Форуми

burgas1.org :: Форуми :: Бургас :: Места в и край Бургас
 
<< Назад | Напред >>

Морската градина и плажът

Отиди на страница       >>  
Редактори: ji, WarKiller, Elkisa, simonkurt
Автор Отговор
noemis
20 яну 2009: 14:59
noemis

Регистриран потребител #2
Регистриран: 17 сеп 2008: 11:22

съобщения: 3431

Община Бургас иска да разшири Морската градина
Предстои обособяване на нова атрактивна паркова територия

вторник, 20 януари 2009
Автор: Стефан Минчев


Община Бургас има намерение да развие територията южно от района на "Черноморски солници" като курортно-балнеоложка зона с богата паркова среда, съоръжения за спорт и атракции - естествено продължение на Морската градина. Вече е изготвен подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на район с площ 9 хектара общинска собственост.

Заради близостта с южната част на Атанасовското езеро в зоната може да се развие балнеоложка база, предлагаща терапия с лечебна кал и луга. Голямото разнообразие на флора и фауна в местността, както и сравнителната й отдалеченост от урбанизираната градска среда са предпоставки за развитието на курортна дейност. В изготвения план са предвидени седем урегулирани поземлени имота, отредени за "Курортни дейности и обслужване", с предвидено в тях застрояване с височина до 7.50 м. Предвижда се съществуващата железопътна линия да се измести на запад, с което да се освободи достъпът до морския бряг. Проектното решение, направените постъпки и проведени разговори предвиждат в бъдеще жп-линията да се превърне в градска атракционна железница, свързваща Приморски парк, крайбрежната зона и кв. Сарафово. Предвижда се през територията да преминава и велоалея.

Има идея по брега на Атанасовско езеро да се изгради пешеходна алея с наблюдателници за птици и връзка с алейната мрежа на "Екологично - образователен център с конен спорт" в парк "Езеро".

Общинска администрация призовава гражданите да изкажат своите предпочитания за дейностите и обектите, които да бъдат реализирани в рамките на новата територия. За тази цел те могат да попълнят анкета в сайта на Община Бургас - www.burgas.bg, или да изпратят имейл до пресцентъра на Общината на адрес <електронна поща>.

АНКЕТА: Община Бургас има намерение да развие територията южно от района на „Черноморски солници”. Какво най-много би ви изкушило да посетите новата паркова територия – продължение на Морската градина?
=====================

Добре са се сетили да направят анкета, но за съжаление не може да се гласува за повече от един отговор едновременно. Аз например бих посочил поне три от тях.

[ Редактирано 24 апр 2012: 22:22 ]

Велосипедът не само начин на придвижване - това е и начин на живот.
Най-отгоре
noemis
27 яну 2009: 17:40
noemis

Регистриран потребител #2
Регистриран: 17 сеп 2008: 11:22

съобщения: 3431

Казиното отново ще работи

burgasnews.com
вторник, 27.01.2009Едно от най-емблематичните и романтични места на Бургас, Морското казино, ще възкръсне за нов живот. Сградата, превърнала се в символ на града веднага след своето построяване през далечната 1938 г., ще бъде реконструирана изцяло с европейски средства. Това стана възможно след като Община Бургас спечели нов проект по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013. Той носи названието „Подобряване на културната инфраструктура в Община Бургас” и освен цялостна модернизация на казиното включва реконструкция на лятна сцена „Охлюва” и сградата на Младежкия културен център. Проектът е на обща стойност 5 546 122, 69 лв. и ще бъде реализиран в рамките на 2 години. В проектопредложението се предвижда преустройство на всички етажи и помещения на Казиното. На първия етаж ще бъде разположен т. нар. клуб за „Виртуална култура”, който ще представлява компютърна зала с достъп до интернет, зала за провеждане на различни срещи и изложби, и „Кафе – клуб”. Пространството на втория етаж е отделено за фоайе, което ще може да се ползва за постоянни изложби и презентации, и многофункционална зала с капацитет от 80 места. На третия етаж ще бъдат обособени две зали за разнообразна кръжочна дейност за деца и възрастни, остъклена тераса и тераса – градина. Покривът на третия етаж е предвиден за наблюдателна площадка, снабдена с телескопични уреди, от която граждани и гости на Бургас ще могат да се любуват на красивите и романтични гледки към морето и Морската градина. Достъпът за хората с увреждания ще бъде улеснен с изграждането на специална рампа, парапет и панорамен асансьор. Проектът предвижда още цялостна подмяна на ВиК и ел. инсталацията, металните стълбища и изграждане на нова климатична и вентилационна инсталация.
Цялата архитектурна асамблея на Казиното, включващо терасата, стълбището към моста, алеите и лятна сцена „Охлюва” ще бъдат осветени и озеленени с нова декоративна растителност. Аналогичен ремонт ще бъде извършен и на сградата на Младежкия културен център. Проектът предвижда обновяване на концертната зала, включващо подмяна настилката на пода, поставяне на окачен таван, облицовка на стени, нови врати и подиум. Инсталирани
ще бъдат нова ел. и отоплителна техника. За осигуряване достъпа на хората с увреждания ще бъдат монтирани рампа и подвижна платформа.


Велосипедът не само начин на придвижване - това е и начин на живот.
Най-отгоре
noemis
09 фев 2009: 12:54
noemis

Регистриран потребител #2
Регистриран: 17 сеп 2008: 11:22

съобщения: 3431

Парк "Езеро" в Бургас се развива като рекреативна зона
Спортна зала, виенско колело, уличка на занаятите предвиждат на територията


Автор: Гергана Димитрова
sg.stroitelstvo.info
Парк "Езеро" е естествено продължение на Морската градина в Бургас и поради това една от привлекателните за отдих зони на града. След проведен конкурс по Закона за обществените поръчки, организиран от община Бургас, за територията започна разработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и паркоустройствен план. Автор на проекта е колектив на фирма "Форум Александрови" ООД.
За първи път за територията се разработва подобен проект, не са правени и градоустройствени и паркоустройствени разработки.
Проектантите на "Форум Александрови" наскоро завършиха и предадоха в общината проекта. Предстои разглеждането му на експертен съвет по устройство на територията и провеждане на необходимите процедури по Закона за устройство на територията.
Потенциалът на територията е за градски ежедневен и седмичен отдих. Затова на нея трябва да се развият спортно-развлекателни, атракционни и спокойни рекреативни дейности, каквото е заложено и според проектното задание на община Бургас.
Близостта на резервата "Атанасовско езеро" допринася за посещаемост и с образователни цели.
Парк "Езеро" попада в зона "Изток" от строителните граници на Бургас, за която има изготвен кадастрален план. Площта на парка, обект на проектиране, е 685.6 дка (68.56 ха). Границите на парка са: на изток – железопътната линия Бургас – Поморие и поддържаният резерват "Атанасовско езеро", на югозапад – бул. "Димитър Димов" и жилищните комплекси "Лазур", "Зорница" и "Изгрев", на северозапад – отводнителните канали на гробищния парк, на североизток – контактната зона до южната имотна граница на поземлен имот.
На територията на парк "Езеро" има няколко изградени през годините обекти. Това са Колежът по туризъм към Университет "Проф. д-р Асен Златаров" с учебен корпус, гараж с техническа работилница, спортен комплекс, цветарник и временна постройка за стопански и административни нужди, областен диспансер за психични заболявания със стационар, канална помпена станция на ЕТД ВиК ООД, Бургас, сграда на поделение на Националната здравноосигурителна каса, сграда за поделение на Агенцията за държавни вземания, както и екологично-образователен център с клуб по конен спорт, спортен комплекс "Тенис кортове".
Характерно за парковата територия в момента е наличието на добра основна дървесна и храстова растителност, която обаче е засаждана през годините доста хаотично, без да се търси формиране на определени обемно-пространствени паркови растителни композиции, посочиха от проектантския колектив. В средната и северозападната част на парковата територия са създадени растителни масиви, по-скоро с характер и цел мелиорация и ветрозащита, отколкото създаване на естетични паркови пространства. Основният извод, който е направен от проектантския колектив, е, че настоящият паркоустройствен проект трябва максимално да се съобрази и да опази съществуващата растителност, като с внасянето на нови видове от дървета и храсти да се потърси, от една страна, приобщаване на новите функционални обекти в парковата среда, и, от друга, да се подобри декоративното и естетичното въздействие на отделните парковите пространства и на парка като цяло.
Проблемите, очертали се на територията, са свързани предимно с оформлението на транспортно-комуникационната развръзка от бул. "Димитър Димов" и подхода в източна посока. Бъдещото реализиране на парк "Езеро" изисква и планирането на достатъчно паркоместа в зоните за спортни дейности, около терените на Колежа по туризъм и здравноосигурителната каса.Функционално зониране
Зонирането в настоящия проект е съобразено със съществуващите функционални дадености в парка и изискванията, поставени в заданието на общината – паркът основно да има спортно-атракционна, развлекателна и рекреационна функция. Той ще обслужва основно жителите на три комплекса – "Лазур", "Зорница" и "Изгрев", които в последните години с реализираното ново застрояване увеличиха значително броя на обитателите си и това намали възможностите за отдих и игра на децата в междублоковите пространства.

Спортно-атракционна зона
Тя се ситуира в югоизточната част на парка с граници: от изток и юг жп линията Бургас - Поморие, на запад-северозапад – транспортната вътрешнопаркова обслужваща автомобилна развръзка за психодиспансера, и хотелска част на юг, а на север дренажният отводнителен канал към Бургаските солници. В нея се разполагат основните паркови спортно-атракционни обекти – хотелска част със спортни игрища, спортен комплекс с тенис кортове и басейни, конна база с хиподрум.
Предвидената по задание спортна зала с възможност за развитие на ледена пързалка е ситуирана в югоизточната част на зоната с оглед на силуетното й възприемане по бул. "Димитър Димов" и съобразяването със съществуващите масиви от висока растителност. Тук се формира и главният вход в парк "Езеро".
Обособени са екоцентър, многофункционална детска игрова и атракционна площадка "Пиратски кораб" за деца от различните възрастови групи, уличка на занаятите, комбинирана с други обслужващи обекти, експозиция на паркова скулптурна пластика, терен за изработване и експозиция на пясъчни скулптури, място за провеждане на открито на киноложка изложба, площадки за игра на децата и атракции за всички посетителски възрастови групи с виенско колело, въртележки и други атракционни съоръжения. Още една част от спортно-атракционната зона е разположена в северозападната част на парка. Тук са ситуирани съоръжения за скейтборд и за баскетбол, минифутбол, хандбал и други игри с топка, насочени предимно към юношеската и младежката възрастова група.

Зона за рекреация и тих отдих
Тя е разположена в средната част на парковата територия, в която е ситуиран психодиспансерът. На северозапад достига до площадката на каналната помпена станция. В тази зона се предвижда развиване на основната част от "Алеята на здравето" и в нея са предложени площадки с пейки и перголи за тих отдих. На тази територия се предвиждат и площадки за отдих на възрастни с пейки и перголи.

Зона за развлечения и рекреация
Мястото на тази зона е съобразено с очакваното увеличаване посещаемостта от близките жилищни комплекси на посетители от различни възрастови групи. Тя се формира в границите: на юг-югоизток – площадката на каналната помпена станция, на изток-североизток – дренажният отводнителен канал към Бургаските солници, на запад – бул. "Д. Димов", и на север – прищипването на парковата територия при връзката на дренажния отводнителен канал с колектора за повърхностни води от жилищните комплекси. На тази територия се развива мрежа от напречни и надлъжни алейни връзки, към които са ориентирани площадки за игра на децата и площадки за спортни развлечения и атракции за юноши. Разположени са и площадки за лунапарк, виенско колело, люлки и пързалки за различни възрастови групи от посетители.

Изолационно-комуникационна зона
Тази зона е формирана в тясна ивица от съществуващ изолационен дървесно-храстов растителен пояс в границите на парка, с посока север-юг и към бул. "Д. Димов" от запад на територията.
Предвид малката ширина на ивицата в северната част и основното й функционално предназначение за изолация в тази зона от парка се предвиждат само надлъжно прокарване на комбинирана алея за пешеходци и за велосипедисти и места за почивка и изгледни площадки към територията на солниците и Атанасовското езеро.
Периферно и през територията на парк "Езеро" по алейната мрежа се предвижда да премине транзитна велоалея, която да осъществи връзката север-северозапад – югоизток и север. Велоалеята ще премине от запад периферно на северната част на парковата територия, ще пресече диагонално парка и през него ще достигне до съществуващия център за наблюдение на птици, след което ще продължи на север, по посока на Бургаските солници и Сарафово.

Автомобилен и пешеходен достъп
Основният автомобилен достъп до парка, както и вътрешнопарковото автомобилно обслужване се извършват от бул. "Димитър Димов", като прието преди години от общината комуникационно решение за пресичането на жп линията с булеварда на две нива предвижда да се прекъсне досегашното влизане в парка при жп прелеза. С цел осигуряване на достъп до развлекателно-рекреационните съоръжения в северната част на парка от страна на булеварда се предвижда изграждане на паркинг за около 40 коли.
Развитието на вътрешнопарковата автомобилна връзка за обслужване на паркови обекти и ситуирането на значителен брой места за паркиране се предвижда основно да бъде в спортно-атракционната зона на югоизточната част на парка, където се очаква и преобладаващо струпване на посетители. Там за наземно и подземно паркиране ще бъдат осигурени над 300 паркоместа. Известна възможност за увеличаване на местата за паркиране периферно на тази паркова функционална зона се предвижда и при разширяване на сега съществуващия паркинг северно от хотела.
Друга перспективна възможност за транспортната достъпност до парка е предвижданото трансформиране на съществуващата жп линия Бургас – Поморие в градската железница - атракционно влакче. За целта в спортно-атракционната зона се ситуира съответната железопътна спирка за посетителите на парка.
Пешеходните подходи към парка от страната на Морската градина на първо време се предвижда да бъдат чрез реконструиран пешеходен прелез през жп линията на досегашното място. На втори етап след реализирането на новопроектираните обекти в спортно-атракционната зона те ще се трансформират в открити паркови подлези без стълби. От страна на бул. "Д. Димов" пешеходният подход откъм жк "Лазур" ще бъде с пешеходен подлез под него. Останалите пешеходни подходи през булеварда по протежение на парка от страната на жилищните комплекси "Зорница" и "Изгрев" се предвижда да бъдат чрез светофарно регулирани пешеходни пътеки. Осигурени са общо 240 паркоместа за обществен достъп.

Проектант:
"Форум "Александрови"
проф. д-р арх. Александър Александров
доц. арх. Георги Бояров
арх. Светлана Александрова
инж. Диана Опърлакова
ланд. арх. Пенчо Добрев
ланд. арх. Емил Георгиев
инж. Таня Пашова
инж. Кръстина Божинова


Парк с над 40-годишна история
Днешният парк "Езеро" започва да се изгражда през 1967 г., като първоначално на площ от 230 дка е извършено засаждане на растителност с лесопарков характер и с мелиоративни функции. Вторият етап от изграждането на парка е започнат през 1970 г., когато площта му се увеличава с още 100 дка, на които са засадени 150 броя иглолистни дървета, 720 броя широколистни дървета и 12 000 храсти. По-късно, въз основа на приетата през 1973 г. от Общинския народен съвет на Бургас дългосрочна Програма за развитие на зелената система в общината, на проектантската организация "Агролеспрект" е възложено разработване на паркоустройствен проект за територията на днешния парк "Езеро". През 1980 г. е изработен и кадастрален план на парка. На базата на проекта, кадастралния план и извършваното по това време строителство на сгради с определени функции на територията на парка започва да се изгражда алейна мрежа и продължават залесителните работи, като през 1984 г. вече е паркоустроена площ от 341 дка. В югоизточната част на парка основно е развита алейната мрежа и започва да се формира експозиция от скулптурни пластики, изработвани при ежегодно провеждащия се тогава Международен скулптурен пленер в крайградския парк "Росенец". Парковата част се обзавежда с пейки, перголи и други паркови архитектурни елементи. През 1988 г. са изградени четири площадки с тенис кортове в югоизточната част на парка. Към 1989 г. територията на парка е разширена с още 29 декара, след което се изгражда и конна база с хиподрум в близост до тенис кортовете. След 1989-1990 г. за територията на парка се полагат основно частични поддържащи грижи по растителността и парковото обзавеждане. Едва през 1995 г. отново се извършва залесяване на парковата територия.


[ Редактирано 10 фев 2009: 13:12 ]

Велосипедът не само начин на придвижване - това е и начин на живот.
Най-отгоре
noemis
19 яну 2010: 19:04
noemis

Регистриран потребител #2
Регистриран: 17 сеп 2008: 11:22

съобщения: 3431

Благоустрояват Морската градина по случай 100-годишен юбилей

Източник: News.Burgas24.bg

Тази година се навършват 100 години от създаването на Морската градина в Бургас. Поради тази причина това ще бъде един от основните акценти в частта "Благоустрояване", заложен в проекто-рамката на общинския бюджет, предаде репортер на Burgas24.bg. От общината ще настояват държавните части да бъдат прехвърлени на общината, за да започне тя да полага повече грижи за това. Според кмета Димитър Николов това означава подмяна на настилката на алеите, на парковата мебел и осветлението, както и изграждането на видеонаблюдение, което ще се използва като превенция срещу вандалските актове.
За това средства ще бъдат осигурени по европейски проекти. Николов заяви, че вече се подготвят апликационните форми за кандидатстване, които трябва да бъдат завършени до пролетта. Сумата за която ще се кандидатства е 3,5 милиона лева. Ще започне укрепването на Морското казино, също по проект, като в тази част ще бъде включена и Стената на приказките в детския кът.

Велосипедът не само начин на придвижване - това е и начин на живот.
Най-отгоре
noemis
05 мар 2010: 14:31
noemis

Регистриран потребител #2
Регистриран: 17 сеп 2008: 11:22

съобщения: 3431

Свързват с градска железница парк Езеро

Източник: в. "24 часа"

В близките години до парк "Езеро" ще се ходи и с влак като се използва готовата жп. линия до Поморие, която става градска железница. Това предвижда Подробният устройствен план за продължението на Морската градина в района около Атаносовско езеро, който кметът Димитър Николов внася за гласуване в общинския съвет.
ПУП-ът за парк "Езеро" е изготвен за територия на площ от 1040 дка, която е планирана за спортно-развлекателен комплекс. Негови автори са софийското проектантско бюро "Форум-Александрови".

Проектът им предвижда в зоната да има плувен басейн, спортни и детски площадки, терен за киноложка изложба, обсерватория, улица на занаятите, екоцентър, спортна зала с покрита ледена пързалка, паркови скулптурни експозиции. За всеки терен в района било предвидено различно по височина и плътност застрояване. Жилищно строителство в парка обаче не се допуска. Тъй като сега районът е слабо свързан откъм бул. "Димитър Димов" устройственият план предвижда няколко други подхода, включително и паркинги до околовръстното шосе. Една от свръзките ще става и със жп. спирка в югозападната част на парка, която ще прави връзка и с рейсовете наблизо.

ПУП-ът минал вече обществено обсъждане като единственият възразил е ректорът на университета "Асен Златаров" Петко Петков заради отрязан терен на ЦУРК-а за нови паркоместа. Експертният съвет на общината частично се съгласил да обособи сегашния паркинг в самостоятелен УПИ за имота на ВУЗ-а.

Велосипедът не само начин на придвижване - това е и начин на живот.
Най-отгоре
noemis
25 мар 2010: 14:04
noemis

Регистриран потребител #2
Регистриран: 17 сеп 2008: 11:22

съобщения: 3431

Общината поема управлението върху историческото ядро на Морската градина

Източник: News.Burgas24.bg

Правителствената информационна служба съобщи, че с решение на Министерски съвет правото на управление върху историческото ядро на Морската градина в Бургас се предоставя безвъзмездно на Община Бургас. Теренът с площ 8.5 хектара е неотделима част от Приморския парк, където се провеждат редица прояви от културния календар на града.
Досега Морската градина формално беше разделена на две части - едната се водеше общинска, а другата държавна територия. Това възпрепятстваше местната власт да предприеме по-сериозни инициативи за ремонти, асфалтиране, опазване на уникалните дървесни видове и растителност в историческото ядро.

Общинска администрация приветства решението на МС за обединяване на двете части от парка под нейно управление и отправя благодарности за съдействието на бургаските депутати в Народното събрание, ръководството на Областна управа - Бургас, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, както и на премиера Бойко Борисов.

Първите действия на Община Бургас за благоустрояване на историческото ядро на Морската градина ще бъдат насочени към подмяна на амортизираното осветление и неотложни ремонти по инфраструктурата. Тази година Приморски парк ще празнува 100-ия си рожден ден като една обединена територия.

Велосипедът не само начин на придвижване - това е и начин на живот.
Най-отгоре
ZooM
23 апр 2010: 16:32
Гост
Морската градина в Бургас е сред най-популярните и любими места на бургазлии, а и проектът за нов парк "Езеро" звучи доста многообещаващо. Само тази хотелска част ми е малко мъглява (дано не е в стила на някои архитектурни шедьоври, на които се "любуваме" в последните години)....Иначе идеята чудесна, остава и да се реализира в обозримо бъдеще 8)
Най-отгоре
noemis
01 юли 2010: 14:35
noemis

Регистриран потребител #2
Регистриран: 17 сеп 2008: 11:22

съобщения: 3431

Започва ремонтът на Казиното, приключва до края на годината

Източник: News.Burgas24.bgЗапочва реалното изпълнение на проекта за реконструкция и модернизация на Културен център "Морско казино" - в миналото едно от най-обичаните от бургазлии места и символ на града. Първата копка ще направи на 6 юли кметът Димитър Николов. Тогава на терасата в Морската градина ще бъде подредена и изложба на открито, съдържаща стари фотоси на Казиното. Снимките бяха предоставени на Община Бургас от съвестни граждани, които се поразровиха в старите албуми и помогнаха за изготвянето на архитектурния проект за реконструкция на сградата. Идеята е Казиното да бъде възстановено в максимално близък до оригиналния му външен вид.
Сградата-символ от години е в отвратително състояние и бавно се руши. Кметът Николов пое ангажимент да я възстанови и това ще се случи със средства от спечелен проект по Оперативна програма "Регионално развитие", в размер на 2.5 млн. лв. По време на ремонта Казиното ще бъде оградено и минувачите няма да могат да използват стълбите към Мостика откъм Терасата. До морето ще може да се стига по стълбите под Моряшкия паметник, който се намира съвсем наблизо.

"Извинявам се на гражданите за временното неудобство, но това се прави за тяхната собствена безопасност. По-важното е, че опазихме един от символите на града и връщаме Казиното буквално от онзи свят", заяви кметът Николов.

Срокът за изпълнение на проекта е 30 декември 2010 г.

Сградата на "Морско казино" е построена през 1938 г. Претърпяла е множество преустройства. Въпреки всички "намеси", тя е уникална постройка, която се вписва отлично в стръмния скат и осигурява широка панорамна гледка към целия Бургаски залив.

При изпълнението на проекта максимално ще бъде запазена структурата на пластичното и обемно въздействие на сградата, като се използват съвременни строителни материали, подобни или същите като оригиналните.

=====================

Идеята е Казиното да бъде възстановено в максимално близък до оригиналния му външен вид.

Според мен можеха да се опитат да поразчупят поне малко оригиналния вид на сградата. Определено не ми харесва като архитектура, но това си е мое лично усещане.

На макета се вижда, че в основата, там където минават стълбите за моста, са оставили двата вградени свода, което означава, че те ще продължават да се ползват като обществена тоалетна. Мястото непрекъснато вони и единствения начин да се предотврати това е или да изравнят сводовете със стената, или да сложат някакви кашпи с цветя плюс добро осветление. Това все пак е най-използваният маршрут за моста и прави много лошо впечатление на всички които минават оттам.

[ Редактирано 01 юли 2010: 14:53 ]

Велосипедът не само начин на придвижване - това е и начин на живот.
Най-отгоре
valparaiso
08 юли 2010: 08:54
Регистриран потребител #49
Регистриран: 21 ное 2008: 17:57

съобщения: 62

Подменят пейките в морската градина в района на психодиспансера. Ето как изглеждат новите пейки:
Най-отгоре
noemis
08 фев 2011: 18:59
noemis

Регистриран потребител #2
Регистриран: 17 сеп 2008: 11:22

съобщения: 3431

Успешно приключва проектът за укрепване на свлачището зад Летния театър

Източник: News.Burgas24.bg

Броени дни остават до приключване на проекта, по който с европейски средства беше извършено укрепване на свлачището зад Летния театър в Бургас. Така Община Бургас вече може да се похвали с три успешно завършени проекта по ОП "Регионално развитие" 2007-2013. Това обяви днес, 08.02.2011 г., арх. Десислава Евгениева - директор "Устройство на територията" и ръководител на проекта по време на пресконференция с участието и на зам.-кметът по "Евроинтеграция" Атанаска Николова.

Укрепването на свлачището по ската зад Летния театър в Приморски парк - Бургас се изпълнява по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.4-03/2008: "Подкрепа за изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации". Сумата, заложена в бюджета на проекта, е близо 1 милион лева, от които заради по-ниските предложени цени от изпълнителя, изразходени са 765 хиляди лв. - 100 % европейско финансиране.

Чрез осъществяване на укрепителни дейности по склона, намиращ се в непосредствена близост до най-голямата лятна сцена в Бургас, едно от ключовите места в Приморски парк вече е обезопасено. Проектът е изпълнен за 20 месеца, като строително-ремонтните дейности, извършени в периода май 2010 г.-октомври 2010 г, включват: изграждане на укрепителни съоръжения, включително анкерни конструкции и опорни стени; изграждане на съоръжения за понижаване нивото на подпочвените води, както и такива за отвеждане на повърхностните води извън територията на свлачището; вертикална планировка на района с цел осигуряване на устойчивост на откоса; изграждане на контролно-измервателна система, която да следи за рецидив на свлачището след реализацията на инфраструктурните подобрения.

В момента се извършва одит на документацията. След предаване на финалните отчети до 25 февруари 2011 г. ще приключат всички дейности по проекта.

Зам.-кметът Атанаска Николова използва възможността днес да поздрави екипа по проекта за всеотдайната работа, довела до успешното му реализиране. Тя благодари и на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за доброто партньорство, което е ключово на всеки един етап от изпълнение на проектните дейности. Атанаска Николова обясни, че по друг проект на Общината, който се изпълнява в момента е насочен към благоустрояване на обществено значими цялата Морска градина, в това число и района около Летен театър, много скоро ще бъде напълно благоустроена.

Велосипедът не само начин на придвижване - това е и начин на живот.
Най-отгоре
Отиди на страница       >>