21:58

съобщения: 3888
След ремонта ул. "Левски" във "Възраждане" ще изглежда подобно на ул. "Генерал Скобелев". Това е малката уличка започваща от площад "Кирил и Методий".

Най-отгоре
ji
24 сеп 2017: 14:06


Регистриран потребител #1
Регистриран: 16 сеп 2008: 21:58

съобщения: 3888
ул.В Левски

Най-отгоре