Форуми

burgas1.org :: Форуми :: Бургас :: Бургаски инвестиции и проекти
 
<< Назад | Напред >>

ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА БУРГАС 2014-2020

Отиди на страница       >>  
Редактори: ji, WarKiller, Elkisa, simonkurt
Автор Отговор
ji
03 авг 2012: 16:18


Регистриран потребител #1
Регистриран: 16 сеп 2008: 21:58

съобщения: 3888
Жителите на Бургас ще определят приоритетите за развитието на града до 2020 г.

*Стартира изработването на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на БургасСтартира работата по изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на Бургас. Обединение "Устойчиво развитие за Бургас" е избраният изпълнител, който заедно с Община Бургас ще разработи визията за развитие на града до 2020 г. и ще идентифицира приоритетни градски зони за въздействие. Интегрираният план има за цел да зададе приоритетите за развитие и да определи, какво на практика ще се случи в града през следващите седем години.

Основна роля при изготвянето на интегрирания план ще имат жителите на Бургас. В серия от обществени обсъждания, фокус групи и анкетни проучвания, които ще стартират през август, ще бъде търсено мнението на бургазлии за сегашното състояние на града - по отношение на неговото икономическо състояние, инфраструктурата, социални услуги, образование, екология.

При изготвяне на анализа на настоящата ситуация ще се проучи и наличната в Община Бургас информация и планови документи - стратегии, програми, споразумения, отчети, наредби,правилници, проекти. Ще бъдат проведени интервюта с ключови общински експерти в различни сфери.

На базата на събраната изходна информация от обществените обсъждания, анкети и документация, ще бъде изготвен комплексен целеви анализ, извеждащ силни и слаби страни, възможности и пречки пред развитието на града. Въз основа на резултатите от анализа ще бъде разработена визия за развитието на Бургас до 2020 г., насочена към подобряване на икономическия, физическия, социален и екологичен статус на градските зони.

На следващ етап ще бъдат определени три приоритетни градски зони за въздействие - такива с понастоящем нереализиран потенциал или негативни тенденции в развитието си. Те също ще подлежат на обществени обсъждания и одобрение от страна на Община Бургас, като в последствие ще бъдат внесени за гласуване от Общински съвет.

На финалния етап зоните ще бъдат представени за одобрение от Управляващия орган на Оперативна програма "Регионално развитие", в рамките на която се финансира проектът за изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на Бургас. Регионалните планове ще залегнат в основата на националната стратегия 2020. На базата на националните стратегии на страните-членки на ЕС, от своя страна, ще бъдат програмирани еврофондовете за следващия програмен период 2014-2020 г.

източник


проектът има свой интернет сайт

За проекта

Основната цел на проекта е осигуряване на планиране на устойчиво и балансирано развитие на градската територия на град Бургас чрез изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) до 2020г.Специфичните цели на проекта са:


Специфична цел 1: Определяне на визия за развитие на гр. Бургас до 2020 г., основана на задълбочена оценка на идентифицирани проблеми и потенциали на градската среда, оценка на тенденции, възможности и ресурси имащи отношение към бъдещото му развитие;

Специфична цел 2: Идентифициране на градски територии и зони с негативни тенденции в развитието и/или с нереализиран потенциал, чрез изготвянето на комплексен целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация на морфологичната и функционална градска система. Определяне и разработване на 3 (три) зони за въздействие изискващи прилагане на инструментите за интегрирано планиране и развитие, от които поне една със социален характер.

Специфична цел 3: Осигуряване на планова основа за устойчиво развитие на гр. Бургас, чрез разработването на Интегриран план за градско възстановяване и развитие до 2020г., който да подпомогне реализирането на визията на град Бургас чрез определяне и утвърждаване на реалистични цели за отделните зони за въздействие, включващи система от взаимосвързани дейности, които целят трайно подобрение на икономическото, материалното, социалното и екологичното положение на зоните за въздействие и града като цяло.

Специфична цел 4: Постигане на синергия и максимална степен на ефективност и ефикасност на политики, планове, мерки и инвестиционни намеренияв рамките на определените зони за въздействие като принос за реализацията на визията и стратегията за развитие на града.Проектът е структуриран в 10 основни дейности, които са взаимнообвързани, така че да доведат до успешното постигане на целите на проекта.


Дейност 0. Встъпителната фаза, вкл. изготвяне и представяне на встъпителен доклад

Дейност 1. Изготвяне на целеви и проблемен анализ в социално-икономически и екологичен план

Дейност 2. Разработване на визия за развитие на гр. Бургас до 2020г.

Дейност 3. Определяне на зони за въздействие

Дейност 4. Разработване на цели и стратегия на ИПГВР

Дейност 5. Идентифициране на проекти, проектни идеи и инвестиционни мерки на територията на обособените зони за въздействие,

изготвяне на оценка на приложимостта и задания за възлагане на проектиране

Дейност 6. Разработване на подробни устройствени планове и актуализация на съществуващи такива

Дейност 7. Изготвяне на програма за реализация на ИПГВР

Дейност 8. Подготовка на бюджет за реализацията на ИПГВР, идентифициране на потенциални източници и форми на финансово

обезпечаване на планираните в рамките на зоните за въздействие проекти и инвестиционни мерки

Дейност 9. Изготвяне на програма за наблюдение и оценка на изпълнението на ИПГВР

Дейност 10. Провеждане на обществени обсъждания и консултацииОсновните резултати от изпълнението на проекта са:


1.Избор на зони за въздействие въз основа на:

Проведен целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация в социално икономически и екологичен план, и по отношение на осигуреността на територията с действащи устройствени планове/схеми;

Разработена визия за развитието на града до 2020 г.;

Проведени обществени обсъждания и проучване (кръгли маси, фокус групи, анкетни проучвания);2.Разработена стратегическа част на ИПГВР със следния обхват:

Стратегия и цели на плана;

Управление на реализацията/прилагането на плана - програми за реализация за всяка зона за въздействие поотделно, в т.ч:

Индикативен списък на програмата;

Оперативен план;

Бюджет на програмата като консолидация на индикативните бюджети на проектите;

План–график за реализация на проектите в зоната за въздействие;

Механизми за управление и контрол.

Най-отгоре
ji
03 авг 2012: 16:21


Регистриран потребител #1
Регистриран: 16 сеп 2008: 21:58

съобщения: 3888
хората, които работят по този проект писаха с молба да разпространим анкетата която е публикувана на сайта на проекта за да се съберат мненията на колкото се може повече бургазлии

За нас е важно да чуем Вашето мнение и идеи за развитието на град Бургас. Попълването на тази анкета ще Ви отнеме само няколко минути, но ще помогнете да направим Бургас по-добър град за живеене.

КЪМ АНКЕТАТА
[ Редактирано 03 авг 2012: 16:24 ]
Най-отгоре
DENIS
03 авг 2012: 23:32
Регистриран потребител #43
Регистриран: 18 ное 2008: 16:24

съобщения: 263
ГОЛЯМО УДОВОЛСТВИЕ МИ ДОСТАВИ ПОПЪЛВАНЕТО.ДАНО НЯКОЙ ГО ПРОЧЕТЕ.
Най-отгоре
vankicha01
04 авг 2012: 00:34
Регистриран потребител #332
Регистриран: 04 яну 2012: 22:58

съобщения: 27
DENIS написа ...

ГОЛЯМО УДОВОЛСТВИЕ МИ ДОСТАВИ ПОПЪЛВАНЕТО.ДАНО НЯКОЙ ГО ПРОЧЕТЕ.

Аз го направих, дето се вика - излях си душата. :0

Най-отгоре
Kanadec
08 авг 2012: 08:11
Регистриран потребител #131
Регистриран: 09 яну 2011: 15:59

Местоположение: Vancouver
съобщения: 14
Здравейте,
Предлагам след като попълним анкетата да споделяме тук какво сме предложили на общината. Съгласни ли сте?
Най-отгоре
nasomatrix
08 авг 2012: 23:15

Регистриран потребител #207
Регистриран: 07 юни 2011: 17:01

съобщения: 189
Хубава идея. Моята главна идея, която описах в анкетата беше развиването на езерата около Бургас и по-точно цялото Атанасовско езеро като изключителна туристическа атракция, превръщането на каналите около езерото в туристически маршрути и с помощта на БДЗП да се изградят дървени мостове, както и да се създадат пешеходни маршрути около каналите, а по самите канали да има лодки за разходки с техника и възможност за наблюдение на птиците. Това, съчетано с цялостната визия за развитие на парк Езеро ми се струва, че става една прекрасна зона-продължение на Морската - планетариум и делфинариум, пясъчни фигурни, разходка с лодка по каналите и наблюдение на птици + влакчето на солта, корабчето до острова. Ако тези неща станат факт някой ден в Бургас, аз съм сигурен че градът ще бъде една от главните туристически дестинации в България, колкото и нескромно да звучи. :)
Най-отгоре
Kanadec
09 авг 2012: 07:05
Регистриран потребител #131
Регистриран: 09 яну 2011: 15:59

Местоположение: Vancouver
съобщения: 14
Интересна идея! В Бургас езерата са уникална даденост и почти не се използват, а би трябвало. Моето предложение за парк Езеро е да се разшири и продължи до Изгрев, да се вкара отходния канал покрай езерото от входа на Бургас до Северния плаж в бетонно корито, да се затвори и върху него да се направи алея или панорамна улица. Създаване на 2 наколни дървени алеи / следващи насипа на езерото / от Изгрев и Зорница излизащи на Северния плаж. Върху тях могат през определено разстояние да се направят разширения за пейки или кътове за наблюдения, подходящо осветление. За Мандренското езеро виждането ми е , че трябва да стане атрактивен парк на Меден Рудник с водни колела, Аквапарк и крайезерна улица с кафета, ресторанти и забавления. Не знам защо общината толкова много дава превес на Кьошето / близо до морето, но и на пътя на самолетите/, а Мандренското Езеро е пренебрегнато. Там има възможност за строителство на елитни квартали - чисто е, невероятен простор и гледки - към и от Бургас. При направата на шлюз, езерото може да бъде достъпно за малки корабчета и яхти. Според мен е редно да бъдат засипани / ако е възможно / бившите окислителни езера и цялата тази площ да бъде използвана за бъдещи курортни или търговски дейности. Територията между Корбсо/ местността от едно времешното ресторантче Гарда / и Крайморие разполага със страхотна плажна ивица и тя трябва да бъде отново използвана. Сегашните тресавища трябва да се намалят. В миналото това е била една от най плодородната земя в Бургас с невероятни лозя и крайбрежна ивица, но по времето на соц. е съсипана от кариерно вадене на пясък и заблатена. В препоръките ми до общината писах много, но не искам да Ви отегчавам с подробности. По отношение на транспорта предложих замяна на целия градски транспорт с Електробуси и модулно изграждана градска железница, инсталиране на екалатори и асансьори с автоматични врати във всички градски подлези, покриването им със стъклени козирки против дъжд и сняг. За съжаление, общинската ни администрация няма все още виждането за подобни идеи. Дано все пак нашите предложения се прочетат и кой знае..някой ден да се осъществят.
Най-отгоре
ji
09 авг 2012: 08:14


Регистриран потребител #1
Регистриран: 16 сеп 2008: 21:58

съобщения: 3888
според мен основната цел на общоната през следващия програмен период трябва да бъде ремонта. и благоустрояването на всички жилищни райони
много хубаво е да мислим и работим за приятната почивка на бургазлии и за забавлението на туристите но за мен ммого по-важно е да си оправим собствения двор пък после да строим атрактивни паркове и туристически маршрути
ремонт на площите между жилищноте сгради
изграждане на достатъчно паркоместа така че сегашното положение с половината автомобили в градонките да бъде променено напълно
велоалеи по кварталите
повече и по-поддържана зеленина

вижда се в последните месецо че точно в тази посока се работи но определено нужните средатва за да има някаква осезаема промяна не са по силите на общинския бюджет
европрограмите до момента предлагаха възможности за финансиране на такива проекти но при нас по "подобряяане на градската среда" предпочетохме да ремонтираме представителните зони в центъра и морската
много е яко да имаче страхотна пешеходна зона и най+хубавия парк но те няма да направят живота на хората в грозната мизерия на меден рудник чак толкова по-добър
да
инвестирахме сериозни средства и усили по туристически проекти
време е да се обърнем към средата в която живеем
Най-отгоре
Kanadec
09 авг 2012: 08:50
Регистриран потребител #131
Регистриран: 09 яну 2011: 15:59

Местоположение: Vancouver
съобщения: 14
Правилно е , че трябва да се оправя и "собствения ни двор", ама да не би общината да инсталира грозните гаражи из целия Меден Рудник? В цял свят отговора за набиране на допълнителни средства е един - увеличаване на местните данъци и такси, жестоки глоби при похабяване на градското имущество и стриктен контрол на качеството на всичко за което общината дава пари. За да бъде градът по посещаван трябва да се развиват и туризма и атракциите и инфраструктурата, а те ще доведат и до повече заетост, развитие на услугите и популярност. Хората трябва да разберат, че живота в градовете е скъп / бих казал много скъп/ и че трябва задължително да отделят пари за подръжка на своите жилища, общи сградни и зелени части. В нормалният свят е така - няма не искам, затова хората пазят и своето и общото.Когато това стане, и Меден Рудник и другите панелни гета ще заприличат на градска среда. В момента комплексите ни с тези точкови индивидуални санирания приличат повече на сгради от ивицата Газа отколкото на нормален град.
Най-отгоре
nasomatrix
09 авг 2012: 10:00

Регистриран потребител #207
Регистриран: 07 юни 2011: 17:01

съобщения: 189
Съгласен с Kanadec. Нека да помислим първо кой какво прави, за да изглежда градинката пред блока ни хубава и да се замислим, че не може общината да сади цветя, а айтошкия прошляк да си паркира колата в градинката и да разнася калта като завали из целия град...
За мен общината развива града в правилната насока, а именно туризъм. Няма как да светне града само с едни местни данъци и такси, за това е добре, че се мисли в насока привличане на туристи, чиито са един сериозен приход в общинския бюджет. И все пак да не се откланяме от темата, а именно просто да споделяме кой какво е предложил, нека темета не се превръща в спор от сорта на "не си прав, общината трябва да направи това и онова..." :)
Най-отгоре
Отиди на страница       >>