Форуми

Отиди на страница   <<        >>  
Редактори: ji, WarKiller, Elkisa, simonkurt
Автор Отговор
noemis
18 ное 2008: 16:37
noemis

Регистриран потребител #2
Регистриран: 17 сеп 2008: 11:22

съобщения: 3431

“Супер Бургас” придобива национално значение

Веселин Максимов
18 април 2008 15:13


Министерският съвет приет статут на обект с национално значение на проекта “Зона за обществен достъп на транспортен възел- Морска гара, ЖП гара и Автогара Бургас”, известен сред бургазлии като “Супер Бургас”.

Посоченият обект, част от транспортната инфраструктура беше създаден по идея на водача на общинските съветници от БСП и съветник на транспортния министър, Павел Маринов. Проектът е с особена важност и значение за развитието на икономиката не само в региона, а и за страната, като цяло и е част от Трансевропейски коридор № 8.

Проектът е от особена важност за Бургас, той е съвсем нов подход към интеграцията на транспортната инфраструктура в общинската градска част и дава възможност за изпълнение на нови обществени функции в затвореното до този момент пристанищно пространство.

Териториите които той обхваща са Пътнически терминал, ЖП гара Бургас, Автогара Бургас и Градска градина.

Велосипедът не само начин на придвижване - това е и начин на живот.
Най-отгоре
noemis
18 ное 2008: 16:48
noemis

Регистриран потребител #2
Регистриран: 17 сеп 2008: 11:22

съобщения: 3431

Още малко снимки:

[ Редактирано 23 ное 2010: 19:12 ]

Велосипедът не само начин на придвижване - това е и начин на живот.
Най-отгоре
noemis
20 яну 2009: 14:38
noemis

Регистриран потребител #2
Регистриран: 17 сеп 2008: 11:22

съобщения: 3431

Мутафчиев: “Супер Бургас” да не се натоварва с инвестиции, за да се реализира оптимално

globusnews.net

Да не се натоварва инвестиционно проектът "Супер Бургас" е основната цел при възлагане на техническото задание за проектиране. Това каза по време на пресконференция в Бургас министърът на транспорта Петър Мутафчиев, предаде агенция „Фокус". „Проектът в самото техническо задание, което ще бъде разработено и ще бъде представено на Управляващия комитет и на крайния бенефициент наистина трябва да бъде ефективен и осъществим. Това е най-важната задача, пред която ние в момента сме поставени и съм убеден, че с общи усилия ще направим именно това. Ако го пренатоварим с инвестиции това означава или да го удължим във времето, или да създадем след това проблеми при самата му реализация. Знаете, каква е ситуацията в момента с инвестиционните процеси при тази обща световна финансова криза. Трябва да бъдем прагматици в тази посока", каза министър Петър Мутафчиев. Той допълни, че ако например се направи проект за 200 милиона евро той трудно би се реализирал. Затова трябва да се търси оптималният вариант, който да е ефективен, т.е. да има достатъчно сграден фонд и достатъчно съоръжения и включително такива, които са пряко свързани с атракции, които да имат своята възвращаемост. „Защото, ако не докажем възвращаемостта няма да има инвеститори, които да го построят. Това ще става с публично-частно партньорство - дали ще бъде с отстъпено право на строеж или определена собственост от това, което ще бъде построено. Защото понякога стремежите ни да направим нещо много супер, супер става така, че не можеш после да го реализираш. А ние сме се спрели и се надявам, че ще продължим да работим наистина в сферата на оптималното, което може да се реализира и можем да намерим инвеститори за него. В противен случай ако го блокираме със страшно много обекти, които трябва да се построят с много, много пари в един момент ще срещнем затруднения с неговата реализация", обясни Петър Мутафчиев.
=======================

т.е. няма пари
преди изборите всички ще се бият в гърдите с този проект, а след тях...
позната родна картинкаВелосипедът не само начин на придвижване - това е и начин на живот.
Най-отгоре
DENIS
21 яну 2009: 09:37
Регистриран потребител #43
Регистриран: 18 ное 2008: 16:24

съобщения: 263
НЕ МИСЛЯ, ГОВОРЯТ ЗА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО, А ЗА ТОВА МЯСТО ЖЕЛАЕЩИ ИНВЕСТИТОРИ ВИНАГИ ЩЕ ИМА.
Най-отгоре
noemis
20 дек 2009: 16:46
noemis

Регистриран потребител #2
Регистриран: 17 сеп 2008: 11:22

съобщения: 3431

Стартира първият търг по проекта "Супер Бургас"
Обявител е специално учреденото акционерно дружество "Зона за обществен достъп - Бургас"


sg.stroitelstvo.info


Обявиха първия търг по проекта "Супер Бургас". Поръчката е за прединвестиционно проучване на проекта за изграждане на "Зона за обществен достъп на интермодален пътнически терминал Морска гара, жп гара, Автогара Бургас".
Възложител е "Зона за обществен достъп - Бургас" АД. Дружеството е с акционери Национална компания "Железопътна инфраструктура", Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура", Национална компания БДЖ, "Пристанищен оператор Бургас" и община Бургас. То беше регистрирано на 15 септември с цел проектиране, изграждане и експлоатация на интермодален терминал, зона за обществен достъп в град Бургас, съобщи изпълнителният директор Павел Маринов.
Поръчката за прединвестиционното проучване е първият етап от проекта за реализация на "Супер Бургас". Става дума за следните дейности:
- проучвания за определяне на подходящо местоположение на обектите и на условията за застрояване съобразно предвижданията на устройствените планове
- инженерни проучвания (геоложки, геотехнически, хидрогеоложки, хидроложки) и геодезически проучвания
- проучвания и документиране за нуждите на инвестиционното проектиране на обекти
- технологични проучвания за избор на оферта, предлагаща оптимална технология - за обекти, при които технологичното решение е определящо
- технико-икономическа обосновка за определяне на икономическата целесъобразност и ефективност на инвестиционното строително намерение, в т.ч. за избор на подходящ негов вариант
- обосновка на социалната целесъобразност и ефективност на инвестиционната инициатива, в т.ч. откриване на работни места и осигуряване на обществени услуги
- проучвания за потенциала на териториите с особена и превантивна устройствена защита във връзка с режимите за опазване на териториите за природозащита и на обектите на културно-историческото наследство, както и форми на взаимодействие с неправителствени организации
- вариантни проучвания за рехабилитация на съществуващи и за изграждане на нови енергийни мощности, за обезпечаване на потреблението на територията на ЗОД Бургас
- специфични проучвания при реконструкция, пристрояване и надстрояване на съществуващи сгради, в т.ч. архитектурно и конструктивно заснемане на сградите и изследване на техническата инфраструктура
- микросеизмично изследване - за енергийни, хидротехнически, транспортни и други специфични обекти.
Срокът за изпълнение е 90 дни. Гаранцията за участие е 1500 лв., а за изпълнение - 5% от стойността по договора.
Участникът следва да има оборот от дейности, аналогични на предмета на настоящата поръчка, не по-малко от 10 млн. лв. за последните три години - 2006, 2007 и 2008 г., като е изпълнил минимум три подобни договора.
Процедурата е открита. Критерият за оценка е икономически най-изгодната цена при показатели основни параметри на прединвестиционното проучване с тежест 50%, срок за изпълнение - тежест 10%, цена - тежест 40%.
Срокът за получаване на документи е до 22 януари, оферти се подават до 1 февруари, отварянето е на 2 февруари.


За проекта:
Реализацията на обекта от национално значение "Супер Бургас" ще премине на три етапа, като първият е разработването на идейния проект. Той е финансиран от вноските на учредителите.
"Супер Бургас" е грандиозен проект, който предвижда отварянето на града към морето, като се направи пробив през сегашните промишлени зони и пристанището. Според трите идейни проекта, изработени от фирма " Зодиак", Бургаската строителна асоциация и архитектурно студио " Мотто", на едно място трябва да бъдат ситуирани морска гара, жп гара и автогара.


Велосипедът не само начин на придвижване - това е и начин на живот.
Най-отгоре
noemis
02 фев 2010: 13:26
noemis

Регистриран потребител #2
Регистриран: 17 сеп 2008: 11:22

съобщения: 3431

Отвориха офертите за "Супер Бургас"

Източник: News.Burgas24.bg

Днес в седалището на акционерното дружество "Зона за обществен достъп Бургас"АД, стартира процедурата по отваряне на офертите на канидатите, участващи в конкурса за "Прединвестиционно проучване на проекта за изграждане на "Зона за обществен достъп на интермодален пътнически терминал Морска гара, ЖП-гара и Автогара Бургас". Това е първата публична процедура във връзка с изпълнението на подготвителните работи на проекта известен с името "Супер Бургас". Участниците в процедурата са четирима: Обединение "Плана - енергопроект хидроенергетика", Консорциум "Зона-ОД", Консорциум Про АР 5, Гражданско сдружение "Бургас Уотърфронт груп". Офертите бяха отворени пред 9-членна комисия. Тя е сформирана със заповед на изпълнителния директор на дружеството Павел Маринов на база на член 34, ал.1 от Закона за обществените поръчки. Решението за откриване на процедурата е от 3.12.2009 год. Комисията е 9-членна с председател Людмила Цонева - юристконсулт в Община Бургас и членове: Цветан Танев - главен юристконсулт на НК "Пътна инфраструктура", Георги Митовански - ръководител на УСНК в НК "Железопътна инфраструктура", Стоян Димитров - директор на териториално поделение на държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура", Златина Маркова - адвокат по договор, Мадлен Мутафян - старши юристконкулст в "Пристанище Бургас" АД, Николай Тюфекчиев - зам. главен стчетоводител в "Пристанище Бургас"АД, Калоян Костов - външен експерт. Офертите бяха отворени пред двама наблюдатели от Неправителствена организация „Обединени сдружения за граждански контрол", съгласно меморандум за прозрачност при провеждане на обществени поръчки, подписан с МТИТС. От сдружението присъстваха неговият председател Цветан Ночев и Данчо Иванов. Комисията, както и представителите на фирмите, участващи с оферти, подписаха предварително декларации за конфрликт на интереси. Едномесечен е срокът за определяне на победител.

[ Редактирано 02 фев 2010: 18:56 ]

Велосипедът не само начин на придвижване - това е и начин на живот.
Най-отгоре
noemis
25 апр 2010: 20:27
noemis

Регистриран потребител #2
Регистриран: 17 сеп 2008: 11:22

съобщения: 3431

Възлагат прединвестиционното проучване на "Супер Бургас"
И правителството търси финансиране на проекта


sg.stroitelstvo.info


Тази седмица се сключва договорът с избрания изпълнител в първия търг за подготовка на проекта "Супер Бургас". Той беше обявен през декември, документи се подаваха до 2 февруари. На 7 май изтича 30-дневният изчаквателен срок, но тъй като няма обжалвания, ще подпишем малко по-рано. Това съобщи Павел Маринов, изпълнителен директор на специално създаденото акционерно дружество по проекта "Зона за обществен достъп - Бургас", като по законови съображения отказа да съобщи името на избрания.
По неофициална информация обаче това е консорциум "Про АР 5" с водещ архитект Петко Йовчев. В процедурата участваха още обединение "Плана - енергопроект хидроенергетика", консорциум "Зона-ОД" и гражданско сдружение "Бургас Уотърфронт груп".
Поръчката е за прединвестиционно проучване на проекта за изграждане на "Зона за обществен достъп на интермодален пътнически терминал Морска гара, жп гара, Автогара Бургас". Тръжната комисия е с председател Людмила Цонева - юрисконсулт в община Бургас, и членове от Агенция "Пътна инфраструктура", Националната компания "Железопътна инфраструктура", "Пристанищна инфраструктура", "Пристанище Бургас", адвокат и външен експерт. Наблюдател е неправителствената организация "Обединени сдружения за граждански контрол".
Специално създаденото акционерно дружество "Зона за обществен достъп" е с акционери Национална компания "Железопътна инфраструктура", Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура", Национална компания БДЖ, "Пристанищен оператор Бургас" и община Бургас. То беше регистрирано на 15 септември с цел проектиране, изграждане и експлоатация на интермодален терминал, зона за обществен достъп в град Бургас.

Прединвестиционното проучване включва
проучвания за определяне на подходящо местоположение на обектите и на условията за застрояване съобразно устройствените планове, инженерни и геодезически проучвания, технико-икономическа обосновка, обосновка на социалната целесъобразност, специфични проучвания при реконструкция, пристрояване и надстрояване на съществуващи сгради.
От участниците се изискваше оборот не по-малко от 10 млн. лева за последните три години.
"Супер Бургас" е грандиозен проект, който предвижда отварянето на града към морето, като се направи пробив през сегашните промишлени зони и пристанището.
Реализацията на "Супер Бургас" ще премине на три етапа, като първият е разработването на идейния проект. Той е финансиран от вноските на учредителите.
Територията, където се намира проектът "Супер Бургас", е разположена близо до пристанище Бургас-изток, ограничена на юг от Черно море, на север - от централната част на Бургас, на изток - от Морската градина, на запад - от товарното пристанище. Разположението е много важно не само по отношение на функционалност, но и във връзка с отварянето на града с Бургаския залив. Порт Бургас е едно от трите главни източни пристанища на Европейския съюз към Азия, другите две са Варна и Констанца.
Проектът "Супер Бургас" се фокусира върху създаването и изграждането на

мултифункционална зона
с хотели, офиси, търговски зони, различни туристически атракции и модерни интермодални терминали на територията на старата пътническа морска гара.
Проектът е включена в разработването на Общия устройствен план на града. Концепцията на основните обществени услуги, сектори и съоръжения в района се базира на анализа на територията, изучаване на подобни интермодални комплекси в Европейския съюз и специфичните нужди на град Бургас и има някои ключови особености.
На първо място Бургас е важен стратегически крайбрежен град - източна врата за Европейския съюз.
Създаването на подходящата инфраструктура ще помогне за възстановяване на пътническия транспорт, като е предвидено изграждане на яхтено пристанище и терминал за круизни корабчета от висока класа. Създаването на модел за преструктуриране на територията за устойчивото развитие на града и пристанището ще отговаря на модерните тенденции ECOPORT 8.
Павел Маринов, изп. директор на дружеството инвеститор:
Проектът е много подходящ за публично-частно партньорство


Опциите за финансиране от държавния или от общинския бюджет са изключени - става дума за много средства, за които държавата по принцип и точно сега не трябва да плаща, ако може да се намерим друг вариант. За да се получи финансиране от международни финансови институции, е нужен много строен бизнес план и изчистена схема, има такива институции. Най-предпочитан вариант засега е публично-частното партньорство. Разходите се оценяват на 900 хил. евро. Основната цел на проекта е постигане на дългосрочна организация на инвестиционните решения с цел максимален приход от инвестицията, коментира Павел Маринов.
Правителството се ангажира с начини на финансиране на този значим национален обект. Наскоро по време на посещението на делегацията начело с премиера Борисов проектът беше сред презентираните в Катар.

Данните на проекта
Предвидената плътност на застрояване е до 50%, строителният коефициент на интензивност е до 3.5, озеленяването е 35%. Общата територия на проекта е 700 хил. кв.м, застроената площ е 350 хил. кв.м при разгъната площ 1 млн. кв.м. Зелените площи са 150 хил. кв.м.
Тези параметри гарантират естественото развитие на стария градски център и неговата хармонична интеграция с новата зона.

1. Обществени сгради
Международен конферентен център - 80 хил. кв.м
Хотелски комплекс в центъра - 30 хил. кв.м
Хотел в района на интермодалния терминал с автогара, жп гара, морска гара - 15 хил. кв.м
Първокласен офис комплекс в крайбрежната зона - 200 хил. кв.м
Офис комплекс в логистичната зона - 20 хил. кв.м
Офис комплекс в района на морската гара - 30 хил. кв.м
Офис комплекс в Конферентния център - 30 хил. кв.м
Търговски и изложбен комплекс в района на интермодалния терминал - 25 хил. кв.м
Търговски комплекс в района на хотела - 25 хил. кв.м
Търговски комплекс в района на офис зоната - 25 хил. кв.м
Изложбен център - 60 хил. кв.м
Научноизследователски център за изследване на Черноморието с аквариум и посетителски център - 20 хил. кв.м
Музей на корабоплаването и учебен център - 10 хил. кв.м

2. Транспорт
Нов жп терминал - администрация, обществена част - 10 хил. кв.м
Нова автогара - 10 хил. кв.м
Товарна гара - 10 хил. кв.м
Терминал за круизни корабчета - 10 хил. кв.м
Яхтено пристанище със 1500 места
Яхтклуб - 20 хил. кв.м

3. Обслужващи транспортната инфраструктура сгради
Главна митница - 10 хил. кв.м
Пристанищна администрация - 10 хил. кв.м
Логистичен терминал - 50 хил. кв.м
Ремонтна зона за яхти - 15 хил. кв.м
Наблюдателна кула - 4 хил. кв.м

4. Техническата инфраструктура
Електроинсталации
ВиК
Телекомуникационни съоръженияВелосипедът не само начин на придвижване - това е и начин на живот.
Най-отгоре
ji
08 юли 2010: 12:18


Регистриран потребител #1
Регистриран: 16 сеп 2008: 21:58

съобщения: 3888
от строителство.инфо
[ Редактирано 08 юли 2010: 12:19 ]
Най-отгоре
WarKiller
08 юли 2010: 23:03


Регистриран потребител #16
Регистриран: 05 окт 2008: 14:38

съобщения: 840
Убихме ги, батка. Супер е. Схемата е перфектно балансирана. Графиките са фантастични... Проектът е безупречен.
Има само един проблем... Не вярвам в прераждането, че да го видя като стане през 3000-та година.

Изработка на сайт Бургас
Най-отгоре
blago84
09 юли 2010: 08:48
Регистриран потребител #32
Регистриран: 19 окт 2008: 10:12

Местоположение: Chicago, IL, USA
съобщения: 179
Всъщнсот има поне два пропуска... Проектът изглежда добре, но само като картинка. Не е съобразен нито със съществуващото разположение на инфраструктурата, нито релефа на района.
Най-отгоре
Отиди на страница   <<        >>