Форуми

burgas1.org :: Форуми :: Бургас :: Бургаски инвестиции и проекти
 
<< Назад | Напред >>

Проект за квартал "Ъгъла" / „Кюшето"

Отиди на страница       >>  
Редактори: ji, WarKiller, Elkisa, simonkurt
Автор Отговор
noemis
20 ное 2008: 17:05
noemis

Регистриран потребител #2
Регистриран: 17 сеп 2008: 11:22

съобщения: 3431
02.03.2007

Бургас с проект за луксозния квартал „Кюшето"
Общината организира обществено обсъждане, експерт предупреждава за шума от летището

factor-bs.com

кликни за голям размер
Готов е проектът за изменение на Общия устройствен план /ОУП/ на новия квартал “Кюшето” в землището на бургаския квартал Сарафово. В двата си варианта проектът беше предложен на обсъждане в края на миналата седмица в Община Бургас, която е и инвеститор на новия квартал.

Той е дело на колектив от местната Проектантска организация под ръководството на проф. д-р арх. Веселина Троева и ЕТ “Троева консулт”, съгласуван е с всички ведомства, разполага и с екологична оценка.

Квартал “Кюшето” се намира на площ от близо 2,5 дка северно от Бургас в границите на “Черноморски солници”, Черно море и поддържания национален резерват Атанасовско езеро, в близост до летището. Като се изключат защитените територии - 97,8 % от площта е частна собственост.

Проектът предвижда курортно строителство, паркови и защитени територии и запазване на съществуващата железопътна линия, която ще се използва за транспортна връзка на Бургас с летището. Една част от земите попадат в границите на НАТУРА-2000.

Ще бъдат оформени две големи паркови зони със забрана за строителство. Първата зона е между железопътната линия Бургас-Поморие и южната част на Атанасовското езеро на площ от 12,5 хектара. Тук се разполага Парк на птиците с три зони в посока от север на юг - “Птиците и водата”, “Птиците и гората” и “Птиците и земята”, с цел да се предложат различни местообитания. Най-близкият участък между запазената теснолинейка и езерото се отрежда за зона със запазени естествени хабитати, за да се съхрани екологичното равновесие на средата в непосредствена близост до водата. Съществуващият в момента път се измества на запад от линията. В този обхват попада и санитарно-защитната зона с ширина 50 метра покрай утаителите за добив на морска сол.

В северната част на парка се разполага Европейски център за наблюдение на птици, който предвижда както укритие за посетители, така и информационна и експозиционна част, база за научни изследвания, конференции и ограничена леглова база. В най-голяма близост до езерото, където гнездят много редки прелетни птици, не се предвижда нищо.

Втората паркова зона е отредена за Морски парк в най-източната част от територията край морето. На този етап проектът за територията на Морския парк не е разработена подробно. Тя обхваща площ от около 17 хектара и покрива териториите за териториалноустройствена и брегозащита. Между двата парка ще има връзка от напречни озеленени улици.

Има и трета озеленена зона със забрана за строителство, която е в непосредствена близост до главния път. Тук действат ограниченията за строителство в близост до пистата на летището, поради шума, риска и височината на терена. В тази зона са предвидени паркинги с наземни и подземни нива, които могат да се стопанисват от общината, но могат да останат и частна собственост.

Южно от парковата зона са предвидени последователно Аквапарк на площ от 4,6 хектара, Спортен център - 4,4 хектара и Административно-търговски център - 4,2 хектара. В търговския център ще бъдат разположени банка, полиция, заведения за хранене и други. Той ще бъде изграден на принципа на съвременните МОЛ-ове.

Южно от Спортния център се предлага да се развие Конгресен и изложбен център на обща площ от 2,6 ха. Тук ще има зали за изложби, семинари, конгреси и конференции, които могат да бъдат отдавани под наем.

Зоната около изложбения център и главната улица по посока изток-запад се предвижда за изграждане на два реда луксозни парк-хотели, вили или балнеосанаториуми и центрове за възстановяване и релаксация. Общата площ на тези устройствени терени, заедно с озеленяването е 114,3 хектара.

Зоната в близост до Морския парк е предвидена за обекти на обслужването, общественото хранене, търговията и атракциите. Общата площ на терените за тези обслужващи обекти е 8,19 хектара.

Комуникационно-транспортната схема предвижда съчетаване на автомобилно и пешеходно движение, съвместяване на алеи за разходка, бягане и конна езда, земни и водни маршрути.

В проекта е отредена площ за изграждане на марина, яхтено пристанище и аквариум. Върху площта, предвидена за пристанище, ще има съоръжения за обслужване на яхти и рибарски лодки, гараж за зимуването им, ремонтна работилница, радарно медицинско и метеорологично обслужване, център за връзка, морска навигация и администрация. Търговските обекти ще бъдат изнесени на водния фронт, заедно с обектите за хранене и атракции. Стоянките за яхти са предвидени с контролиран достъп откъм сушата и подреждане, различно от традиционния правоъгълен тип.

На преден план се предвиждат публични открити пространства и едноетажни обекти за хранене и атракции, а зад тях - терасовидни апартаментни хотели.

Тъй като в Атанасовското езеро има достатъчно ресурс от луга и лечебна кал, предвидено е да се развие Лечебно-профилактичен комплекс с открита и закрита част, съгласувано с фирмата-собственик на “Черноморски солници” АД. По този начин тук ще се създадат условия за развитие на лечебен туризъм.

Най-общо за зоната за отдих е отделена 28,8 % от площта, а за територии за курортни дейности, жилищно обитаване, спорт и атракции - 45,8 %. Площта за улици, паркинги и техническа инфраструктура е 19 % от общата. Около 30 % от площта е в паркове и други зелени площи. Максималната ежажност на застрояване е 3 етажа в жилищното и курортно строителство и един етаж в местата за спорт и атракции, но е завишена плътността на застрояване на 40-50 %. Изчисленията за курортната зона са на база 3 070 легла в хотелите, 488 легла в балнеосанаториума и СПА-центровете, 6 562 обитатели на вили и апартаменти, 8 500 места за паркиране, включително и подземни. Морският парк е разчетен за 4 545 посетители при плътност 100 кв.м. на човек.

Предвидено е увеличаване на плажната ивица, но според проектните изисквания за 8 кв.м. на човек при общ капацитет 4 500 посетители, е необходима още площ от около 12 576 кв.м., която може да се компенсира с допълнителни тераси и басейни в предвидения морски парк. С тази цел е предвиден и аквапарк, който да може да поеме до 2 300 човека.

В употреба ще влезе и трасето на сега съществуващата Поморийска жп линия, като е необходима нова релса от 6 км, която да стига до летището и Сарафово. Предвидено е използването на природен газ за отопление.

Ръководителят на екипа, разработил екологичната част, Костадин Павлов препоръча някои важни неща, които трябва да бъдат предвидени от проектантите. Така например трябва да бъдат актуализирани изследванията за шумовото натоварване от излитащите и кацащи самолети и най-вече от трасетата, преминаващи над територията на намиращото се в съседство Летище-Бургас. Известно е, че трафикът постоянно се увеличава и интензивността на излитане и кацане е много голяма. През миналото лято до 150 самолета са кацали на бургаското летище за едно денонощие, припомни Павлов.

На база на новите изследвания, които трябва да бъдат направени, е нужно да се разработи хигиенно-защитна зона, каквато на този етап липсва в проекта. Данните трябва да бъдат използвани впоследствие и от проектантите на отделните обекти с цел ограничаване на въздействието от шума. Предстоят допълнителни проучвания за шума от летището и лугодобива в “Черноморски солници”. Задължително изискване е свалянето на електропроводите под земята, за да не се пречи на прелетния път на птиците Виа Понтика.

Реакциите на присъстващи на обсъждането архитекти започнаха с това, че не е изследвано първо шумовото натоварване, преди да се направи ОУП, до пълното отричане на плана.

След едноседмичния срок за приемане на писмени жалби, предстои внасяне на ОУП за обсъждане в Общинския съвет.

От Румяна Емануилиду
СТАТИЯТА

[ Редактирано 14 окт 2012: 23:52 ]

Велосипедът не само начин на придвижване - това е и начин на живот.
Най-отгоре
noemis
20 ное 2008: 17:14
noemis

Регистриран потребител #2
Регистриран: 17 сеп 2008: 11:22

съобщения: 3431

МАЛКО СНИМКИ ОТ ПРЕДИ ЕВЕНТУАЛНОТО ЗАСТРОЯВАНЕ:

Снимки: http://www.evgenidinev.com/

[ Редактирано 24 яну 2011: 00:54 ]

Велосипедът не само начин на придвижване - това е и начин на живот.
Най-отгоре
noemis
20 ное 2008: 17:20
noemis

Регистриран потребител #2
Регистриран: 17 сеп 2008: 11:22

съобщения: 3431

Проект „Кюшето" - 2 част

09.03.2007
factor-bs.com


Изменението на Общия устройствен план (ОУП на община Бургас) за местност "Кюшето" кв. "Сарафово", гр. Бургас - ІІ- ри етап се извършва след решение на Общински съвет Бургас № 1221/17.10.05 г. за обществена поръчка.Основните мотиви на общината са свързани с нейното разположение и непосредствения контакт с морския бряг. Това позволява доразвиване на зелената система, да се подобри връзката с кв. Сарафово и планиране на зони за дейности, които са от съществено значение за град от ранга на Бургас, с което да се увеличи неговата привлекателност и социална активност.

Допълнителен мотив е стремежът за реализиране на инвестиционните инициативи на собствениците на земи по начин, който ще съхрани екологичното равновесие в съседните чувствителни зони с богато биологично разнообразие и специфичен статут на природозащита въз основа на единна цялостна концепция.

Това не влиза в противоречие с Териториалноустройствения план /ТУП/ на общината, на колектив с ръководител ст.н.с. д-р Атанас Атанасов, като част от инициативата на МРРБ и Световна банка за интегрирано управление на българското черноморско крайбрежие от средата на 1990-те.

С настоящия проект се изисква устройство на територията на площ от 1500 дка. Тя съответства на площта заключена между главния път Бургас - Варна на север, границата на зона за геозащита от изток, минаваща по ръба на масива от земеделски имоти, и железопътната линия Бургас - Поморие от запад, която се явява и граница на Орнитологично важно място (ОВМ). Площта в тези граници е 1447 дка.

Предложението за изменение на общия устройствен план е разработено в по-голям обхват от предвидения в заданието и по искане на възложителя обхваща части от акваторията за изграждане на яхтено пристанище на север, на границата с кв. Сарафово, територията между железопътната линия до южната част на Атанасовско езеро на запад и част от комплекса на Бургаски солници АД, предвиден за развитие като рекреационна и експозиционна зона. В този си обхват проектът за изменение на Общия устройствен план (ТУП) включва обща площ от 2599 дка.

Проектът за изменение на ОУП се придружава от Екологична оценка на колектив от независими лицензирани експерти, включени в регистъра на МОСВ към фирма „ВАНГ Еко Консулт Инженеринг", която е част от плана и се изготвя в съответствие с предписанията на компетентния орган РИОСВ-Бургас. Тази оценка, заедно с проекта за изменение на ОУП, са обект на обществено обсъждане, проведено на 23 февруари 2007 г. в залата на Общински съвет гр. Бургас.

Изготвен е и Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване за територията в обхвата на Техническото задание.

Проектът е изготвен от колектив към ЕТ „Троева Консулт" с ръководител проф. д-р арх. Веселина Троева в състав арх. Иван Тарински- обща концепция, застроителни решения, инж. Христо Дечев - Застрояване и регулация, инж. Станимир Стратиев - Геодезия, инж. Лъчезар Ханджиев - Транспорт, доц. д-р инж. Добрин Денев - Геология, д-р инж. Ангелина Даскалова - Земи и почви, доц. д-р инж. Игнат Игнатов - Геозащита и яхтени пристанища, арх. Милена Ташева-Петрова - магистър Градоустройствена и жилищна политика, UK, инж. Даниела Романова - ГИС анализи, инж. Виолета Маврова - Електроснабдяване, инж. Пейо Чавдаров - Телефонизация, инж. Калина Колева Карабашева - ВиК, техн. Дора Симеонова - ВиК, инж. Б. Стоянова и техн. Е. Симова - Газоснабдяване, проф. Доню Донев - консултант въжен и релсов транспорт, инж. Емилия Христова Костакева - Отпадъци, Георги Иванов Калушев - консултант социално-икономическа обосновка и Ралица Янкова, Магистър ГИС - графични приложения.

В процеса на работа по проекта са проведени консултации с представители на МОСВ, РИОКОЗ Бургас, Гражданска въздухоплавателна администрация към Министерство на транспорта и ръководството на летище Бургас, с екипа на г-н Шарлопов по Екологичната оценка, експертната група по проект „Жизнени градове" на програмата на ЕС към мрежата на Европейските градове EUROCITIES под ръководството на г-жа Мириям Пост, Министерство на околната среда, Холандия и г-н Венелин Тодоров, зам. кмет на Община Бургас, със специалисти от експлоатационните дружества „Водоснабдяване и Канализация" ЕАД, Бургас, „Електроразпределение" клон Бургас, "Областно пътно управление", Бургас, с представители на Възложителя и с компетентните инженерно-технически кадри от общината, както и с отделни собственици на имоти.

Основната цел на проекта е да интегрира социални, естетически, икономически и екологични принципи за постигане на устойчиво градско развитие като приложи съвременните принципи за управление на територията и опазване на околната среда в съответствие с Европейската практика в областта на урбанистичното планиране.

В допълнение на законово определените задачи за устройство на територията, рамкиращи обхвата и съдържанието на плана, авторският колектив си поставя още и следните задачи:

§ да предложи една цялостна и модерна концепция за урбанизирана среда с висок стандарт, избягвайки от повтарящата се в цялата страна схема за затворените VIP селища;

§ да доразвие "зелените" и "сини" връзки на територията с града и съседните зони;

§ да комбинира с въображение природозащитата с рекреацията и курортните дейности;

§ да предвиди зони за защита от външни въздействия както и такива за опазване на природните ценности в съседните защитени територии и зони;

§ да предложи съвременна система за транспортно обслужване;

§ да проучи възможностите за изграждане на яхтено пристанище, марина (между м. Кюшето и Сарафово) и балнеолечебен комплекс ( в зоната на солниците).

Анализът на природните и антропогеннте компонентите на средата, както и на пространствените, икономическите, социалните, културните, транспортните и техническите фактори в развитието на региона, общината и града дават възможност да се систематизират основните предимства на територията и ограничителите за нейното развитие.

Най-съществено предимство е разположението на територията до северната регулационна граница на един толкова важен урбанистичен център - център на региона, областта и общината и от януари 2007 г. граница на ЕС, с изключителна комуникационно-транспортна обвързаност с всички видове транспорт и близост до международно летище и международно пристанище.

На северозапад от съществуващата ж.п. линия Бургас-Поморие е разположено Атанасовското езеро, малка част от което е подставено под защита още през 1976 г. То е разделено от главния път от Бургас - Варна на две части - северно езеро със статут на Поддържан резерват, съгласно променената класификация (1980) и южно - със статут на буферна зона (1981 г.) по действащото до 2006 г. законодателство.

Освен това езерото е Рамсарски обект и орнитологично важно място (1989) и Глобално важно орнитологично място (1997), зона А на Министерство на здравеопазването. То влиза в обхвата на Бургаски влажни зони.

Част от прилежащите земи са включени в проекта НАТУРА 2000 и проектът се съобразява с това, за да може да се опазят важните представители на флората и фауната от национално и глобално значение и биологичното разнообразие.

Допълнително предимство на територията е контактът с морето на изток, единствен шанс на града да доразвие своя воден фронт в съответствие със съвременните световни тенденции.

В геоморфоложко отношение теренът представлява терасна заравненост с плавен наклон (1,5 - 2,3%) на югозапад. Крайбрежната зона е стръмна, с частични свличания на места, провокирани от абразивни процеси. По начин на трайно ползване това са преобладаващо земеделски земи ( 68.7%), III бонитетна категория, а основният почвен вид, разпространен в землището на с. Сарафово, в т.ч. и в местността "Кюшето", е излужена смолница, черноземовидна (Vertisols).

Сериозен геотехнически проблем, проучван и наблюдаван в продължение на повече от 65 години е свлачищната дейност. Основен разрушителен фактор е абразията. Процесите са овладяни с последния проект на "Геозащита" ЕАД Варна, който е частично реализиран.

Балансът на собствеността показва, че само 0.07 % е обществена частна собственост, 0.56% е обществена публична собственост, 0.07 % е в съсобственост, 1.5 % е на обществени организации, а останалите 97.8 % е частна собственост. Размерите на отделните имоти са значителни, най-малките са с площ от около 3 дка, а най-големите с площ около 15 дка. Това се отразява върху структурата и гъстотата на предложената комуникационно-транспортна мрежа и позволява да се реализират по-мащабни идеи с участието на ограничен брой собственици.

Проектът се съобразява с няколко основни групи ограничители за развитие, е именно:

Ограничителите за развитие и устройство на територията могат да бъдат разделени в няколко групи:

§ Ограничители за опазване на биологичното разнообразие, произтичащи от закона за биологичното разнообразие и статута на териториите в съседство. Те засягат територия с площ от около 425 дка, преобладаващо земеделски земи частна собственост, 16.3% от площта в обхвата на проекта за изменение на ОУП/ТУП на община Бургас.

В южната част има съществуващи жилищни сгради и лабораторен комплекс на БАН, които по проекта се запазват.

В общата функционална и планова структура на територията се оформя паркова зона, в която се предлага забрана за строителство и се разработва като Парк на птиците на площ от 12.5 ha.

§ Ограничители за намаляване на здравния риск, свързани с опазването на населението от шум от прилежащите комуникационно-транспортни съоръжения, мрежи и обекти.

/Продължение от стр.10/

Те засягат зоната непосредствено до пътя на площ 326.97 дка (12.5% от общата площ на ОУП), където е предвиден защитен пояс от дървесна растителност с ширина 50 m, богато озеленени паркинги, които могат да се развият на 2 нива, от които едното подземно и експозиционни площи и представителни магазини на големи компании - showrooms, които да се изградят под формата на сключено застрояване с достатъчни отстояния от обслужващите улици като едноетажни сгради, които ще служат за шумозащита на съседните територии.

В следващата зона, южно от паркингите са предвидени обекти и центрове за обслужване, спорт и атракции, с което се цели устройствените зони за курортно строителство да се отдалечат от най-шумната част на територията.

Допълнителна защита от авиационен шум следва да се предвиди в процеса на инвестиционното проектиране на сградите, като успоредно с това се възложи мониторинг на авиационния шум и актуализиране на данните.

§ Ограничители за гарантиране безопасността на полетите, произтичащи от стандартите за устройство на зоните около летища на Международната организация за гражданска авиация (ICAO) и в съответствие с маршрутите на полетите от и към летище Бургас. Те налагат редуциране на височината на застрояване от Техническото задание от 15 m на 10 m в зоната до 3 km от центъра на пистата.

Въведена е и зона за забрана на строителство в североизточната част, която се използва за създаване на Аквапарк, различаващ се от традиционните, поради по-различните водни атракции, които се предлагат и имащи за цел за обогатят възможностите за плажуване при ограничения капацитет на плажа.

§ Ограничители за намаляване на геоложкия риск, разработени подробно в проекта за брегоукрепване на „Геозащита Варна" ЕАД и налагащи въвеждането на 4 вида зони, от които две със забрана за строителство. Подучастък А.1, на границата с участък В е предвиден като „буферна зона" с ширина - от 10 до 15 m и със забрана за строителство до окончателното стабилизиране на свлачищните процеси и изпълнение на допълнителни укрепителни мероприятия. Върху него преминава пешеходна алея, под която частично могат да се изградят подземни паркинги, чиито подпорни стени допълнително да укрепят ската. Площта на подучастък А1 е 31131.45 m2, което представлява 0.12% от територията в границите на проекта за изменение на ОУП/ТУП на община Бургас - м. Кюшето на кв. Сарафово. Подучастък А.2 е ивица успоредна на ръба на участък В (свлачищния отстъп), към който в бъдеще ще се отнесе и А.1.

Бъдещото застрояване се съобразява с изискванията за наклонени терени и се предхожда от инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания с изследване на общата устойчивост, възможността и условията за застрояване на склона. При доказана с проучванията необходимост строителството се предхожда от укрепителни мероприятия. В подучастък В1 е недопустимо изпълнението на всякакъв вид строителни и земни работи до отчитане на траен положителен ефект от укрепителните мероприятия. Допустими са само ремонтно-възстановителни, отводнителни и укрепителни работи.

В тази връзка се предлага като следващ етап да се моделира терена и да се изгради морски парк, като продължение на морската градина на Бургас и по този начин да се формира зоната за ландшафтноустройствени и паркоустройствени мероприятия. В подучастък В2, южно от етап III.2, в който са проявени условно стабилизирани свлачища, е задължително изпълнение на подробни геоложки проучвания с изследване на общата устойчивост на склона в естествено състояние, по време на строителство и експлоатация на бъдещите съоръжения и сгради.

§ Ограничители за опазване на Черноморското крайбрежие, свързани с проекто закона за Черноморското крайбрежие и международните критерии за интегрирано управление на крайбрежни зони и са посочени границите на двете зони. Зона "А", с режим на особена териториалноустройствена защита е с широчина съответно 50 в стръмния участък на зоната и 30 m в участъка с равен терен.

В тази зона се забранява строителство на плътни огради, сгради, постройки и съоръжения, с изключение на такива за брегоукрепване, геозащита и за обслужване на морските плажове, заустване на непречистени отпадъчни води. Зона "Б", с широчина 2 km е със специфични характеристики на територията и специален режим за опазване на териториалните и акваториални ресурси, в която се допуска създаване на нови или разширяване на границите на курортни територии при показатели съгласно Чл. 12 плътност на застрояване (П застр.) - до 30%, интензивност на застрояване (К инт.) - до 1,5, минимална озеленена площ (П озел.) - 50%, като половината от нея трябва да бъде осигурена за дървесна растителност и характер на застрояването - средно с височина до 15 m. Разработеният ПУП/ПРЗ попада изцяло във втората зона.

§ Ограничители от нормативната уредба за устройство на териториите, отразяващи изискванията за режимите и нормативите за устройствените зони, които налагат както съобразяване не само с параметрите на застрояване, но и с изискванията за осигуряване на движението, паркирането, обслужването на територията с МОГТ, достъпността на територията за пешеходци, в т.ч. инвалиди и велосипедисти. Отразени са технологичните, техническите и хигиенните изисквания за полагане на мрежите и изграждането на съоръженията и обектите на техническата инфраструктура. На подходящи места са предвидени необходимите терени, богато озеленени по периферията. .

§ Допълнителните ограничители включват буферни зони към съоръжения и пътища и гарантиращи здравно-хигиенната защита и опазването на курортните ресурси. Предвидена е ХЗЗ с широчина 50 m от западната граница на изпарителните басейни за солодобив в южното Атанасовско езеро към зоната със защитен статут като орнитологично важно място, всички съоръжения и обекти са планирани по начини, гарантиращ зона от 50 m за защита на луго и калонаходищата и 100 m за опазване на морската вода, като ценен рекреационен ресурс.

Oт проф. д-р арх. Веселина Русева ТРОЕВА

Велосипедът не само начин на придвижване - това е и начин на живот.
Най-отгоре
noemis
20 ное 2008: 17:21
noemis

Регистриран потребител #2
Регистриран: 17 сеп 2008: 11:22

съобщения: 3431

Проект „Кюшето” - 3 част

06.04.2007
factor-bs.com


Поради големия интерес към проекта за застрояването на новия бургаски квартал “Кюшето”, публикуван в два поредни броя в началото на март т.г. на вестник “Фактор”, днес отпечатваме и последната трета част на авторката проф. д-р арх. Веселина Русева ТРОЕВА - ръководител на екип

/продължение от бр.228/

В общата концепция за пространствено развитие и устройство на територията са залегнали принципи, съответстващи на изискванията на съвременната урбанистична практика, най-важните от които са следните:

§ Съобразяване на плановата структура с основните подходи към територията, с релефа, с микроклимата, със защитените територии, с териториите за териториалноустройствена защита, с всички ограничителни режими и със съществуващата транспортна и техническа инфраструктура.

§ Оптимално вписване на новата градоустройствена структура в ландшафта и запазване на визуалната обвързаност със залива, с езерото и с град Бургас.

§ Устройство на зони за свободен обществен достъп, наситени със значими обекти, за които трудно може да се открият свободни терени в града.

§ Съчетаване на частния интерес с обществения, като се избегнат унифицираните решения на затворените ваканционни селища, отречени от световната и европейската градоустройствена практика.

§ Изграждане на центрове, наситени с дейности, успешната реализация на които зависи от наличие на бърз и удобен транспорт от международно летище.

§ Създаване на среда и услуги, по-различни от тези на урбанизираните курорти в съседство, които могат да се изградят с частни инвестиции в съдружие между няколко собственика и да носят печалба.

§ Развитие на единна система от озеленени паркови и открити публични пространства в йерархична обвързаност, осигуряващи свободния достъп през цялата територия, психологичния и екологичен комфорт на хората.

§ Обогатяване на възможностите за спорт, рекреация и забавления чрез набор от дейности по периферията и най-достъпните части от територията, които да допълнят съществуващите атракции в града и кв. Сарафово.

Тези принципи, приложени при конкретната ситуация, върху един ясно изразен правоъгълен растер на имотните граници на поземлените имоти, при обединяването им ще позволи да се получат по-разнообразни, пълноценни, гъвкави и живописни структурни групи.

В общата функционална и планова структура на територията се оформят две големи паркови зони със забрана за строителство. Паркът на птиците е с три тематични зони в посока от север на юг - “Птиците и водата", “Птиците и гората" и “Птиците и земята", предлагащи различни местоообитания.

Най-близкият участък между запазената теснолинейка и езерото се отрежда за зона със запазени естествени хабитати за да се съхрани екологичното равновесие на средата в непосредствена близост до водата.

Съществуващият в момента път се измества на запад до жп линията.

В северната част на парка се разполага Европейски център за наблюдение на птици, който предвижда както укритие за посетители, така и информационна и експозиционна част, база за научни изследвания, конференции и ограничена леглова база.

Втората паркова зона е отредена за морски парк и наименованието подсказва разположението й в най-източната част от територията край морето. Тя обхваща площ от 17.4 ha и покрива зоните за териториалноустройствена защита (“А") и за брегозащита (предимно “А1" и “В1"). Предвижда се през нея, посредством стълби, рампи и площадки на различно ниво да се осъществи връзката на урбанизираната територия с морето и крайбрежната алея.

Допълнително в Подробен устройствен план следва да се решат зоните за разходки и почивка, за климато и слънцелечение на тераси на различни нива, подходящо обзаведени, с водни басейни и места за спорт и игра. Конструкцията на подпорните им стени ще допълни системата от брегоукрепителни съоръжения, като се съобрази със съществуващите такива и с препоръките за строителство в условията на терена.

Връзките между двата крайводни парка се осъществяват посредством напречни озеленени улици по посока изток-запад. Напречно на тях, потърсената втора главна улица в посока север-юг също се озеленява по аналогичен начин посредством оттегляне на линиите на застрояване на 6 метра от уличната регулация и задължително озеленяване на пространството към тротоарите.

Важно място в обемно-пространствената и функционалната структура на м. Кюшето се отрежда на разположената южно от паркингите зона за обществен достъп, в която последователно са предвидени Аквапарк на площ от 4.6 ha, Спортен център на площ от 4.4 ha и Административно-търговски център на площ от 4.2 ha.

Южно от спортния център и в ос на главния пешеходен достъп се предлага да се развие пълноценен конгресен и изложбен център на обща площ от 2.6 ha. Зоната около изложбения център и главната улица по посока изток запад се предвижда за изграждане на луксозни парк-хотели, след което в останалите терени за курортно строителство да се предложи богат набор от сгради за временно обитаване под формата на апартаментни хотели, вили или балнеосанаториуми и центрове за възстановяване и релаксация. Общата площ на тези устройствени зони заедно с озеленяването е 123.3 ha или 47.5%.

Зоната в близост до морския парк е предвидена за обекти на обслужването, общественото хранене, търговията и атракциите. Общата площ на терените за тези обслужващи обекти е 8.19 ha.

В допълнение на изискванията на Техническото задание в североизточната част и непосредствено до първата буна на кв. Сарафово е отредена площ за изграждане на марина, яхтено пристанище и аквариум, като за сградата на последния е отредена 8710 m2 площ. Цялата територия се предвижда да се отвоюва от морето, за да се избегнат забраните за строителство в зоната за брегозащита с изградени съоръжения.

На преден ред се предвиждат публични открити пространства и едноетажни обекти за хранене и атракции, а зад тях - терасовидни апартаментни хотели.

Общата площ на зоната на пристанището е 4.49 ha, а на акваторията около 6 ha. При оразмеряване на пристанището за яхти от клас IIIS с размери 12/3,40/1,80 m общият брой на плавателните съдове може да бъде 110, от които временно пребиваващи 36 броя и постоянно пребиваващи 74 броя. Основните технически съоръжения в пристанището ще обхващат вълно-защитни съоръжения с вертикална бетонова повърхност откъм акваторията и наклонена насипна повърхност откъм морето, защитена с тетраподи. Входът в пристанището е предвиден с широчина 40 m, а връзката на акаваторията със сушата ще се изгражда посредством кейов фронт от вертикални кейови стени с минимална обща височина 5 m, от които 1.5 m над водата.

Върху площта, предвидена за пристанище следва да се ситуират съоръжения за обслужване на яхтите и рибарските лодки, гараж за зимуване на лодките, ремонтна работилница, радарно медицинско и метеорологично обслужване, център за връзка, морска навигация и администрация. Стоянките за яхти са предвидени с контролиран достъп откъм сушата и подреждане, различно от традиционния правоъгълен растер.

Тъй като в Атанасовско езеро съществува достатъчен ресурс - 8000 m3 концентрирана луга и 2000 m3 концентрирана лечебна кал, в съответствие със стратегията за развитие на “Черноморски солници" АД в бъдеще ще се развие лечебно-профилактичен комплекс с открита и закрита част, показани в плана в най-южната зона на разработката.

Необходимо е за целта да се предвидят и мероприятия по реконструкция на ограждащите дървени прегради и пътеки, система за контрол върху използването на ресурса и моделиране на пространствата за преход от една зона в друга, вкл. и тази за калолечение. Съблекални и душови кабини в близост до басейните могат да се разположат в зоната, предвидена за конверсия и използване за целите на лечебния туризъм. В последната могат да се разположат всички необходими сгради и съоръжения за козметика, профилактика и лечение, които ще използват производни продукти на морската вода, лугата и морската сол, на примера на съвременната практика на развити в това отношение страни.

Плажната ивица, която с допълнително получената площ от насипването на стената на пристанището ще се увеличи на 36000 m2 е оразмерена на базата на 8 m2 на човек и има общ капацитет от 4500 посетители.

Проектът на комуникационно-транспортната система има за основна цел да намали автомобилното натоварване и конфликтите между автомобилното и пешеходно движение. Предвидена е улица клас III-Б, която се явява главна транспортна артерия преминаваща по цялата дължина на територията в посока "север-юг" успоредно на трасето на ж.п. линията и "изток- запад" успоредно на път I-9. По тази улица ще се осъществява връзката с града и кв."Сарафово". Габаритът на тази улица в района на урбанизираната територия е предвиден с две платна за движение по 7 m. и средна разделителна ивица с широчина 2 m. По трасето на тази улица се предвижда преминаване на автобуси на градския транспорт в двете посоки.

Напречно на тази улица по посока "запад- изток" са проектирани трасетата на две улици IV-ти клас с две пътни ленти за активно движение по 3.5 m и две ленти за надлъжно паркиране по 2.5 m. Между уличната мрежа се предвиждат вътрешно квартални пешеходни алеи с широчина 4 m. Част от тези алеи се обособят като велосипедни трасета, които заедно с предвидените трасета, успоредно на тротоарите по някои от улиците, съставляват главната мрежа на велосипедното движение.

От източната част на урбанизираната територия успоредно на скатната линия се обособява пешеходна зона. Под тази зона на много места се предвиждат за изграждане подземни паркинги, като достъпът до тях ще се осъществява по напречните улици. Изчисленият общ минимален брой на местата за паркиране в границите на разработката е около 8500 броя, вкл. и подземните. Допълнително към всеки имот се предвижда необходимия минимален брой места за паркиране.

През урбанизираната територия преминава трасето на ж.п. линията "Бургас- Поморие". В настоящия момент ж.п. линията се ползва главно за превозване на товари. Предвижда се трасето на ж.п. линията да се запази за бъдещо изграждане на монорелсов път, като алтернативен превоз на автобусния за масов обществен транспорт. В перспектива това трасе има възможност да се продължи до летищния комплекс, а в по-далечно бъдеще да стане част от трасето на модерен екологично чист, безшумен релсов път, обслужващ и новите квартали на града - "Меден Рудник" и "Крайморие".

Изчислената плътност на първостепенната улична мрежа при площ на урбанизираната територия средно 1500 дка е 2,7 km/km2 при норматив не по-малко от 2.5 km/km2.

Предвижда се също газифициране на територията по проектна част, изготвена от специалисти към "ГАЗТЕК БГ" АД София, с което се очаква намаляване на замърсяването на средата. Проектите за останалите подсистеми на техническата инфраструктура са изготвени в два варианта, на основата на съвременни технологии и са съгласувани с компетентните органи. Сборна схема на техническата инфраструктура изяснява полагането на мрежите в съответствие с необходимите технически изисквания и сервитути.

Към обяснителната записка на плана са разработени и мерки за намаляване на вредни въздействия върху околната среда и здравето на хората, които предстои да бъдат допълнени с препоръките от окончателната Екологична оценка .

Правилата и нормативите към изменението на Общия устройствен план на община Бургас, в масив 18 на м. “Кюшето" в землището на кв. Сарафово, гр. Бургас, EKATTE 99018 предлагат обособяване на зони с определен режим на ползване и застрояване в зависимост от специфичното си предназначение и оразмеряване на в зависимост от съответните нормативи, посочени в приложената таблица:

В правилата към Подробния устройствен план са доразвити и специфичните изисквания за отделните урегулирани имоти.

При изчисления общ брой на обитателите в териториите за курортно строителство в приетия от ОЕСУТ на община Бургас II вариант се получават 2702 бр. легла в хотели, 615 легла в балнеосанаториуми и 7341 обитатели в апартаменти или общо 10658 души, вкл. и тези, извън обхвата на задачата - в марината и в района на Черноморски солници.

Независимо от всички предварителни проучвания на световния опит, оценки, анализ на средата и на потенциалните заплахи, е наложително по време на изпълнението на проекта и по време на експлоатацията да се осъществява постоянен мониторинг на околната среда с цел да се предотвратяват своевременно евентуални непредвидени негативни въздействия върху здравето на хората, върху защитените територии, върху работата на летищния комплекс в съседство. При поява на евентуални неблагоприятни въздействия проектът предвижда да се внесат корекции и да се намали натоварването на територията.

За осъществяването на амбицията на възложителите да превърнат тази територията в модел за устойчиво развитие на подобни комплекси е необходимо строго спазване на правилата и нормативите за прилагане на плана и отстояване на заложените идеи и параметри.

Реализирането на идеите обаче и постигането на целите, зависи както от волята и последователността на представителите на общината, така и от всички останали участници в процеса на планиране - собственици на земи, инвеститори, предприемачи и всички следващи автори на инвестиционни проекти.

Велосипедът не само начин на придвижване - това е и начин на живот.
Най-отгоре
noemis
08 окт 2009: 14:36
noemis

Регистриран потребител #2
Регистриран: 17 сеп 2008: 11:22

съобщения: 3431

Отпушват проекта за "Кюшето"

"Черноморски фар"

Апетитите на частните инвеститори към местността Кюшето в квартал „Сарафово" ще бъдат задоволени през следващите месеци. Министерството на здравеопазването отпуши проекта след двегодишна сага. Последните документи, които държавната институция бавеше и отказваше да подпише, вече са в общината с нужните параграфи. Това е коментирал бургаският депутат от ГЕРБ Иван Вълков. Стартът на строителството в бургаската местност няма да е веднага. Предстоят няколко месеца, през които трябва да се проведе задължителното обществено обсъждане и административни мероприятия. По проект на общината върху въпросните 240 декара предстои да се изгради баровски квартал с височина на къщите до 10 метра, тузарски офиси, спортни площадки и паркове.

Велосипедът не само начин на придвижване - това е и начин на живот.
Най-отгоре
noemis
17 окт 2011: 11:51
noemis

Регистриран потребител #2
Регистриран: 17 сеп 2008: 11:22

съобщения: 3431

Цитат от статия публикувана днес:

..............
Друг сериозен проблем на квартала също е на път да намери своето решение. Проектът на новия жилищен квартал "Кюшето" е включен в регулацията на Бургас, предстои само разглеждането му на експертен съвет и гласуването му от новия Общински съвет.


СТАТИЯТА

Велосипедът не само начин на придвижване - това е и начин на живот.
Най-отгоре
green88
17 окт 2011: 16:32
Регистриран потребител #164
Регистриран: 29 мар 2011: 20:09

съобщения: 327
Това не е ли плажа след слониците....мамка му, там е може би най-красивия плаж около Бургас!
Най-отгоре
nasomatrix
17 окт 2011: 16:40

Регистриран потребител #207
Регистриран: 07 юни 2011: 17:01

съобщения: 189
Там е, да. Между солниците и Сарафово.
Най-отгоре
noemis
17 окт 2011: 17:26
noemis

Регистриран потребител #2
Регистриран: 17 сеп 2008: 11:22

съобщения: 3431
green88 написа ...

Това не е ли плажа след слониците....мамка му, там е може би най-красивия плаж около Бургас!

Не се притеснявай!
Плажната ивица, а и целият свлачищен район там са предвидени като продължение на Морската градина според ПУП (в обозримо бъдеще надявам се). Кварталът Кюшето ще се движи доста навътре зад черния път на склона (виж картата по-горе).

Виж също и темата за Крайбрежен парк "Сарафово"

Велосипедът не само начин на придвижване - това е и начин на живот.
Най-отгоре
green88
17 окт 2011: 17:58
Регистриран потребител #164
Регистриран: 29 мар 2011: 20:09

съобщения: 327
Добре е, щом кварталът ще е в нивята - подкрепям!
Най-отгоре
Отиди на страница       >>