Форуми

burgas1.org :: Форуми :: Бургас :: Бургаски инвестиции и проекти
 
<< Назад | Напред >>

регионална система за управление на отпадъците

Редактори: ji, WarKiller, Elkisa, simonkurt
Автор Отговор
ji
30 юли 2012: 10:44


Регистриран потребител #1
Регистриран: 16 сеп 2008: 21:58

съобщения: 3888
един от най-големите общински проекти с еврофинансиране
надявам се че все пак ще имаме повече информация и снимки как вървят нещата там

След обществени поръчки община Бургас сключи два договора за изпълнение на проекта за регионална система за управление на отпадъците. В проекта с бюджет 43 231 121 лв. по "Околна среда" Бургас си партнира с Айтос, Камено, Карнобат, Поморие, Руен, Средец, Сунгурларе - Сдружение за управление на отпадъците – регион Бургас.
Проектът включва регионално депо "Братово - Запад" и две претоварни станции – в Несебър и Карнобат.
Консорциум "Бургас еко депо 2012" е изпълнител на инженеринга, в него влизат "Пътстрой Бургас" ЕООД, "Екокем – Палвелу" ООД и "Строймонтаж" ЕООД. Стойността е 16 865 647 лв. без ДДС. Консултант за трите обекта с договор за 927 367 лв. без ДДС е обединение "Консултантска инженерна група ООД – Ай Си консолентен цивилтехник".
Община Несебър е в оценка на офертите за инженеринг на претоварна станция Несебър, която ще обслужва и Поморие. Площадката е разположена в землището на с. Равда, прогнозната стойност е 4 993 314 лв. без ДДС.
До 9 август община Карнобат очаква оферти за инженеринг на претоварната станция в близост до съществуващото депо и ще обслужва и община Сунгурларе. Прогнозната стойност на поръчката е 3 826 697 лв. без ДДС.
Силвия Ценова
Регионално депо за отпадъци "Братово – Запад", 243 дка
Проектиране и изграждане на:
- първа клетка от депо за неопасни отпадъци с обем 450 000 куб. м и капацитет за депониране на 400 000 т отпадъци
- площадка за временно съхранение на опасни и специфични отпадъци мин. 7 дка
- площадкова инфраструктура и доставка на оборудване
- съоръжение за възстановяване на (рециклируеми) материали с капацитет 10 000 т/г.
- съоръжение за компостиране с капацитет 5000 т/ г.
- съоръжение за третиране на строителни и едрогабаритни отпадъци с капацитет съответно 50 000 т/г. и 15 000 т/г.
- довеждаща инфраструктура
- изграждане на склад за опасни и специфични отпадъци
- проектиране на колекторна система за биогаз и инсталация за оползотворяването му.
Претоварна станция за отпадъци Несебър, 12.1 дка
Проектиране и изграждане на:
- съоръжение за компактиране и претоварване за транспортиране до рег. депо с претоварващ капацитет 15 000 т/ г.
-съоръжение за третиране на строителни и едрогабаритни отпадъци с капацитет 20 т/ч
-площадкова инфраструктура и доставка на оборудване
-довеждаща инфраструктура
-доставка на техника за транспорт на дълги разстояния.
Претоварна станция за отпадъци Карнобат, площ 7.9 дка
Проектиране и изграждане на:
-съоръжение за компактиране и претоварване за транспортиране до рег. депо с претоварващ капацитет 10 000 т/ г.
-съоръжение за третиране на строителни и едрогабаритни отпадъци с капацитет 10 т/ч
-площадкова инфраструктура и доставка на оборудване
-довеждаща инфраструктура
-доставка на техника за транспорт на дълги разстояния.

източник
Най-отгоре
ji
15 ное 2012: 21:30


Регистриран потребител #1
Регистриран: 16 сеп 2008: 21:58

съобщения: 3888
Министър Нона Караджова и кметът Николов направиха първа копка на регионалното депо за отпадъци Братово- Запад

.............
ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

Проектът предвижда изграждане на необходимата инфраструктура за екологосъобразното обезвреждане на цялото количество битови отпадъци, генерирани на територията на Регион Бургас, включващ общините Бургас, Средец,Камено, Несебър, Поморие, Айтос, Руен, Карнобат и Сунгурларе, с което ще бъдат изпълнени изискванията на Директива 1999/31/ЕС за депониране на отпадъци и националното законодателство, както и задачите, произтичащи от Националната програма за управление дейностите по отпадъците 2009-2013 г.

Проектът включва проектиране и изграждане на първа клетка от Регионално депо "Братово - Запад", монтиране на съоръжения за сепариране, открито компостиране и рециклиране на строителни отпадъци, изграждане на склад за временно съхранение на опасни и специфични отпадъци от бита, изграждане на две претоварни станции в Несебър и Карнобат и довеждаща инфраструктура до тях, доставка на машини и съоръжения за експлоатация на регионалното депо и двете претоварни станции.

Регионалната система за управление на отпадъците ще обслужва 210 населени места, обитавани от над 400 000 души.Депото ще бъде разположено в района на с. Братово, община Камено. Проектните дейности включват изграждане на първа клетка, с обем 450 000 куб. м. и капацитет за депониране 400 000 тона отпадъци; площадкова инфраструктура и оборудване; възстановяване на (рециклируеми) материали с капацитет 10 000 т/год.; съоръжение за компостиране с капацитет 5 000 т/год.; съоръжение за третиране на строителни и едрогабаритни отпадъци с капацитет 50 000 т/год. за строителни и 15 000 т/год. За едрогабаритни отпадъци; склад за временно съхранение на опасни и специфични отпадъци. Клетката за депониране ще бъде изпълнена така, че да гарантира обезвреждане на неминуемия остатък без риск за човешкото здраве и околната среда.

източник
Най-отгоре
ji
07 мар 2014: 13:46


Регистриран потребител #1
Регистриран: 16 сеп 2008: 21:58

съобщения: 3888
Депо "Братово–запад"
В обхвата на регионалното депо като център за управление на отпадъците са включени за проектиране и изграждане на 1-ва клетка, инсталация за компостиране на биоразградими отпадъци, локална станция за пречистване на инфилтрата и отпадъчните води, рециклиране на строителни и едрогабаритни отпадъци, съоръжение за възстановяване на материали, както и склад за временно съхранение на опасни и специфични отпадъци от бита. За колекторната система за биогаз и инсталация за оползотворяване на биогаза се предвижда само проектиране. Изпълнител на проектирането и строителството на депото е консорциум "Бургас екодепо 2012", в който влизат "Пътстрой Бургас" ЕООД, "Екокем – Палвелу" ООД и "Строймонтаж" ЕООД. Стойността на поръчката е 16 865 647 лв. без ДДС.

<връзка>
Най-отгоре
datta500
13 ное 2014: 08:09
Регистриран потребител #2103
Регистриран: 13 ное 2014: 08:02

съобщения: 1
Регионалната система за управление на отпадъците ще обслужва 210 населени места, обитавани от над 400 000 души.
Най-отгоре
ji
13 ное 2014: 15:49


Регистриран потребител #1
Регистриран: 16 сеп 2008: 21:58

съобщения: 3888
ура
Най-отгоре
ji
26 фев 2015: 09:14


Регистриран потребител #1
Регистриран: 16 сеп 2008: 21:58

съобщения: 3888
..............Най-отгоре
mitkobsmr
02 мар 2015: 16:56

Регистриран потребител #190
Регистриран: 17 май 2011: 10:15

съобщения: 66
А няма ли да има- Някаква пещ за Изгаряне или де да знам.?
Най-отгоре